Kombineret desinfektion og rengøring af hårde overflader

Når det drejer sig om kemisk desinfektion af kontaminerede overflader, findes der strategier til at nedsætte smitte og infektion. Kärcher tilbyder produkter, der kombinerer desinfektion og rengøring af hårde overflader, f.eks. desinfektionsmidlet RM 735, der har en virusdræbende effekt over for indkapslede virus. Det er den kategori, som den nye coronavirus hører ind under.

Desinfektion

Regel nr. 1: Ingen desinfektion uden forudgående rengøring

For at desinfektion skal være effektiv – især af hårde overflader – anbefales en forudgående grundig rengøring med et egnet rengøringsmiddel.

Sørg for at anvende biocider på en forsvarlig måde. Læs altid etiketten og produktoplysningerne, før du bruger det.

Fremgangsmåde ved desinfektion med et desinfektionsmiddel (f.eks. RM 735)

Desinfektion Tische

Ved manuel rengøring med sprayflaske og klud:

 • Rengør først genstanden grundigt.

 • Lad overfladen tørre.

 • Bland produktet med almindeligt vand i den anbefalede dosering. Det er vigtigt at overholde anvisningerne på produktets etiket.

 • Fugt genstanden helt med produktet.

 • Overhold den på etiketten angivne kontakttid.

 • Skyld med rent vand / fødevareapplikationen skal skylles grundigt med drikkevand.

Ved brug af højtryksrenser:

 • Rens først genstanden med et egnet rengøringsmiddel og skyl efter med rent vand.
 • Lad overfladen tørre.
 • Indstil doseringen på maskinen; produktet må kun anvendes med koldt vand.
 • Fugt genstanden helt med produktet.
 • Overhold den på etiketten angivne kontakttid.
 • Skyl med almindeligt vand, indtil der ikke er flere rester tilbage.

Ved brug af en sprayer:

 • Bland produktet med almindeligt vand i den anbefalede dosering.
 • Fugt den rengjorte og tørrede genstand helt med produktet.
 • Overhold den på etiketten angivne kontakttid.
 • Skyl med almindeligt vand, indtil der ikke er flere rester tilbage.

Ved mindre alvorlig tilsnavsning kan rengøring og desinfektion udføres efter samme fremgangsmåde.

Desinfektion mit Hochdruckreiniger