Ren gård. Velholdte maskiner. Sund besætning

Med komplette og effektive rengøringsløsninger fra Kärcher til alle typer landbrug.

Reinigungsgeräte für die Landwirrtschaft

Rengøringsløsninger til alle professionelle områder

Høje standarder inden for rengøring og hygiejne sikrer et større udbytte. Det, at der er et højt hygiejneniveau i stalden, forbedrer f.eks. dyrenes præstation og reducerer sundhedsrisici. Samtidig er der færre udgifter til medicin. Bedre rengøring i bygninger og af maskiner bryder smittekæder, øger driftssikkerheden, sænker vedligeholdelsesomkostninger og hjælper med at bevare værdi. Og de mennesker, der arbejder på gården, nyder godt af de optimerede og sundere arbejdsbetingelser.

Landbrugssektorer

Andre landbrugsområder

Fiskeopdræt

Fiskeopdræt

Fisk kan ikke opdrættes med success uden et højt niveau af biosikkerhed. Uanset om du opdrætter eller transporterer fiskeyngel – eller behandler fuldt udvoksede fisk – er det vigtigt, at der er et miljø med et lavt indhold af mikrober i dambrug, og akvakulturen er afgørende for at opnå et bæredygtigt udbytte og økonomisk succes.

Skovbrug

Skovbrug

De maskiner og det udstyr, der anvendes til skovbrug, udsættes dagligt for en hård behandling. Vores sortiment fokuserer på grundig rengøring og pleje, så udstyret er driftssikkert og kan bevare sin værdi, og så det kan udføre sit arbejde bedst muligt. F.eks. nænsom afbarkning af træstammer, så træet får en glat overflade, når det tørrer.