Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro Højglans krystallisering, pulver RM 775 62951170 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/plejemidler/floorpro-hoejglans-krystallisering-pulver-rm-775-62951170.html Krystalliseringsmiddel til behandling og hærdning af marmor- og terrazzogulve. Efter krystalliseringen fremstår gulvet i højglans og er hårdere og mere slidstærk. NTA-fri.

FloorPro Højglans krystallisering, pulver RM 775

Krystalliseringsmiddel til behandling og hærdning af marmor- og terrazzogulve. Efter krystalliseringen fremstår gulvet i højglans og er hårdere og mere slidstærk. NTA-fri.

Ordrenummer: 6.295-117.0
Forhandlersøgning:

High-shine crystallising powder, RM 775 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 5
Produkt
  • Meget produktiv
  • NTA-fri
 FloorPro Højglans krystallisering, pulver RM 775
 FloorPro Højglans krystallisering, pulver RM 775
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • H302 + H312 Livsfarlig ved indtagelse eller hudkontakt
  • P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
  • P330 Skyl munden.
  • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
  • Kalkstensgulve