Vaske fuger

Det er vanligvis relativt enkelt å ta vare på fliser, men fugene havner ofte i glemmeboken når man vasker. Dette kan føre til lite pen smuss eller sågar muggdannelse. Her er noen enkle tips for å vaske fugene.

Rengjøring av fuger med Kärchers damprensere

Fuger krever spesiell oppmerksomhet

Der det er fliser, er det også fuger. Fugene består vanligvis av mørtel og binder de enkelte flisene sammen. Uansett hva slags fliser som er lagt, vil fugene kunne variere i sammensetning og overflatekvalitet. Den grovkornede overflaten gjør at smuss kan feste seg lettere enn på glatte fliser. Siden fugene kan absorbere fuktighet, er de også potensielle habitater for bakterier og mugg. Derfor må man være ekstra oppmerksom ved rengjøring.


Hvilket vaskemiddel egner seg for rengjøring av fuger?

Vaskemidler klassifiseres hovedsakelig etter pH-verdi. De fleste universalmidler er litt alkaliske (pH-verdi > 7), noe som betyr at organisk smuss som fett eller albumin kan fjernes. Dette fjerner også matkilden for mikroorganismer. Hvis fugene bare er litt skitne, kan de enkelt rengjøres ved hjelp av alkaliske husholdningsmidler, for eksempel bakepulver, natron eller lut. Bland et av de nevnte husholdningsmidlene med vann i forholdet 3:1, så du får en tykk pasta. Pastaen kan deretter masseres inn i fugene ved hjelp av en fugebørste eller tannbørste. Blandingen skal stå igjen for å virke i ca. 30 minutter. Skyll deretter av med varmt vann og en ren klut. Når du arbeider med en børste, kan det oppstå sprut. Bruk alltid vernebriller og hansker.

Kärcher tips for husholdningsmiddelet natron

Forsiktig ved bruk av sure vaskemidler

Spesielt på bad er avleiringer fra kalk eller urin en utfordring. Disse kan fjernes ved hjelp av sure vaskemidler, for eksempel sanitærrengjøringsmidler (pH-verdi < 7) eller husholdningsmidler som eddik eller sitronsyre. Forsiktighet bør imidlertid utvises også her siden fliser og fuger oppfører seg annerledes når de rengjøres. Siden fuger i mørtel også er mineralske, vil sure vaskemidler skade dem over tid. Derfor bør fugene alltid skylles med vann før de rengjøres. Hvis fugene er blitt mettet, vil det sure vaskemiddelet fungere på overflaten uten å trenge for dypt inn i materialet.

Profesjonelt tips: Spesielt på bad anbefaler vi å rengjøre vekselvis med sure og alkaliske rengjøringsmidler for å holde alle typer smuss som oppstår under kontroll. Dette forhindrer også at det danner seg mugg.

Rengjøring av fuger med Kärcher damprenser

Rengjøring av fuger med dampvasker

Det er enda lettere å rengjøre fuger med dampvasker. Dampen bringes til et trykk på opptil 4,2 bar og de små damppartiklene drives mot overflatene i 170 km/t. Dampen trenger derfor også inn i overflatens finmaskede struktur der tekstiler og børster ofte når frem. Den varme dampen løsner gjenstridig smuss og avleiringer, og det høye varmenivået forhindrer muggdannelse på en effektiv måte. Som regel trenger du derfor ikke å bruke vaskemidler i det hele tatt, og dermed beskytte miljøet og dine egne luftveier. Ved tungt mineralsmuss kan fugene forhåndsbehandles med et surt rengjøringsmiddel, som beskrevet ovenfor. Dampvaskeren kan deretter brukes i det andre trinnet. Den beste måten å rengjøre på er å bruke et detaljmunnstykke og rund børste. Hver fuge kan derfor rengjøres enkeltvis med raske skrubbebevegelser. Kombinasjonen av varme og kraft fjerner selv inngrodd smuss. Til slutt kan det løsnede smusset tørkes bort med en klut.


Fjerne mugg fra fuge

I rom med høy luftfuktighet kan mugg lett danne seg. Det trives spesielt på den grove, porøse overflaten til fugene. Dette er ikke bare lite pent, men kan medføre helseproblemer for allergikere og personer med svekket immunforsvar. For å fjerne mugg kan du bruke vaskemidler som inneholder alkohol, eller desinfeksjonsmiddel (isopropylalkohol). For å gjøre dette børstes alkoholoppløsningen inn i fugene med en børste eller en klut, og deretter fordampes den. Denne metoden fjerner vanligvis ikke flekkene som er igjen, fordi alkohol ikke inneholder blekemidler. Hvis du vil rengjøre fugene grundig, er hydrogenperoksid et husholdningsmiddel som ofte brukes. En løsning på 3 % er tilstrekkelig til å takle muggsporer på en effektiv måte. Et gjennomvætet kjøkkenrull kan plasseres på skjøten for å forlenge kontakttiden. Etter en halvtime må løsningen skylles bort med tilstrekkelig vann.

Hvis muggen allerede har trengt dypt inn i fugen, er den eneste løsningen å skifte ut materialet. Derfor bør muggdannelse forhindres aktivt og preventivt. Det hjelper virkelig å ventilere rommet regelmessig. Hvis det ikke er vinduer, kan en avtrekksvifte hjelpe med dette. Vi anbefaler også å bruke nal på alle våte overflater etter hver dusj, for å raskt transportere fukten bort.

Fjerne vann fra dusjen med Kärcher Window Vac

Rengjøring av silikonfuger

Silikonfuger brukes for eksempel mellom servanter og flislagte vegger. De er betydelig mer delikate enn fuger laget av mørtel, hvilket betyr at man må være spesielt forsiktig når man rengjør dem. Disse bør bare dampes ved bruk av dampvasker, siden skrubbing eller bruk av kraftmunnstykket fort kan skade overflaten. Mugg kan også dannes i silikonfuger. Hvis muggen allerede har trengt inn i materialet, er det ofte mer økonomisk å skifte ut fugen enn å rengjøre den.

Rengjøring av silikonfuger med Kärcher damprenser

Produkter som egner seg for fuger

Dette kan også interessere deg