Nihonbashi-broen

Kärcher renser den historiske Nihonbashi-bro i Tokyo

Ifølge det berømte ordsprog, fører alle veje til Rom. Men i Japan fører alle veje til Nihonbashi-broen, og det har de gjort siden begyndelsen af det 17. århundrede. Under Tokugawa shogunatets regeringstid startede alle store handelsruter her. Disse blev ikke kun brugt til godstrafikken, men også af mange rejsende, da skibsrejser udelukkende var forbeholdt den herskende klasse. Broen, som blev bygget i 1603, var derfor landets symbolske hjerte. Indtil den dag i dag er der en mindeplade i bronze på vejen i midten af broen, der markerer nulpunktet, hvorfra afstanden fra og til Tokyo måles og vises på Japans motorveje.

Da den oprindelige træbro var brændt ned mange gange i løbet af de forgangne århundreder, blev der til den seneste genopbygning i 1911 valgt brandsikker granit. Dette har dog ikke gjort broen immun over for snavs: Med tiden havde støv, mos og alger dannet op til 2 mm tykke sorte skorper nogle steder på den 52 meter lange og 30 meter brede bro. Trafik-emissioner fra motorvejen, der kører vinkelret over broen, har også bidraget til snavsdannelsen.

Et team af Kärchers tyske og japanske medarbejdere påtog sig opgaven at returnere Nihonbashi-broen til sin tidligere pragt i anledning af broens 100-års jubilæum. En kombination af højtryksrensning og lavtryks-partikelblæsning viste sig at være den mest effektive og blide skønhedsbehandling for granitten, der var blevet krakket og ridset nogle steder. Driftsingeniører begyndte præ-rengøringen med højtryksmaskiner og vand ved en temperatur på omkring 100 °C. GS-strålekanoner blev derefter anvendt til forsigtigt at fjerne det resterende snavs og misfarvningen med spraymidlerne calciumkarbonat og aluminiumsilikat, således blev den underliggende sten ikke beskadiget. For at holde miljøforureningen på et minimum blev sprøjtevæsken udsuget direkte med våd- og tørstøvsugere. Holdet fjernede det resterende overfladesnavs ved hjælp af HDS 13/15 varmtvandhøjtryksrensere.

Nihonbashi-broen

Broen undslap bombardement af det amerikanske luftvåben under 2. verdenskrig og er i dag en af kun to eksisterende broer fra Meiji-kejseren Mutsuhitos regeringstid (1867-1912).

Kanalen, som broen spænder over, er en tidligere voldgrav, der forbandt shogunens regeringssæde direkte til havet.

Som Japans handelsruters historiske skillevej udviklede området omkring Nihonbashi-broen sig til et vigtigt handelscentrum. Selvom området engang var et præget af fiskere, håndværkere og købmænd, er det i dag et af Tokyos økonomiske og erhvervsmæssige centre.