Visjon og verdier

Visjonen vår

Når det gjelder kvalitet og teknologi, er vi verdensledende leverandør av rengjøringssystemer, -produkter og -tjenester for fritid, hjem, handel og industri. Kundene våre drar stor nytte av de effektive, kraftige og miljøvennlige rengjøringsproduktene våre. Vi utgjør en merkbar forskjell i våre kunders liv ved å tilby effektive og kraftige rengjørings- og vanningsløsninger over hele verden. Vi har svært fornøyde og entusiastiske kunder!


Konsernets grunnleggende mål og verdier

Kundefokus

Vi ønsker å ha en åpen dialog med kundene våre basert på samarbeid. Produktene og tjenestene våre utgjør ideelle løsninger som gir kundene våre reelle fordeler. Kundenes rengjøringsproblemer kan løses raskt og fleksibelt.

Ansatte

Kvalifiserte og motiverte ansatte som liker jobben sin, er en viktig suksessfaktor for Kärcher.

Samarbeid

Tillit, lojalitet, gjennomsiktighet, rettferdighet, pålitelighet og respekt karakteriserer Kärchers forhold til andre, både i og utenfor selskapet. Gjennom samarbeid og aktiv informasjonsutveksling drar vi størst mulig nytte av erfaringen og ekspertisen som selskapet vårt tilbyr, for å oppnå målene våre.

Produktsortimentet vårt

Vi tilbyr rengjøringssystemer, -produkter og -tjenester for fritid, hjem, handel og industri med fremragende verdi for pengene.

Markedsposisjon

Kärcher er et globalt konsern og ser på seg selv som en referansenorm. Vi ønsker å inneha den ledende posisjonen når det gjelder markedsandeler, nyskapning, kvalitet og renommé, og vi sikter mot å være global markedsleder innen alle forretningsområdene våre.

Nyskapning

Som ledende innen nyskapning setter vi standarden innen teknologi, tjenester og design med mål om å sørge for maksimal nytteverdi hos kundene og møte deres behov. Nyskapningene våre imponerer og inspirerer kundene våre.

Markedsføring

Over hele verden er varemerket Kärcher synonymt med gode resultater, nyskapning og kvalitet. Vi streber hele tiden etter å styrke varemerket vårt.

Produksjon og innkjøp

Leverandørene er en del av verdikjeden vår. Sammen med dem arbeider vi kontinuerlig med å optimalisere produksjonsintensiteten og prosessutførelsen. Vi sørger for å være konkurransedyktige på kvalitet og pris gjennom mottagelighet, rask levering og fleksibilitet.

Bedriftens samfunnsansvar

Kärcher holder fast ved samfunnsansvaret sitt: Vi respekterer verdiene og standardene, menneskerettighetene og rettslige og sosiale systemer i alle land.

Ressursbruk

Vi utformer produkter, tjenester og prosesser på en miljøvennlig måte. Vi tar hensyn til aktuelle miljøkrav overalt hvor vi driver virksomhet, og på den måten bruker vi tilgjengelige ressurser på en ansvarlig måte.

Vekst, økonomi og suksess

Vi øker lønnsomheten og de økonomiske ressursene våre gjennom lønnsom vekst, og på den måten ivaretar vi fremtiden og den langsiktige utviklingen i konsernet. Vi prioriterer å opprettholde den økonomiske uavhengigheten og selvbestemmelsesretten vår. Videre prioriterer vi intern vekst fremfor oppkjøp.

Familieeid bedrift

Samarbeidspartnerne våre identifiserer seg med selskapet. Kärcher er fortsatt en familieeid bedrift.