SIKKERHETSKLASSIFISERTE STØVSUGERE

Sikkerhetsklassifiserte støvsugere fra Kärcher eliminerer helsefarlig støv, og beskytter brukere som blir utsatt for respirabelt støv eller annet helsefarlig støv.

Hva er helsefarlig støv? Finnes det på din arbeidsplass?

Bygningsarbeidere er ofte utsatt for ulike typer støv på sine arbeidsplasser. Dette støvet kan påvirke pusten din, skade helsen din, og kan med langvarig eksponering forårsake livsforandrende lungesykdommer. 

Vanligvis er det snakk om tre hovedtyper støv som oppstår når det skjæres, slipes eller når man på en annen måte forstyrrer disse materialene: 

Silica-dust

Silisium- og kvartsstøv

Betong, murstein, fliser, mørtel og sandstein.

Wood dust

Trestøv

Ved, treverk og trebaserte produkter. 

Lower toxicity dusts

Mindre farlig støv

Avfall, jord, grus, stein og leire.

Penny Silica

Hva er helserisikoen?

Når du arbeider i støvete omgivelser uten beskyttelse, vil kroppen puste ut 95 % av støvet, mens 5 % fint støv forblir i lungene. Kun en liten mengde silisium- og kvartsstøv trengs for å skape helserisikoer. 

Selv om kvarts er et av de mest naturlige mineralene, kan det være farlig når partiklene er så små at de ikke er synlige for det blotte øye. Disse partiklene finnes i både stein, granitt, betong og hegl. Når du f.eks. hamrer eller sliper vegger eller betong, utgis det kvartspartikler. Inhaleres disse partiklene, klarer ikke kroppen å kvitte seg med dem. De når helt ned i lungene, slik at lungekapasiteten gradvis avtar. 

Det kan være i lungene i mange år, før symptomene utvikles. Sykdommen kan fortsette å utvikle seg selv, også etter at denne eksponeringen opphører. Det kan derfor skape en helserisiko for lungene, nyrene og luftveiene, i tillegg til å forårsake livsforandrende sykdommer som lungekreft, silikose og astma - i noen tilfeller til og med drepe. 


Hva betyr L, M og H?

Støv er kategorisert i L-, M- og H-klasser i henhold til farenivået de utgjør. 

L-klassen

Maskiner med betegnelsen TACT Te L er sertifisert for støvklasse L som utgjør en mindre helserisiko. Støvet i støvklasse L kan være farlig, men i mindre grad enn støvklasse M og H. Et L-filter tillater maksimalt 1 % av støvet passerer gjennom. Den lovlige maksimale konsentrasjonen av L-støv må ikke overstige 1 mg/m3. Det er ingen spesielle forholdsregler for avhending av L-støv.

M-klassen

Maskiner med betegnelsen TACT Te M er sertifisert for støvklasse M som utgjør en middels helserisiko. Støv i støvklasse M betegnes som farlig støv, og maksimal tillatt konsentrasjon av M-støv må ikke overstige 0.1 mg/m3. Dette støvet må kastes med lav støvutvikling.

H-klassen

Maskiner med betegnelsen TACT Te H er sertifisert for støvklasse H som kan være med å utgjøre en stor helserisiko. H-klassestøv er veldig helseskadelig, og maksimal tillatt konsentrasjon av H-støv må ikke oversige 0.1 mg/m3. På grunn av den store risikoen forbundet med dette kreftfremkallende og patogene støvet, må bortskaffelsen skje på en støvfri måte.

Dust class

L

Max. permeation level

≤ 1.0%

Suitable for

 • Dusts with MAC values > 1mg/m3

Material

 • Lime dusts
 • Gypsium

Dust class

M

Max. permeation level

< 0.1%

Suitable for

 • Dusts with MAC values ≥ 0.1mg/m3
 • Wood dusts up to 1200 W/50 I

Material

 • Wood dusts (beech, oak)
 • Paint dust particles
 • Ceramic dusts
 • Dusts from plastics

Dust class

H

Max. permeation level

< 0.005%

Suitable for

 • Dusts with MAC values < 0.1mg/m3
 • Carcinogenic dusts (Section 35 GeStoffV (German Ordinace on Hazardous Substances)
 • Pathogenic dusts

Material

 • Carcinogenic dusts (lead, coal, cobalt, nickel, tar, copper, cadmium, etc.)
 • Mould, bacteria
 • Germs
 • Formaldehyde

 • Sammenlign produkter
 • |
0 Produkter