Hvordan rengjøre takrenner raskt og effektivt

For de fleste er rengjøring av takrennene sannsynligvis en av de mer ubehagelige oppgavene. Men hvis takrenner og nedløp er tilstoppet og regnvann ikke kan dreneres ordentlig, har du ikke noe annet valg enn å rengjøre takrennene og fjerne blader og skitt. Ellers kan takrennen flomme over ved neste regnskur, noe som kan skade taket, fasadene eller terrassen. Men hva er den beste måten å rengjøre en takrenne raskt, effektivt og fremfor alt trygt på? Her er praktiske tips til rengjøring av takrenner og nedløp.

En mann står i hagen og vasker takrennen på huset sitt med en Kärcher-enhet

Hva du bør tenke på når du rengjør takrennen

Før du begynner å rengjøre takrennen, bør du vurdere følgende: Når og hvor ofte anbefales rengjøring av takrenner? Hvilke rengjøringsverktøy passer best til dette formålet? Hvilke kostnader bør jeg forvente og hva annet er det å vurdere? Her svarer vi på de viktigste spørsmålene.

Når og hvor ofte bør takrennene rengjøres?

Det anbefales å rengjøre takrennene minst en gang i året. Hvis det er trær eller til og med et skogsområde i nærheten, kan det være mer enn en gang i året. Den optimale tiden å rengjøre takrennene på er senhøstes, etter at alle bladene har falt fra trærne, men før den første frosten og snøen.

Fjerning av blader fra nedløpet med en kost

Hva er forventet kostnad for rengjøring av takrenner?

Dette avhenger av om du som huseier ønsker å rengjøre takrennene selv eller leie inn noen til å gjøre det. Sistnevnte er selvfølgelig mye dyrere og i de fleste tilfeller ikke engang nødvendig. Med riktig rengjøringsverktøy kan du rengjøre takrennene selv. Kostnaden kan ses på som en langsiktig investering hvis du er huseier. Hvis du leier eiendommen, er det mer sannsynlig at utleier må bære kostnadene for rengjøring av takrennene. Rengjøring av takrenner er som regel utleiers ansvar, men kostnadene som påløper i prosessen kan være en del av driftskostnadene. Men hvis dette er tilfelle, må det nevnes i kontrakten.

Rengjøring av takrennene med eller uten stige?

For å rengjøre takrenner profesjonelt og trygt, anbefales det å jobbe med profesjonelle rengjøringsverktøy i stedet for å bruke stige, bøtte og børste. Rengjøring av takrennene med en kost eller børste er en oppgave som er like arbeidskrevende som den er ubehagelig. Du må klatre opp stigen, deretter rengjøre en del av takrennen, gå ned fra stigen, flytte den og deretter gjenta hele prosessen. En veldig ineffektiv metode og samtidig farlig, da stigen kanskje ikke alltid står trygt. Et bedre alternativ er å velge en løsning som lar deg rengjøre takrenner og nedløp fra bakken.

Mann som rengjør takrennen sin med en Kärcher høytrykksspyler

Skal du rengjøre takrennene selv?

Enten du skal rengjøre takrennene på en skur eller et høyt hus, kan du gjøre det selv med et rør- og takrennerengjøringssett. Takrenner og nedløp kan rengjøres enkelt og effektivt. Selv om det er fornuftig å teste forskjellige verktøy først, bør sikkerheten alltid prioriteres.

Med en gjennomtenkt løsning kan du rengjøre takrenner på en profesjonell måte, uten å sette deg selv i fare eller måtte ansette noen for å gjøre det og bruke mye penger. I hjertet av systemet er en rengjøringsslede som plasseres i takrennen og kobles til pistolen på en høytrykksspyler med den medfølgende 20 m lange høytrykksslangen. To høytrykksdyser, som kaster vannet ut bakover, er festet til undersiden av sleden. Trykket får sleden til å bevege seg fremover og samtidig skylle all skitt bakover. Du trenger bare å klatre opp stigen én gang for å sette sleden på plass og feste slangeføreren til takrennen. Deretter betjenes høytrykksspyleren fra bakken.

Trinnvise instruksjoner

Montering av rengjøringssett for takrenner

1. Fest først høytrykksdysene til høytrykksspyleren. Hvis de forhåndsmonterte dysene ikke er de riktige for din høytrykksspyler, må du løsne låseklemmene og sette inn de riktige dysene. Fest dem igjen. De aktuelle dysene for høytrykksspyleren finnes i bruksanvisningen.

2. Monter adapteren på høytrykksspylerslangen i henhold til bruksanvisningen, trekk den deretter gjennom slangeføreren og koble den til rengjøringssleden og klemmen.

3. Når du har fjernet de grove bitene fra takrennen, setter du inn silen som følger med øverst på nedløpet.

Rengjøring av takrenne 4

4. Monter klemmeenheten med slangeføreren på siden av takrennen, sett sleden i takrennen og juster slangen etter det røde merket.

5. Koble deretter apparatet til pistolkoblingen på høytrykksspyleren og slå det på. Før høytrykksslangen manuelt. Så snart pistolen på høytrykksspyleren er aktivert, trekker rengjøringssleden seg gjennom rennen og renser den takket være de to vannstråledysene som er rettet bakover.

6. For en bedre skylleeffekt kan sleden trekkes litt tilbake fra tid til annen via høytrykksslangen. Gjenta rengjøringsprosessen flere ganger om nødvendig for å fjerne gjenstridig skitt.

7. Etter rengjøring, slå av høytrykksspyleren og fjern den oppsamlede skitten som har samlet seg over silen ved nedløpet. Til slutt fjerner du klemmen og enheten.

Hvordan rengjøre nedløpet og avløpene samtidig

Med det praktiske rør- og takrennerengjøringssettet kan nedløp og avløp også rengjøres effektivt. Takrenner og nedløp bør rengjøres minst en gang i året, slik at takrennen kan fungere så effektivt som mulig. Derfor er det smart å rengjøre begge etter hverandre.

For å fjerne innvendig skitt fra rørsystemer, kobles rørrengjøringsslangen til høytrykksspyleren og skyves deretter inn i røret bit for bit. I stedet for sleden bruker du den medfølgende rørrengjøringsdysen. Høytrykksdysen blir skrudd på høytrykksslangen. Høytrykkslangen har en rød sikkerhetsmerking og må skyves inn i røret minst opp til denne merkingen. Først da bør du slå på høytrykksspyleren. Rengjøringsprosessen må stoppes så snart den røde markeringen kan ses igjen når slangen trekkes ut. Dette trinnet er svært viktig for å beskytte mot vannsprut og for å hindre slangen i å virvle rundt ukontrollert. Etter at høytrykksspyleren er slått på, mater du slangen manuelt inn i røret. Trykket oppløser selv gjenstridige blokkeringer. For å gjøre dette, trykker du og slipper spaken flere ganger etter hverandre etter behov. For å beskytte fasader og terrassen din mot skitt, anbefales det å plassere en bøtte under nedløpet.

I tillegg kan avløp og små brønner også effektivt rengjøres med en høytrykksspyler eller mellomtrykksspyler. Sensitive overflater som plastgitter på små brønner kan rengjøres effektivt og forsiktig med en mellomtrykksspyler. Hvis kjellergitteret er laget av solid stein, kan det rengjøres med høytrykksspyleren.

Kärcher: Rengjøringsslangen for takrennen føres inn i nedløpet

Egnede produkter for takrenner og rør

Dette kan også interessere deg: