HDC Advanced

Dette stasjonære høytrykksanlegget er kompakt og modulbasert slik at maskinen kan skreddersys til dine behov. Anlegget inkluderer en pumpe, flottørtank og kontrollkabinett.

For mange rengjøringsoppgaver vil en stasjonær høytrykksvasker være den beste løsningen. Det er mange fordeler med et stasjonært system. Det er tidsbesparende ved alltid å være tilgjengelig, ingen oppkoblingstid, eller ingen transport mellom vaskeplasser. Det kan installeres i et lukket rom, og er dermed beskyttet mot forurensninger, brukerfeil, etc. Det kan ha flere brukere samtidig ved å legge opp høytrykksrør fra enheten til de ønskede vaskeplassene. Maskinen startes enten på selve enheten eller med fjernkontroll på vaskeplassen. Pumpen startes ved å åpne for vann med høytrykkspistolen. Enheten er modulbasert, slik at du kan sette den sammen ut fra dine behov. Hvis maskinen får for lite vann slår den seg av. Restart skjer idet maskinen får nok vann. Vannforbruket bestemmer hvor mange pumper som til enhver tid går. Lik brukstid på pumpene oppnås ved roterende bruksmønster. Pumpeaggregatene kan også styres manuelt, slik at ved evt. feil er du sikret nødtilførsel. Velg mellom 60 °C og 85 °C maks. temp, og mellom 80 og 160 bar maks. trykk. Alle HDC-enhetene er konstruert for servokontroll. Her har brukeren mulighet til å stille inn nøyaktig trykk og vannmengde direkte på pistolen.

Egenskaper og fordeler
Moduldesign
  • HDC-systemer kan på utstyres med opptil fire pumpeaggregater (på forespørsel). Dette sikrer størst mulig fleksibilitet for alle anvendelsesformål.
Smart pumpekontroll
  • Kontrollen skrur av og på andre pumper uavhengig av nødvendig vannmengde.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks.trykk (bar/MPa) 100 / 10
Vannmengde (l/time) 700 / 12000
Maks. tilførselstemp. (°C) maks. 85
Starting av motor softstart
Strømforsyning (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
Mål (l x b x h) (mm) 1150 x 750 x 1840
Tilbehør