Hver mening teller – ansatte skjerper bærekraftsmålene

Hvis en problemstilling påvirker alle, har også alle noe de skulle ha sagt. Under «Bærekraftsfrokosten 2020+» bidro ansatte i Brasil, Kina og Tyskland i stor grad i arbeidet med å definere strategien frem til 2025.

Hver mening teller – ansatte skjerper bærekraftsmålene

Workshops i Brasil, Kina og Tyskland

Bærekraft er blant vår tids hovedspørsmål. For mange av våre ansatte er problemstillingen viktig ikke bare som en del av jobben, men også noe de er opptatt av privat – det være seg i samtaler med venner og familie eller ved at de setter spørsmålstegn ved egne atferdsmønstre. Kärcher ønsket å la disse interesserte medarbeiderne være med på å utvikle de nye bærekraftsmålene og gi dem mulighet til å påvirke definisjonen av selskapets fremtidige arbeidsområder med egne ideer og verdier.

 

Under utformingen av de nye bærekraftsmålene i 2019 ble det arrangert arbeidsseminarer på tre av Kärchers viktige produksjonssteder – Vinhedo i Brasil, Changshu i Kina og Winnenden i Tyskland. Til sammen 130 ansatte deltok i arrangementsserien «Bærekraftsfrokosten 2020+». Tyskland startet det hele med 75 deltakere.

 

Ansatte fra alle fagfelt kunne søke om å få være med på arbeidsseminarene i de tre landene. Alt i alt ble det samlet inn mer enn 400 ideer. Et av de viktigste spørsmålene i alle avdelingene var bruken av bærekraftig materiale i produkter og produksjon.

Invitasjon til bærekraft frokost 2020+

Fokus på klimavennlig produksjon, bærekraftige produkter og sosiale spørsmål

Fra et helhetlig synspunkt var de ansatte ikke bare opptatt av sammensetningen av materialene som inngår i selve maskinene, men også holdbarheten til det ferdige produktet og en generelt nøysom bruk av råvarer i maskiner og emballasje. Disse betingelsene finner vi igjen i bærekraftstrategien som er definert for 2025, og også i målene om å optimalisere emballasjen vår og øke andelen resirkulert plast i produktene våre.

 

Initiativet «Sosial helt» tar hensyn til dette ønsket om en bærekraftig forsyningskjede. Målet om at de fremtidige sosiale forpliktelsene over hele verden skal ha fokus på verdikonservering er også en del av initiativet – uansett om det dreier seg om samarbeid i stor skala med internasjonale organisasjoner som Global Nature Fund, eller sponsing av enkeltstående organisasjoner. Under arbeidsseminarene la de ansatte først og fremst vekt på ønsket om å fremme initiativer innen opplæring og lokalt engasjement.

 

Bærekraftsmål 2025

I tillegg til resultatene fra arbeidsseminarene med de ansatte, ble resultatene fra en representativ kundeundersøkelse utført i USA, Tyskland, Frankrike, Brasil og Japan matet inn i definisjonen av den nye bærekraftstrategien. I tillegg var FNs bærekraftsmål en like viktig rettesnor for den nye strategien. Kärcher har samlet bærekraftsmålene i tre initiativer: «Nullutslipp», «Redusere, gjenbruke og resirkulere» og «Sosial helt».

Kärcher Bærekraft Frokost 2020+ i Vinhedo, Brasil

Vinhedo, Brasil

Kärcher Bærekraft Frokost 2020+ i Changshu, Kina

Changshu, Kina

Kärcher Bærekraft Frokost 2020+ i Winnenden, Tyskland

Winnenden, Tyskland

Dette kan også interessere deg: