Suksess med moduler

En betydelig fordel i planleggingen av anlegget er at alle Kärcher-komponentene er spesialutviklet for innvendig rengjøring av containere. Dette gjør det mulig for Kärcher å tilby et bredt utvalg av kompatible modulkomponenter som kan settes sammen til den optimale anleggsløsningen for et hvilket som helst bruksområde. Produktene våre er resultatet av mange års erfaring med rengjøring av containere, og det er en selvfølge at vi overholder bransjens strengeste standarder for kvalitet.

Container cleaning

Innvendig rengjøring: alt dreier seg om det rette hodet

Kärchers rengjøringshoder for innvendig rengjøring er utformet for universell bruk, og de fleste av dem er sertifisert i henhold til ATEX 94/9. Gjennomstrømningsmengden og arbeidstrykket kan tilpasses individuelle behov. Rengjøringshodene kan være jetdrevne eller drevet av elektromotor eller trykkluft. Den nødvendige dyserotasjonen oppnås ved positiv rotasjon av dyseholderen i to plan. Det store antallet asymmetriske tenner sørger for en bred stråle og grundig rengjøring av hele den innvendige overflaten.

HKS 100

HKS 100 speed control

Til åpninger fra 200 mm i diameter: HKS 100 speed control med to eller fire dyser og selvgående (rekylkraftprinsippet). Egnet for containere opptil ca. 40 000 liter. Maksimum arbeidstrykk 100 bar. De delene som er i kontakt med rengjøringsmediene, er laget av rustfritt stål og kan rengjøres med syrer, alkaliske løsninger, løsemidler og aceton. Den innovative, videreutviklede hydrauliske bremsen sikrer stabil hastighet.

HKF 200

HKF 200

Til åpninger fra 200 mm i diameter: HKF 200 tankrengjøringshode i rustfritt stål med to eller fire dyser drevet av elektromotor eller trykkluft. Med trykk på opptil 200 bar for store containere med volum på opptil 70 000 liter. Alle deler som kommer i kontakt med rengjøringsmedier, er laget av rustfritt stål for bruk av syrer, alkaliske løsninger og løsemidler samt rengjøringsmedier over et bredt pH-område.

ICH 120/14 Ps F2

ICH 120/14 Ps F2 – sammenleggbar ramme

Jetdrevet tankrengjøringshode til industriell bruk, hovedsakelig tankvogner med fire til åtte akslinger. Gjør det mulig å utføre flere prosesstrinn i samme arbeidsoperasjon: dampbehandling med integrert dyse, effektiv høytrykksvasking med jetdrevne hoder og påfølgende tørking – alt sammen med uslåelig effektivitet.

HKF 200 C2 – the all-rounder

HKF 200 C2 – universalløsningen

Modifisert HKF 200. Rengjøringshode for innvendig rengjøring egnet for både normal drift og motordrift. Hodet kan brukes med dobbel vanngjennomstrømning og redusert hastighet ved hjelp av manuell styring. Dette muliggjør individuelt tilpasset bruk, for eksempel til tank- og silorengjøring (normal drift) eller til rengjøring av 20-fots containere (motorisert drift).

HKF 50

HKF 50

Til åpninger fra 50 mm i diameter: HKF 50 tankrengjøringshode for containere opptil 3000 liter med et trykk på opptil 100 bar, drevet av elektromotor eller trykkluft. Syrer og alkaliske løsninger over et bredt pH-område kan brukes som rengjøringsmedier.

Høytrykkspumper: høytrykk for ethvert behov

Kärchers høytrykkspumper for innvendig tankrengjøring er utformet for bruk med vann eller løsemidler, syrer og alkaliske løsninger. Spesielle typer er godkjent for bruk på farlige steder. Pumpekapasiteten kan dimensjoneres til å levere forskjellig trykk og praktisk talt hvilken som helst gjennomstrømningsmengde. Ulike tilbehørssett er tilgjengelige for et bredt spekter av bruksområder. Mobile anlegg blir stadig mer vanlige i den kjemiske industrien, spesielt til rengjøring av stasjonære blandekar og tanker med stoffer som ikke er løselige i vann.

HDI 38/12 stationary high-pressure pump

HDI 30/10 eller 38/12 stasjonær høytrykkspumpe

Disse pumpeaggregatene er selve hjertet i tankrengjøringsanleggene. De er laget for mange års drift i industrielle miljøer, takket være bruk av kvalitetsmaterialer som rustfritt stål og keramikk. Ulike tilbehørssett, fra automatisk gjennomstrømningsregulering og dobbel doseringsenhet for rengjøringsmiddel på sugesiden til varmtvannsdrift (80 °C), åpner for en lang rekke bruksområder.

HDI 56/20 stationary high-pressure pump

HDI 56/20 stasjonær høytrykkspumpe

Robust industriell pumpe laget for innvendig rengjøring av store beholdere som tankvogner. Spesielle tilbehørssett, fra doseringsenhet for rengjøringsmiddel på sugesiden og automatisk gjennomstrømningsregulering til varmtvannsdrift (80 °C), åpner for en lang rekke bruksområder.

SHD-R 3000 S

SHD-R 3000 S, SSR eller LM stasjonær høytrykkspumpe

Reimdrevet stempelpumpe for bruk av drikkevann, syrer, alkaliske løsninger eller løsemidler som rengjøringsmedier. Spesielle tilbehørssett er tilgjengelige for en lang rekke bruksområder. Fås også i en mobil versjon.

HDC Classic

Stasjonær høytrykksvasking med HDC Classic/Standard/Advanced

Disse stasjonære pumpemodulene fra HDC-serien er ideelle til utvendig rengjøring. Du finner detaljert informasjon om alle fordelene med produktet i en egen brosjyre.

Varmtvannsgenerator: varmtvann og damp fra samme kilde

Økte energikostnader og ønsket om å redusere CO2-utslippet er viktige hensyn i utformingen av anlegget. Derfor tilbyr Kärcher et utvalg av spesialutviklede modulkomponenter. For å kunne levere den perfekte løsningen til hver enkelt kunde har vi et bredt spekter av alternativer, blant annet varmegjenvinningssystem og alternative energikilder.

HWE 4000

HWE 4000 varmtvannsgenerator

Kompakt, typetestet stasjonær varmtvannsgenerator for olje- eller gassdrift. Denne unike høykapasitetsgeneratoren kan gi en temperaturøkning på opptil 90 °C (160 bar og 4000 l/t), og generere damp på opptil 140 °C (20 bar og 2000 l/t). Modulutformingen gjør det mulig å bruke tilbehørssett med sprøytedyser. HWE 400 varmtvannsgenerator er utformet og bygget i materialer for industriell bruk, blant annet med TÜV-godkjent rørcoil i rustfritt stål og forenklet igangkjøring. Den nye modulerende gassvarianten forenkler reguleringen av individuelle temperaturinnstillinger. Dette gir potensial for energisparing selv med varierende temperaturer på vanntilførselen (for eksempel ved bruk av varmevekslere for avløpsvann).

WT 560/1100 heat exchanger

WT 560/1100 varmeveksler

TÜV-godkjent stasjonær motstrømsveksler med høytrykk for varmtvannsproduksjon med mettet damp. Laget for en temperaturøkning på opptil 95 °C. Førsteklasses industrimaterialer og utførelse sikrer konstant høy driftssikkerhet med lave driftskostnader.

Hvis damp ikke er tilgjengelig lokalt, kan en dampgenerator integreres i anlegget.

Styring, overvåking og dokumentasjon

Det innovative styringskonseptet fra Kärcher gjenspeiler dagens industristandard. For å opprettholde den høye kvalitetsstandarden på produktene våre bruker Kärcher bare komponenter fra velrennomerte produsenter. Hver styreenhet er skreddersydd og utviklet spesielt for det aktuelle anlegget, enten det er med releer eller PLS, i manuell eller automatisk modus, med dataregistrering eller nettverkstilkobling.

Cleaning Data Management

PLS-styring

Anlegget styres av avansert og spesialutviklet programvare via et programmerbart logisk styringssystem (PLS). Styre- og anleggskonseptet omfatter flere alternativer som muliggjør individuell tilpassing etter kundespesifikke betingelser.

Touch panel

Berøringspanel

Det brukervennlige berøringspanelet (ekstrautstyr) gir oversikt og mulighet for regulering av styreparametre, i tillegg til å vise feilmeldinger.

Cleaning Data Management

Cleaning Data Management (CDM)

Kärchers CDM-program registrerer driftstider, forbruk og individuelle parametre i løpet av rengjøringsfasen. Denne informasjonen lagres i en Microsoft Access-fil for kundespesifikk bruk, og kan skrives ut på slutten av programmet.

Teleservice

Teleservice-tjenester

Ved behov kan hvert Anlegg kobles til nettet via en ISDN-linje. Dette gir enkel og rask tilgang til styringssystemet for å utføre programvareoppdateringer, eller for å benytte nettbasert kundestøtte hvis det blir nødvendig.

Visualisation

Visualisering av styresystemet/anlegget

Kärcher dekker hele spekteret av anleggsstyring: fra styring av små anlegg med enkle styringskonfigurasjoner (releer) til store anlegg med avanserte rengjøringskrav (PLS-er), og med en lang rekke alternativer. Berøringspanelet fungerer som brukergrensesnitt. Visualisering av anlegget på PC øker brukervennligheten.

  • separat PC i kontrollrommet med grensesnitt og programvarepakke
  • visuell fremstilling av aktive komponenter
  • fleksibelt takket være muligheten til å definere parametere for opptil sju automatiske programmer

Tilbehør og rengjøringsmidler

Kärchers anleggsløsninger er et resultat av perfekt sammensatte maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler. Allsidig tilbehør som vannmykner, doseringsenhet for rengjøringsmiddel på suge- eller trykksiden, og effektive tørkesystemer åpner for uante bruksområder. Områder utenfor tanken kan rengjøres med lanser. Fallsikring og jordingssystemer sikrer vesentlig prosess- og arbeidssikkerhet.

Cleaning agent dosing unit

Så mye som nødvendig, så lite som mulig

Kärcher tilbyr pålitelige, velprøvde og gjennomtestede doseringsløsninger samt nye metoder for å redusere forbruket av rengjøringsmidler. Standard rengjøringsmidler tilføres på sugesiden. Aggressive rengjøringsmidler doseres direkte i høytrykksrøret. Bruk av kjemikalier ved lavt trykk med påfølgende høytrykksvasking utvider kontakttiden og er svært effektivt.

More cleanliness, more safety

Større renslighet, større sikkerhet

Vi har et omfattende utvalg av tilbehør til rengjøring av kuppelformede deksler og utsiden av tank- og silokjøretøyer, blant annet en patentert motorisert dyse for enestående rengjøringsresultater.

Sikkerhetsanordninger som fallsikring, enten individuelle eller kollektive, ivaretas allerede i anleggets planleggings- og prosjekteringsfase.

Cleaning agents

Riktig rengjøringsmiddel

Kärcher har mange års erfaring med utvikling og produksjon av rengjøringsmidler, og kan tilby produkter til ulike bruksområder – fordeler som blir ivaretatt i anleggets planleggingsfase. Faktorer som rengjøringsresultater, arbeidstid, dosering eller resirkulering og avhending kan ivaretas på forhånd.

Hot air or cold air (background: grey)

Varm eller kald luft

Kärchers varmluftgeneratorer kan brukes til å blåse varm eller kald luft inn i tanker for raske resultater.

Hoists for cleaning heads

Løfteutstyr til rengjøringshoder

Elektrisk og trykkluftbasert løfteutstyr samt manuelt drevne balanseblokker er tilgjengelige for håndtering av rengjøringshodene.

ATEX-sertifisering

Alle anleggets styringsenheter, det meste av utstyret for innvendig rengjøring, og mange av høytrykkspumpene fra Kärcher samsvarer med ATEX-standarden.

ATEX