Når hygiene blir det viktigste

Det nye koronaviruset, også kjent som SARS-CoV-2, sprer seg over hele verden. Den vanligste smittemåten synes å være dråpesmitte. Med enkle hygienetiltak kan hver enkelt bidra til å beskytte seg selv og andre mot livstruende lungesykdom og demme opp for den raske spredningen. Denne temaartikkelen er viet de mest effektive metodene for å beskytte mot smitte.

Når hygiene blir det viktigste
damp mot koronavirus

Kärchers dampvaskere mot koronavirus

Kärcher har benyttet et uavhengig laboratorium for å teste dampvaskernes evne til å bekjempe virus. Resultater er at ved korrekt bruk, fjerner maskinene opptil 99,999% av kappekledde virus* som for eksempel koronavirus eller influensa, og 99,99% av vanlige husholdningsbakterier** fra harde overflater. Nå som desinfeksjonsmidler primært forbeholdes helsesektoren, kan damprensere være et verdifullt bidrag til generell hygiene – både i private husholdninger og i kommersiell og industriell bruk.

 

* Tester har vist at 30 sekunder spotrengjøring med Kärcher dampvasker på maks. dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999% av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt Hepatitis-B-viruset) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus)

**Ved grundig rengjøring med Kärcher dampvasker på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99% av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maks. dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae). Med med profesjonelle damprensere SG (V) er tallet 99,999% i henhold til EN 16615: 2015-06, PVC-gulv, testkim: Enterococcus hirae ATCC 10541.


Hvor stammer koronaviruset fra?

Den 11. mars 2020 ble COVID-19 erklært en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO). Lungesykdommen forårsakes av koronaviruset SARS-CoV-2. I motsetning til en epidemi er en pandemisk smittsom sykdom ikke lokal og den kan spre seg over hele verden, slik man ser nå. Smitte fra koronaviruset slår ut i influensalignende symptomer som hoste, feber, tett nese og tretthet. Pusteproblemer, kløe i halsen, hodepine, verk i lemmene, kvalme, diaré og frysninger kan også forekomme. Sykdomsforløpet er individuelt og varierer mye. En symptomfri utvikling er mulig, men også alvorlig lungebetennelse med påfølgende lungesvikt og død. Forskere antar at koronapatogenet SARS-CoV-2 ble overført fra et vilt dyr til en person på et marked i den kinesiske byen Wuhan (Hubei-provinsen). Så langt har man imidlertid ikke avklart hvilket dyr som opprinnelig var bærer av viruset. Per i dag antas det at patogenet først ble overført fra flaggermus til andre dyr før det spredte seg til mennesker – formodentlig ved at vedkommende spiste et dyr som var midlertidig vert for SARS-CoV-2-patogenet og som ble tilbudt for salg på matmarkedet.


Utløsende faktor for smittsomme sykdommer

Smittsomme sykdommer kan forårsakes av ulike patogener, deriblant virus, bakterier eller sopp.

Virus som for eksempel koronaviruset SARS-CoV-2, kan ikke ses med det blotte øye og er bare 20 til 300 nanometer store. De invaderer celler i dyr, planter eller mennesker og bruker de levende cellene som såkalte vertsceller. Selv når de eksponeres for luft kan de noen ganger overleve i svært lang tid, og de forblir smittsomme. De trenger imidlertid en ny vertscelle for å overleve på sikt – hvis de ikke finner det, vil viruset før eller senere dø.

Det er ikke alle virus som forårsaker sykdom. Immunsystemet vårt reagerer ofte svært raskt og slår umiddelbart tilbake inntrengere. Virus begynner å multiplisere i kroppen med det samme smitte har funnet sted. Medisiner hjelper bare i begrenset grad mot virus, og antibiotika har vist seg å være lite effektivt mot virussykdommer. Det finnes antivirusmedisiner som bare hjelper mot visse typer virus. Ettersom virus (for eksempel vanlig influensavirus) kan endre seg, kan de lettere komme seg forbi kroppens egne forsvarsmekanismer. En person blir bare immun etter at kroppen har håndtert patogenet. Men selv etter at man har overvunnet en sykdom, er det ikke alltid en garanti for at man har blitt immun. Virus har ikke noe eget stoffskifte.

Sammenlignet med virus, er bakterier mange ganger større. De er encellede og selvforsynte organismer med en størrelse på rundt 0,1 til 700 mikrometer. De har også sitt eget genmateriale og stoffskifte. Bakterier finnes overalt – i luft, i vann, i mat, osv. I likhet med virus kan bakterier overleve i svært lang tid, ofte ukevis, noen gang også månedsvis, i omgivelsene eller i selve kroppen. De er svært tilpasningsdyktige og kan multiplisere under ulike forhold. Kun én prosent av alle bakterier forårsaker sykdommer hos mennesker. Ofte er bakterier til og med viktige for helsen. De lever for eksempel i mennesketarmen, på huden eller i munnhulen. De som vil eliminere bakterier kan bruke høy temperatur (for eksempel i form av vanndamp ved rengjøring) eller kjemiske stoffer som f.eks. alkohol, aldehyder eller klor. I menneskekroppen brukes antibiotika ofte som ledd i en behandling. Bakteriene hindres i å multiplisere eller de blir sågar destruert direkte.

Sopp forekommer ganske naturlig på menneskehuden eller i kroppen. Det er bare noen få typer sopp som kan forårsake sykdommer hos mennesker, herunder hudsopp, gjærsopp eller noen muggsopper. Disse soppene trives godt der hvor det er fuktig: på bad, i hjørner, på fuktige vegger eller i blomsterpotter. Matvarer, f.eks. brød, poteter og mel, kan også være grobunn for sopp. Man kan til og med finne sopp i stoppede møbler og sengetøy. Gjærsoppen er en del av vår naturlige hudflora. Den lever i hudavfall og ernærer seg av døde vevsartikler. Sopp kan bare trenge inn i menneskekroppen hvis den naturlige hudbarrieren er skadet eller immunsystemet er svekket. Sykdommer forårsaket av sopp kalles mykoser. Det er i hovedsak hud, negler eller slimhinner som rammes. Bare i sjeldne tilfeller rammes indre organer som f.eks. lungene av sopp. Men hvis det skjer, kan soppen gjøre stor skade.


Hvordan overføres så koronaviruset SARS-CoV-2?

Dråpesmitte:

Ut fra hva man vet per i dag, overføres koronapatogenet SARS-CoV-2 i hovedsak via såkalt dråpesmitte. Dette skjer ved at folk hoster eller nyser og fordeler patogener i luften. Andre personer puster inn disse patogenene og blir i verste fall smittet av dem.

Indirekte smitte:

Indirekte smitte av viruset er også mulig. Personer som tidligere har hostet eller nyst i hendene tar på gjenstander som dørhåndtak, mobiltelefoner, berøringsskjermer eller seterygger. Virusene blir værende på overflaten og kommer i kontakt med friske folk derfra.

Kontaktsmitte (berøringssmitte):

Virussykdommer kan også spres gjennom kontaktsmitte. For eksempel kan selv mikroskopiske, smittebærende rester av menneskeavføring komme i kontakt med en frisk person via skitne hender. Smitte er også mulig dersom patogenet trenger inn i kroppen direkte via slimhinnene i øyne, svelg og nese eller de øvre luftveiene. for eksempel gjennom et kyss. Det har ennå ikke blitt endelig avklart om SARS-CoV-2 spres via kontaktsmitte. Ett av de mest effektive tiltakene å hindre kontaktsmitte på, er å vaske hendene grundig med vanlig såpe.

Håndhygiene

Hvordan kan du beskytte deg selv og andre mot smitte?

Siden det ennå ikke finnes noen vaksine mot koronaviruset, er det svært viktig å følge enkle hygienetiltak og ivareta den personlige hygienen – både i private omgivelser og i offentlige rom.

 • Vær forsiktig med å ta deg i ansiktet med uvaskede hender
 • Vask hendene grundig og regelmessig med såpe og bruk et desinfiserende middel fra tid til annen på reiser
 • Bruk ansiktsmaske som dekker munn og nese hvis du er syk – sørg for at masken sitter som den skal
 • Bruk engangslommetørklær og kast dem i en avfallsbeholder med lokk
 • Unngå kontakt med syke personer
 • Husk hva du skal gjøre hvis du hoster eller nyser: Når du hoster eller nyser, skal du holde en avstand på minst én meter fra andre personer. Nys/host i albuen og snu deg bort fra andre personer

 • Hold deg hjemme hvis du har pustebesvær eller influensalignende sykdomssymptomer

 • Det er helt avgjørende å holde avstand hvis personer i umiddelbar nærhet er syke

 • Luft rommene jevnlig og bruk luftrenser

 • Benytt deg av hjemmekontorordninger og unngå forretningsreiser

 • Unngå kontakt, især med eldre eller kronisk syke medmennesker

 • Det beste er å holde en avstand på 2 til 2,5 meter fra andre personer, særlig de som er syke
 • Unngå håndtrykk og klemmer
 • Husk hva du skal gjøre hvis du hoster eller nyser: Når du hoster eller nyser, skal du holde en avstand på minst én meter fra andre personer. Nys/host i albuen og snu deg bort fra andre personer
 • Desinfiser jevnlig overflater som bilrattet, dørhåndtak, mobiltelefoner osv.
 • Avstå fra private feriereiser
 • Unngå bruk av offentlig transport hvis mulig
 • Ikke oppsøk større arrangementer
 • Ikke handle på de travleste tidspunktene, benytt deg av hente- og bringetjenester

Hvorfor hygienetiltak er så viktige i en tid med koronavirus

I rene og velholdte omgivelser som rengjøres regelmessig, reduseres faren for overføring av patogener betydelig. Overflatene er ikke lenger grobunn for mikrober, bakterier eller virus. Selv på vanskelig tilgjengelige steder elimineres patogenene grundigere.

Les mer:

Rengjøringstiltak for renhold hjemme og på offentlige steder.