Referencer – i hele verden.

Førende teknik, god rådgivning, fremragende produkter – "made in Germany" – og en omfattende service er værdier, der gør Kärcher til en pålidelig partner inden for tank- og containerrengøring. Etablerede of førende virksomheder i hele verden stoler på Kärchers knowhow, innovative produkter og services.

TSC verdenskort
Greiwing

Greiwing Logistics/Tyskland

Som en af Europas førende udbydere tilbyder Greiwing komplette, skræddersyede løsninger på tværs af alle områder inden for silologistik.

Topmoderne rengøringssystemer til tanke og siloer samt specielt uddannet, erfarent personale sikrer de højeste standarder inden for silorengøring.

Som medlem af DVTI (tysk forening for indvendig tankrengøring) udsteder Greiwing "the European Cleaning Document" (ECD). SQAS-godkendelse garanterer også et højt niveau af arbejdssikkerhed, kvalitet og miljøbeskyttelse.

I 2012 åbnede den globale logistik-service-tilbyder fra den westfalske by Greven et offentligt rengøringssystem til silotrailere på sin nye placering i Leipheim.

Med to rengøringslinjer med rengøringshoveder, varmtvandsgenerering via HWE 4000 E, kemisk dosering og en tørringsfacilitet er Kärchersystemet designet til indvendig rengøring af silolastbiler. Her kan hver dag rengøres op til 40 lastbiler hurtigt og effektivt.

Wizet Transport

Wizet Transport Sp. z o.o./Polen

Wizet Transport Sp. z o.o. er en virksomhed med 60 tankvogne, der yder service inden for den globale transport af flydende substanser. Virksomheden har hovedkontor i Łęczyca (i det centrale Polen). Tankrengøringssystemet blev taget i drift i april 2012 og anvendes både til virksomhedens egne køretøjer og til erhvervsmæssige formål.

De vigtigste komponenter i TSC-rensesystemet til tankbiler er:

 • 5 HKF 200 E indvendig rengøring
 • 5 HDI 38/12 højtrykspumper
 • Højtryks-varmeveksler
 • Doseringsenhed til højtryks-vaskemiddel
 • Styresystem
 • Indstilling af rengøringsprogram via pc
Gaisre

Gaisre/Litauen

Firmaet Gaisre blev grundlagt i 1992 og opererer primært inden for den internationale transportindustri.

Som medlem af Litauens nationale logistikforening har Gaisre høje kvalitetsstandarder.

Et moderne system til den indvendige rengøring af tanke blev bygget i 2013 til rengøring af store flåder.

Begge rengøringslinjer er udstyret med tre HKF 200 E sprøjtehoveder. Disse indvendige rengøringshoveder forsynes af tre 100 bar HDI 30/10 højtrykspumper. Varmt vand og damp genereres af to Hwe 4000 gas-varmtvandsgeneratorer. Højtryks-vaskemiddel-doseringsenheden fungerer præcist og sikrer højtrykspumpernes lange levetid. En tørreenhed med gasbrænder bruges til at generere varmluft til tørring. Styresystemet blev tilpasset til kundens individuelle behov.

Alle de anvendte komponenter opfylder branchens høje kvalitetskrav, der kendetegner Kärchers rengøringssystemer til indvendig rengøring af tanke samt sikrer problemfri drift.

Et ressourcebesparende energiforbrug er også tænkt ind i designet af denne systemløsning.

Australian Terminal Services

Australian Terminal Services/Australien

Firmaet Australian Terminal Services, et datterselskab af den australske brancheleder Transpacific Industries Group Ltd, overdragede ordren om at bygge et stort rengøringssystem i Queensland til Kärcher i 2001.

Systemet er specielt designet til tankvogne, 20-fods containere og små containere. Det består af tre rengøringslinjer. To rengøringslinjer for tankbiler og én til 20-fods containere. Op til fire kamre kan rengøres samtidigt.

Systemet styres med en PLC samt en indbygget betjeningspanel. Føreren kan konfigurere op til fem automatiske programsekvenser pr. rengøringslinje.

Indvendig rengøring fungerer automatisk og er udstyret med en valgfri to-sprække rengøringsmiddel-doseringsenhed på højtrykssiden. Udvendig rengøring sker manuelt og med en valgfri to-sprække rengøringsmiddel-doseringsenhed på sugesiden.

Rengøringslinjer og individuelle rengøringstrin kan via fjernbetjeningen frit vælges. Varmluftstørrings-faciliteten kan tørre op til fem tankkamre pr. rengøringslinje.

Lotos

LOTOS Kolej Sp. z o.o./Polen

LOTOS Kolej-tankvogne vaskes nu af Kärchers nye TSC-system.

LOTOS Group er en af Polens største virksomheder. Olieselskabet opererer såvel i Polen som i udlandet. Dets aktivitet omfatter udvinding og forarbejdning af råolie samt handel med kvalitets-olieprodukter.

Som en del af LOTOS Group er LOTOS Kolej ansvarlig for transport af produkter og levering af olie til raffinaderiet i Gdańsk. Regelmæssig rengøring af tankvogne er nødvendig, for eksempel ved reparationer og servicering.

Rengøringen blev førhen udført ved hjælp af et mellemtryks-system. For at øge effektiviteten besluttede kunden sig for at investere i ny rengøringsteknologi.

Systemet, der blev fuldført i maj 2012, omfatter to rengøringslinjer med seks HKF 200 K2 interiør-rengøringsmidler. Disse leveres af i alt 10 HDI 38/12 højtrykspumper. Varmt og hedt vand genereres ved hjælp af en af de tre højtryks-varmevekslere og en lavtryks-varmeveksler. Doseringsenheden til højtryks-vaskemiddel fungerer pålideligt og sikrer lange arbejdstider for højtrykspumperne. PLC-kontrolsystemet er blevet skræddersyet til kundens individuelle behov.

Lanfer

Lanfer Logistik/Tyskland

Lanfer er en førende, højt specialiseret international transport- og servicevirksomhed, der arbejder med håndtering, service og opbevaring inden for kemikalie- og fødevareindustrien.
Ud over transport og logistik tilbyder Lanfer et komplet udvalg af HGV-tjenester. Serviceporteføljen omfatter:

 • Kärchers hypermoderne, certificerede interiør-rengøringssystemer
 • Flere rengøringslinjer med højtryks-sprøjtehoveder og separate damptilslutninger
 • Tanktørring ved hjælp af tør, steril luft
 • Udvendig rengøring
 • Værksted, reservedele og tilbehørsforhandler

For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter indvendig tankrengøring og professionelle, energibesparende interiørrengøring blev Kärchers eksisterende rengøringssystemer i Meppen og Salzbergen moderniseret og udvidet i 2007/2008.

De vigtigste elementer i udvidelsen var Kärchers højtrykspumpeteknologi og Kärchers patenterede booster-varmeapparater (som er mere energieffektive); derudover fuldendte interiør-rengøringshoveder, en tørringsfacilitet og den nye dampkedel til dampning og opvarmning moderniseringsarbejdet.

Steinkühler Deutschland

Steinkühler/Tyskland

Filialen i Großbeeren blev bygget og taget i drift af Steinkühler i 2011/2012.

Det ultramoderne interiør-rengøringssystem til siloer og tankskibe, som er placeret her, er specialudviklet til rengøring af fødevareprodukter og fødevaresikrede produkter.

Her anvendes den nyeste teknologi til en hurtig, grundig og økologisk indvendig rengøring.

Kärchersystemet har to rengøringslinjer med hver fem rengøringshoveder og power sprøjtehoved, varmt vand op til 85 °C, kemikalieindføjelse, dampningsfacilitet og køretøjstørring. Varme genvindes fra spildevandet. Indvendig rengøring af IBC'ere er også mulig.

Steinkühler er medlem af DVTI (tysk forening for indvendig tankrengøring) og udsteder det europæiske rengøringsdokument (ECD), som garanterer residual-fri rengøring. Desuden er rengøringssystemerne certificeret i henhold til SQAS, HACCP og ISO 9001: 2008.

Transportes Portuarios

Transportes Portuarios S.A./Spanien

Firmaet Transportes PORTUARIOS S.A. blev grundlagt i 1963 og har lige siden ydet service af høj kvalitet til sine kunder. Med hovedkvarter i Barcelonas havn dækker Transportes PORTUARIOS et areal på 10.000 m² i Polígono Pedrosa de L'Hospitalet, hvor køretøjer kan parkeres, serviceres og genfyldes.

Med sin store bilpark, som er specialiseret inden for transport af væsker og granuløs mad samt er underlagt de strengeste kvalitets- og hygiejneinspektioner, er Transportes Portugarios vokset betydeligt i de seneste år takket være deres dedikation og hårde arbejde.

Tanke til væsker er fremstillet i rustfrit stål og er udstyret med de nyeste systemer, herunder mikrobiologiske filtre til sterile produkter, uafhængige pumper, termometre til registrering af temperaturer og varmesystemer, der forhindrer varmetab.

Tanke til pulveragtige eller granulerede varer er fremstillet af aluminiumslegeringer af højeste kvalitet og er udstyret med hydrauliske systemer til løft samt uafhængige kompressorer til aflæsning.

Systemet er designet til to slags interiør-rengøringshoveder og fire HDI 38/12 højtrykspumper, der producerer 15.200 l/time ved et tryk på 120 bar og er udstyret med tre HKF 200 interiør-rengøringshoveder og ét HKF 200 C2 interiør-rengøringshoved pr. linje. Varmt og koldt vand leveres fra feeder-tanke. Systemet har også en TB 46 kranbilvask, med højt tryk og intensiv forvask.