Alle meninger tæller – medarbejdere skærper mål for bæredygtighed

Hvis noget påvirker alle, bør alle også have mulighed for at gøre noget ved det. På ”Sustainability Breakfast 2020+” bidrog medarbejdere i Brasilien, Kina og Tyskland meget med at definere strategien frem til 2025.

Every opinion counts – employees sharpen sustainability goals

Workshops i Brasilien, Kina og Tyskland

Bæredygtighed er en af nutidens mærkesager. For mange af vores medarbejdere spiller det ikke blot en rolle i deres arbejde, men er også et privat fokuspunkt – enten i samtaler med venner og familie eller i stillingtagen til egne adfærdsmønstre. Kärcher ønskede at give disse interesserede medarbejdere en stemme i udviklingen af de nye bæredygtighedsmål og muligheden for at lade deres idéer og værdier indgå direkte i definitionen af fremtidige fokusområder i virksomheden.

Gennem udviklingsfasen af de nye bæredygtighedsmål fandt der i 2019 workshops sted på tre primære Kärcher-produktionssteder – Vinhedo i Brasilien, Changsu i Kina og Winnenden i Tyskland. Alt i alt 130 medarbejdere deltog i eventserien ”Sustainability Breakfast 2020+”. Tyskland startede ud med 75 deltagere.

Medarbejdere fra alle specialistområder kunne ansøge om at deltage i de tre landes workshops. I alt blev der indsamlet mere end 400 idéer. Et af de vigtigste anliggender på alle workshops var brugen af bæredygtige materialer til produkter og produktion.

Invitation to Sustainability Breakfast 2020+

Fokus på klimavenlig produktion, bæredygtige produkter og sociale anliggender

Fra et holistisk synspunkt inkluderede det for medarbejderne ikke blot sammensætningen af de materialer, som maskinerne indeholder, men også materialets holdbarhed i det færdige produkt og generel økonomisk brug af råmaterialer i maskiner og emballage. Disse krav findes i den strategi for bæredygtighed, som vi har defineret for 2025, samt i de mål, vi har for at optimere vores emballage og øge mængden af genanvendt plastik i vores produkter.

Ønsket om en bæredygtig forsyningskæde behandles i initiativet ”Social Helt”. Målet om at orientere om værdibevaring verden over er også en del af initiativet – uanset om det er i samarbejde i stor skala med internationale organisationer som Global Nature Fund eller sponsorater af individuelle foreninger. Først og fremmest tilskyndes medarbejderne i de tre workshops til at advokere for uddannelsesinitiativer og lokale initiativer.

Bæredygtighedmål 2025

Ud over resultaterne af de tre medarbejder-workshops blev udkommet også en repræsentativ kundeanalyse i USA, Tyskland, Frankrig, Brasilien og Japan af en ny bæredygtighedsstrategi. Guiden for den nye strategi var de bæredygtige udviklingsmål i FN (SDG). Kärchers bæredygtighedsmål er samlet i tre initiativer: “Ingen emissioner”, “Reducér, Genbrug, Genanvend” og ”Social Helt”.

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Vinhedo, Brazil

Vinhedo, Brasilien

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Changshu, China

Changshu, Kina

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Winnenden, Germany

Winnenden, Tyskland

Måske er du også interesseret i: