Serviceavtaler

Her finner du informasjon om våre serviceavtaler. Denne siden er under oppdatering. Mer informasjon kommer snart.

Kärcher Maintain
Service_Professional

Hvorfor bør du ha en serviceavtale?

Jobber du med profesjonelle rengjøringsmaskiner hver dag? Da må du stole på at dine maskiner fungerer og er klare til bruk til enhver tid. Derfor trenger du en leverandør og samarbeidspartner som tilbyr mer enn å bare levere maskiner. Kärcher tar seg av maskinens driftssikkerhet og funksjonalitet, slik at du kan konsentrere deg om din virksomhet.

Faste kalkulerbare serviceomkostninger 

Ingen kan forutsi fremtiden. Men vi kan likevel i stor grad forutsi kostnadene av kjøp og drift av maskiner. Dette gjør vi sammen gjennom de ulike servicepakkene. Full kostnadskontroll - garantert ved avtale.

Minimering av driftsstopp

Profesjonell inspeksjon, vedlikehold og full-serviceavtale forlenger levetiden og reduserer eventuelle driftsstopp og følgereparasjoner vesentlig.


Service_Professional

Fordelen med en serviceavtale

En serviceavtale

 • minimerer nedetiden på dine maskiner
 • sikrer maksimal driftssikkerhet for maskinen
 • bidrar til at maskinens levetid forlenges og verdien bevares
 • sørger for overholdelse av lovpålagte regelmessige sikkerhetsinspeksjoner
 • sikrer at du får originale Kärcher reservedeler og tilbehør
 • gir deg rask respons på ditt servicebehov
 • innebærer at servicen utføres av kompetente og erfarne serviceteknikere fra Kärcher
 • inkluderer at Kärcher planlegger servicen, slik at du slipper å bruke tid på det
 • gir deg mulighet til å stipulere ønsket antall inspeksjoner/servicer i kontrakten 
 • gjør det mulig å planlegge og beregnde kostnader
 • gir deg rabatter på alle reservedels- og tilbehørsordrer (via service), uansett om en tekniker er tilkalt eller ikke
 • gir reduserte driftskostnader