Generelle garantibestemmelser

Kundeservice

Du kan finde alle vores garantibetingelserne her:
Kärcher tilbyder en garanti på to år, der dækker materiale- og produktionsfejl, forudsat at enheder anvendes til deres tilsigtede formål. Bemærk, at garantien kun er gældende, hvis du bevarer din kvittering og vedlægger din garanti i ansøgningen.

Bemærk, at din skadesanmeldelse er ikke gyldig:

  • hvis du ikke anvender din enhed til den tilsigtede formål, for eksempel hvis du bruger en Home & Garden-enhed til erhvervsmæssige formål 
  • hvis du åbner din enhed inden for garantiperioden for selv at udføre reparationer

Download vores garantibetingelserne her