Genbrug papir, ikke idéer

Hos Kärcher tænker vi globalt – rollen som bæredygtigheds-manager blev oprettet for at sikre, at Kärchers lokaliteter over hele verden alle er dedikerede til bæredygtighed. Tre managere forklarer betydningen af deres arbejde, og hvilke unikke regionale udfordringer de skal håndtere.

Kärcher employees in conversation
„Kina gør fremskridt, når det gælder den bæredygtige udvikling.“
Aaron Fang, chef for kvalitet og bæredygtighed hos Kärcher Kina, har været ansvarlig for kvalitetsledelse i mere end 11 år.

  

Hr. Fang, hvilke særlige udfordringer står du over for, når det gælder bæredygtighed i dit land?

Den kinesiske økonomi er vokset hurtigt på det seneste. Så miljøet og de begrænsede ressourcer er blevet kraftigt påvirket. I de seneste år er Kina dog blevet stadig mere opmærksom på betydningen af bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Antallet af grønne initiativer – både fra virksomheder og offentligheden – er øget betragteligt. Efter min mening er Kärcher Kina allerede godt på vej, når det gælder den slags.

Har du eksempler på initiativer, som Kärcher Kina gør, når det gælder om at øge bæredygtigheden i virksomheden?

I Kina har tjenesteudbydere og leverandører ofte stadig ikke direkte viden om bæredygtighed og miljøet. Det er derfor, vi er ekstra opmærksomme på at oplære både nye og mangeårige leverandører i begge dele. Hvis betingelserne er rigtige – dvs. at distancen tillader det – afholder vi workshops på stedet og tilbyder interesserede kolleger fra andre afdelinger in-houseoplæring på vores fabrik. Derudover tjekker vi altid materialehåndteringen baseret på de globale Kärcher-guidelines for indkøb, før vi underskriver en kontrakt. Vi tjekker også jævnligt vores leverandørers arbejde, efterhånden som processen skrider frem.

Hvor ligger fokus i dag for Kärcher Kina

For os er forebyggelse særligt vigtigt. Vi er allerede opmærksomme på bæredygtighed og miljøbeskyttelse i produktionen og forsyningskæderne. Når det gælder relevante standarder, følger vi Kärcher Groups centrale specifikationer og er derfor ofte foran andre virksomheder i Kina. Så vi er allerede kommet langt, når det gælder digitalisering på vores kontorer og har f.eks. reduceret vores papirforbrug markant. Yderligere oplærer vi vores ansatte i eksempelvis ressourcebevaring. Jeg er personligt meget stolt af mine medarbejdere, som er enormt motiverede for at støtte disse initiativer.

Aaron Fang, Sustainability Manager, Kärcher China

  

„Hvis du forsøger at leve mere bæredygtigt, forsøger du oftere at prøve noget nyt.“
Teresa Peintinger, CRM-projektleder og bæredygtigheds-manager hos Kärcher Østrig, har været i virksomheden siden 2015.
Teresa Peintinger, Sustainability Manager, Kärcher Austria

Frk. Peintinger, hvilken betydning har bæredygtighed i Østrig?

Sammenlignet med andre lande er Østrig allerede relativt langt fremme. Inden for affaldssortering, genbrug og energieffektivitet er der allerede sket en del i de seneste år.

Når det gælder vedvarende energi, har Østrig en stor placeringsmæssig fordel, hvad angår vandkraft. Folk her har stor opmærksomhed på deres omgivelser, og jeg kan se, at det samme gør sig gældende for mine kolleger. Bæredygtighed er en meget vigtig personlig sag for de ansatte. De ønsker, at Kärcher bliver endnu mere bæredygtig og vil være en aktiv del af det. Og det er også meget vigtigt, da der naturligvis stadig er meget at gøre, f.eks. når det gælder reduktion af CO2.

Som bæredygtigheds-manager – hvordan imødekommer du så dine ansattes interesser? 

Jeg ser mig selv som en, der har en tværfaglig funktion på tværs af alle områder, og som kontaktperson for alt, der relaterer sig til bæredygtighed. Derfor har jeg, som et første skridt på vejen, gennemført samtaler med ledere og ansatte, hvorfra jeg har fået idéer og forslag. Feedbacken var meget positiv, og som et resultat har vi oprettet en fokusgruppe bestående af interesserede kolleger, og vi er p.t. ved at udvikle et initiativkatalog. Jeg sørger for at informere kollegerne om den løbende udvikling inden for bæredygtighed, både i og uden for virksomheden, med jævnlige nyhedsbreve.

Hvilke mærkesager ser du som særligt aktuelle?

Et af mine første projekter var bortskafning og genanvendelse af lithium-ion-batterier. Da vi har flere og flere ledningsfrie maskiner i vores sortiment, er det et meget aktuelt emne. I tæt samarbejde med vores manager for farligt gods og affald fandt vi – og rekvirerede – et firma, der sørger for opsamlingssteder i vores Kärcher-centre og håndterer korrekt bortskaffelse til genanvendelse. Det gør det muligt at genanvende mindst 75 pct. af råmaterialerne til genbrug.

 

„Vi kommunikerer hele tiden med andre store virksomheder i Brasilien om bæredygtighed og miljøet“
Jéssika Leal Faria, assisterende ingeniør og bæredygtigheds-manager hos Kärcher Brasilien, begyndte hos Kärcher i 2013 som kvalitets- og miljøanalytiker.

 

  

 

Frk. Leal, hvordan ser bæredygtighedsledelse ud i Brasilien og hos Kärcher i særdeleshed?

Folk er endnu ikke så opmærksomme på miljøet og bæredygtighed i det hele taget i Brasilien. Derfor kan det være vanskeligt at skabe og dele visioner, der skaber opmærksomhed – både hvad angår kolleger, kunder og tredjepart. Det ses med bl.a. affaldssortering og genanvendelse, der simpelthen ikke er relevant hos langt de i Brasilien.

Derfor indgår miljø, bæredygtighed og kvalitet direkte i oplæringen af nye medarbejdere hos Kärcher. Vi forklarer initiativer som reduktion af papirforbrug på arbejdspladsen, brugen af glas i stedet for plastic til vand osv.

Da vi følger specifikationerne fra det tyske moderselskab, har vi allerede højere standarder end dem, der kræves i Brasilien. Både i produktionen og på kontoret har vi f.eks. mulighed for at sortere forskellige typer affald, herunder papir, glas, plast, organisk materiale mv. Det er en udfordring for produktionen at klare sig helt uden papir, da den stadig er i gang med at blive digitaliseret. Men også på det punkt er vi forløbere for resten af landet.

Har opmærksomheden på området ændret sig efter din mening?

Opmærksomheden på bæredygtighed er blevet større inden for de seneste to år, og helt sikkert ikke kun hos offentligheden. Flere og flere virksomheder ser det som en hjørnesten i deres strategi. Hos Kärcher Brasilien kommunikerer vi hele tiden med andre store virksomheder i landet om bæredygtighed og miljøet, og vi arbejder også på fælles idéer.

Hvad planlægger du fremtiden rent bæredygtighedsmæssigt?

Jeg synes, det er vigtigt også at gøre familie, venner og kolleger opmærksomme på sagen. Affaldssortering og genanvendelse er særligt svært at lære folk i Brasilien. Mange mennesker i Brasilien tror f.eks., at vi tager arbejdet fra de skraldemænd, der arbejder på gaden, hvis vi sorterer det hjemme eller på kontoret og altså ikke bare smider det på gaden. Det inspirerede os hos Kärcher til at planlægge en miljøuge for vores ansatte. Idéen bag er at bruge en hel uge på oplæring, møder og events om bæredygtighed. Med det som fundament kan vi så udvikle oplæring for vores serviceudbydere og leverandører.

Noget af det, der fungerede som stor inspiration for mig, var Kärcher sustainability breakfast, hvor jeg havde mulighed for at mødes med mennesker fra forskellige afdelinger og lande. Jeg syntes, at udvekslingen af forskellige ståsteder og synspunkter mellem kolleger var meget nyttig og inspirerende. 

 

 

Måske er du også interesseret i: