Her finder du ofte stillede spørgsmål vedrørende Kärcher Smart Control-serien

Første start

Aktivér Bluetooth på din smartphone. Slut højtryksrenseren til strømforsyningen. Tryk samtidig på knapperne + og - på Smart Control-pistolen, indtil der vises symboler på pistolens display.

Aktivér Bluetooth på din smartphone, og tryk på pistolens minusknap i 10 sekunder. Så snart Bluetooth-symbolet på pistolen holder op med at blinke og er permanent synligt, er der oprettet forbindelse.

App og tilslutningsmuligheder

Nej, højtryksrenseren kan også betjenes fra pistolen uden en app.

Ja, en enhed kan registreres flere gange, så den er tilgængelig for forskellige brugere.

Højtryksrenseren kan maksimalt gemme 5 forskellige Bluetooth-enheder og automatisk genoprette forbindelsen til dem.

Forbindelsen mellem appen og enheden oprettes via Bluetooth. Forbindelsen mellem pistolen og enheden etableres via et almindeligt 868 MHz radiobånd.

Radio- og Bluetooth-symbolerne på pistolens display vises kontinuerligt og blinker ikke.

Produkt og hardware

Betjeningsvejledningen medfølger i enhedens forsendelseskasse eller online på kaercher.com.

Modellerne K 4, K 5 og K 7 har en integreret sugemekanisme og kan således trække vand ind fra alternative vandkilder. Til dette formål skal du desuden bruge sugeslangen med filter (bestillingsnr.: 2.643-100.0).

Fastgør sugeslangen til enheden ved vandtilførslen. Sæt den anden ende i vandstudsen. Slut højtryksslangen til enheden. Før du tænder for enheden, skal du fjerne spraylansen fra pistolen. Tryk på pistolens håndtag, så pistolen er åben, og tænd nu for enheden. På denne måde kan luften i enheden nemt slippe ud, og højtryksrenseren begynder at trække vand ind. Enheden må ikke placeres mere end 0,5 m over tappepunktet.

Nej. Denne funktion findes på enheder i Compact-serien.

Ja, det er muligt. Det anbefales at lægge en vandtæt film under enheden før transport.

Kärcher-højtryksrensere virker ved en tilløbstemperatur på op til 40 °C.

Enheden skal bruge en 30 sekunders "opvarmningsfase", før boost-tilstand er tilgængelig. Alternativt: Kontrollér vandets temperatur. Boost kan kun aktiveres, når motortemperaturen er lav.

Anvendelsesområder og tips

En elektrisk drevet pumpe kører i en højtryksrenser, hvilket øger vandtrykket mange gange – op til 195 bar. Ved dette tryk transporteres vandet gennem højtryksslangen til en lanse, hvor det strømmer ud som en skarp, fokuseret stråle fra en dyse og således skaber betydelig renseeffekt. Hvis pistolen med den manuelle udløser ikke betjenes, slukker pumpen automatisk. Det betyder, at du kan klare rengøringsarbejdet hurtigere end med traditionelle metoder, samtidig med at du opnår et lavt vandforbrug.

Afhængigt af modellen har Kärcher-højtryksrensere til privat brug en strømningshastighed på mellem 230 og 600 l/h (til sammenligning: Ca. 3.500 liter vandstrøm gennem en haveslange hver time). Højtryksrenseren er god for tegnebogen og miljøet.

Kärcher anbefaler en afstand på mellem 12 og 40 cm til den genstand, der skal rengøres.

Kontrollér den trådløse forbindelse og Bluetooth-forbindelsen på pistolens display. Par pistolen igen, hvis det ene eller begge ikoner blinker eller ikke vises.

Tilbehør og rengøringsmidler

Nej. Rengøringsmidlet har et kogepunkt, der ligger et godt stykke over den temperatur, som rengøringsmidlet udsættes for, når det anvendes og opbevares som tilsigtet.

Du finder passende tilbehør til enheden i vores Kärcher-tilbehørssøgemaskine på kaercher.com, i vores onlineshop eller i specialbutikker.

Kärchers rengøringsmidler er ikke aggressive over for miljøet, mennesker eller dyr, men vi fraråder på det kraftigste at drikke dem i koncentreret form eller drikke vand, der er blevet blandet med rengøringsmiddel.

Kärchers vaskemidler er miljøvenlige, biologisk nedbrydelige og specielt udviklet til vores produkter. Vi garanterer ikke for andre rengøringsmiddelmærkers rengøringseffektivitet. Brug aldrig blegemiddel i en højtryksrenser!

Pleje og vedligeholdelse

Du skal bruge to AAA-batterier. Tryk på udløseren til højre og venstre for pistoldækslet, indtil batterirummet åbnes.

Når Kärchers højtryksrensere anvendes korrekt, er de vedligeholdelsesfrie.

Reservedele kan købes på Kärchers hjemmeside eller hos autoriserede forhandlere.

Kobl enheden fra vandforsyningen. Tænd for enheden, og tryk på pistolhåndtaget, indtil der ikke længere kommer vand ud af enheden. Sluk for enheden, og opbevar tilbehøret, højtryksslangen og kablerne på enheden. Enheden skal opbevares et temperaturbeskyttet sted om vinteren.

Højtryksrenseren skal opbevares et tørt sted, der er beskyttet mod kulden, f.eks. i en garage. Efter rengøring skal enheden slukkes, og vandtrykket aflastes ved at tage højtrykspistolen af enheden. Spraylanserne, højtryksslangen og kablet skal opbevares på enheden.

Skru vandtilslutningen af enheden med hånden, træk sien ud med en fladtang, og rengør sien under rindende vand. Sæt derefter sien i igen, og skru vandtilslutningen på.

Fejlfinding

Kärcher yder private kunder en 2-årig garanti fra købsdatoen til dækning af materiale- og produktionsfejl. Købsbeviset udgør samtidig et garanticertifikat. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis du bruger enheden til andre formål end dem, den er beregnet til (f.eks. kommerciel brug af en Home & Garden-enhed), og hvis du selv åbner enheden eller udfører reparationer.

 

Du kan nemt indsende din onlinereparationsordre på følgende måde:

 1. Tilmeld dig på > myKärcher-kundeportalen.
 2. Udfyld onlinereparationsordren. Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig:
  Enhedsoplysninger
  Garantioplysninger: I tilfælde af reparationer uden for garantiperioden vises reparationsprisen (entydig sag) med det samme.
 3. Udskriv reparationsdokumenterne, og send dem til os med den defekte enhed. Du kan vælge at bruge vores praktiske afhentningsservice eller aflevere pakken i den nærmeste GLS-pakkebutik.
  Du modtager regelmæssige statusopdateringer vedrørende reparationen på myKärcher-kundeportalen.
  Du kan også kontakte en af vores servicepartnere,
  som står til rådighed i hele Tyskland (herunder i dit område). Servicepartneren efterser derefter enheden og giver dig oplysninger om reparationsomkostningerne. Reparationsomkostningerne hos vores servicepartnere kan afvige fra vores faste pris.

  > Find en servicepartner
  Sæt kryds ud for "Home & Garden" og derefter "Service".

  > Flere oplysninger samt entydige sags- og garantibetingelser

Du finder linket til Kärchers serviceportal direkte i afsnittet Ofte stillede spørgsmål.

Tænd for enheden, og tag pistolen af. Enheden bør starte. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontrollere, om den spænding, der er angivet på typeskiltet, svarer til/er identisk med strømkildens spænding. Du kan også kontrollere, om der er skader på netstikket. Efter en lang brugsperiode kan motoren blive overophedet og have brug for en nedkølingsfase på 60 minutter.

Spændingsfald som følge af et svagt elforsyningsnet eller ved brug af et forlængerkabel. Løsning: Når du tænder for enheden, skal du først trykke på højtrykspistolens håndtag og derefter tænde for enheden.

Dette problem kan have 4 årsager:

 1. Enheden får for lidt vand: I dette tilfælde kontrolleres vandforsyningen.
 2. Vandfilteret er snavset: Rengør vandfilteret.
 3. Der er luft i enheden: Tænd for enheden uden en tilsluttet spraylanse i højst 2 minutter, tryk på højtrykspistolen, og vent, indtil der kommer vand ud af højtrykspistolen uden bobler. Tilslut derefter spraylansen.
 4. Når du bruger enheden til støvsugning, skal du notere maks. sugehøjde (se kapitel "Tekniske data") i brugsanvisningen.

Kobl spraylansen fra pistolen, og skyl den igennem med postevand. Der kan have ophobet sig snavs i den. Du kan også rense dysen i spraylansen med en tynd nål.

Enheden lækker en smule af tekniske årsager. Hvis lækagen er alvorlig, skal du kontakte autoriseret kundeservice.

Kontrollér batteriernes opladningsstatus. Du kan også udføre parringen til højtryksrenseren igen. Se Ofte stillede spørgsmål "Hvordan parrer jeg pistolen med enheden?".

Afbryd enheden fra elforsyningsnettet i mindst 60 sekunder, og start derefter parringsprocessen igen på pistolen. Se Ofte stillede spørgsmål "Hvordan parrer jeg pistolen med enheden?".

Kontrollér, at det vand, du bruger, er rent, og at højtryksrenseren får nok vand. Du kan også kontrollere, om det indbyggede vandfilter er tilstoppet.

Adskil, rens og saml hjulene igen. Hvis dette ikke hjælper, skal du kontrollere, om dele i hjulholderen er gået i stykker.

Kontrollér, om batteriet i pistolen er fladt. Hvis dette ikke hjælper, skal du kontakte Support.

Sluk for enheden med det samme, og kontakt Support.

Sluk for enheden, og kontakt Support.

På K 2 og K 3 kan teleskophåndtaget nemt indsættes. For K 4, K 5 og K 7, kontakt Support.

Drej 3-i-1 Multi Jet-spraylansen til indstillingen "MIX" på rengøringsmiddeldysen. Kontrollér samtidig, at Plug 'n' Clean-rengøringsmiddelflasken sidder korrekt med åbningen nedad i rengøringsmiddeltilslutningen.