Gjøre hagen klar for vinteren – dette må gjøres

På høsten bør hageeiere begynne å forberede hagene sine for vinteren. Så spørsmålet om når du skal begynne å gjøre hagen klar for vinteren? – ideelt fra midten av oktober til begynnelsen av november. Da må du gjøre litt for å klargjøre plener, blomsterbed, busker, trær og hekker. Det er også viktig å lagre hageredskaper på riktig måte i den kalde årstiden. 

Kärcher tips: Gjøre hagen klar for vinteren

Gjøre plenen klar for vinteren

Alle som tar vare på plenen over vinteren, kan glede seg over frodig, grønt gress til våren. Klipping av plenen er viktig for å oppnå dette. Plenen bør klippes til en høyde på fem til seks centimeter. Du bør også samle sammen falne blader, små grener, mose og gress. Dette forhindrer at det råtner og blir muggent. Det gjør også at plenen får mer lys og trives bedre. En rake eller løvblåser er det beste valget for dette. Til slutt skal plenen gjødsles for en siste gang for året – dette gir den viktige næringsstoffer over vinteren.

Kärcher tips: Gjøre plenen klar for vinteren

Ta inn krukkevekster for vinteren

Når hageeiere forbereder hagen til vinteren, bør de ta med flesteparten av krukkevekstene inn i huset slik at de kan overvintre der. Noen planter som lavendel, julerose og stemorsblomst er hardføre og kan forbli i hagen om vinteren. Men ikke hvor som helst – snarere på et sted der de er beskyttet mot været. Krukkevekster som skal tilbringe vinteren innendørs, må først kontrolleres for sykdommer og skadedyr. Hvis de er syke eller infiserte, er det fare for at sykdommen eller skadedyrene vil spre seg til andre planter – spesielt hvis disse står tett sammen.

Klippe ned busker, hekker og trær

Neste trinn i å gjøre hagen klar for vinteren er å hente frem hekktrimmern eller beskjæringssaksene. Dette trinnet innebærer å støtte lange skudd og klippe ned syke og døde grener fra trær. Det er viktig her å forutse den første frosten, da kuttflatene må kunne forsegle seg igjen. Sørg for å klippe hekker i en konisk form – som betyr at hekken blir smalere og smalere desto lenger opp den kommer fra bakken. Dette gjør at skuddene nær bakken får nok lys og  at hekken beholder samme form selv om det er mye snø på den.

Stell av blomsterbed

Det er også viktig å forberede blomsterbed og grønnsakshagen. Visne og døde hageplanter kan klippes tilbake før vinteren med hagesaks. For å berike plantejorden med næringsstoffer, kan avkappet og blader tilsettes i jorden. Svært praktisk: Avkapp og blader beskytter plantene mot frost.

Ytterligere bruksområder for hageavfall

Før vinteren tar over hagen, kan du lage en eller flere hauger av hageavfall som løv, kvister og grener, som kan fungere som hi for forskjellige dyr som pinnsvin, mus og insekter. Det er også mulighet for å lage en komposthaug med gressklipp og løv. Mikroorganismer og meitemark omdanner dette til humus, som er rik på næringsstoffer. Du må imidlertid være klar over at en vellykket komposthaug avhenger av blandingen. Ikke alle typer trær er egnet, og mange blader har et svært lavt næringsinnhold. Komposthaugen skal ligge i halvskygge, og den må ligge på bar bakke – det vil si ikke forseglet. Hvis du husker denne informasjonen når du gjør hagen klar for vinteren, kan du glede deg til frisk humus til våren.

Kärcher tips: Bruksområder for hageavfall

Riktig lagring av hageredskaper

Riktig lagring av hageredskaper som raker, ljåer, slanger og sakser samt elektriske hagemaskiner er viktig for å sikre at disse beholder sin funksjonalitet. Alle som noterer seg følgende tips vil også kunne få god bruk av redskapene sine til våren.

Lagring av Kärchers høytrykksspylere slik at de er sikre før vinteren

Riktig forberedelse

Det som er av grunnleggende betydning ved lagring av små hageredskaper, er at de er rene når de settes bort. Derfor bør skitt fra spader og raker fjernes med stålull, en stålbørste, en hageslange med spylemunnstykke eller en høytrykksspyler. Grov skitt fjernes først med en børste fra motoriserte eller batteridrevne enheter og rengjøres deretter med en fuktig klut. Høytrykksspylere og andre enheter med vanninntak bør tømmes for vann før lagring. Det er viktig å merke seg at litt vann alltid forblir i disse enhetene, og derfor må enheter med vanntanker lagres slik at de er beskyttet mot frost. Slangene skal også tømmes helt, tørkes av og deretter rulles opp uten knekk på slangen.

Kärcher tips: Gjøre utekranen klar for vinteren

Gjøre utekranen klar for vinteren

Og mens vi er inne på temaet vann, bør også utekranen gjøres klar for vinteren. For å forhindre at det er vann igjen i rørene som kan fryse og som en konsekvens, lekke, slås vanntilførselen av og kranen åpnes. Rengvannstønner og vannkanner tømmes også. Førstnevnte kan stå ute med kranen åpen, mens sistnevnte bør lagres innendørs. Vannpumper i hagedammer slås av og innløpene og uttakene tømmes. Deretter lagres de frostfritt om vinteren.

Kärcher tips: Fjerne rust fra hageredskaper

Fjerne rust

Det er ingen hemmelighet at mye brukte redskaper forblir funksjonelle lenger hvis de rengjøres regelmessig. For å beskytte redskapene mot rust, gjør du følgende:

  • Fjern skitt med vann og en børste.
  • Deretter tørkes de godt.
  • Hvis det allerede har dannet seg rust, kan dette fjernes med stålull eller stål-/skrubbebørster. 
  • Til slutt brukes beskyttende olje. Den påføres de grove overflatene og beskytter mot innledende eller tilbakevendende rust.
Lagring av hageredskaper

Lagring av redskaper

Ideelt sett bør redskap lagres i et hageskjul eller redskapsbod. Men garasjen eller kjelleren er også gode alternativer, spesielt hvis du har hyller eller oppheng fra spesialbutikker for lagring. Hageredskaper bør aldri etterlates ute om vinteren. Gummi kan bli porøst ved lav temperatur og materialer kan bli deformert – for ikke å nevne den sensitive elektronikken i hagemaskiner som batteridrevne gressklippere, batteridrevne hekktrimmere og ikke minst batteridrevne robotgressklippere. 

Instruksjoner: Frostsikker lagring av høytrykksspylere

En høytrykksspyler bør alltid beskyttes mot frost om vinteren, men lagring i oppvarmede rom er ikke alltid et alternativ. Ved hard kulde kan temperaturene i hageskur eller i garasjen også falle under frysepunktet. Da er det fare for at små mengder restvann i høytrykksspyleren vil fryse. Fordi vann ekspanderer når det fryser, kan tetninger og i verste fall pumpeteknikken ødelegges. For å forhindre frostskader, anbefales det å fjerne gjenværende vann fra enheten, tilbehøret og slangene. Vår anbefaling: Demonter tilbehøret og slå på høytrykksspyleren uten vanntilkobling i omtrent et halvt minutt til den har gått helt tørr. Hvis enheten er utstyrt med en vaskemiddeltank, bør denne også tømmes og skylles før lagring. For å fjerne rester av rengjøringskjemikalier fra systemet, kan tanken ganske enkelt fylles med ca. 0,2 liter friskt vann. Slå deretter på enheten i rengjøringsmodus i en kort stund. Vannet fjernes nå fra tanken. En gang i året bør du også sjekke og rengjøre vannfilteret ved inntaket på høytrykksspyleren. Du kan utføre disse oppgavene samtidig.

Sette Kärcher gressklippere bort for vinteren

Hvordan du skal sette batteridrevne gressklippere bort for vinteren

Gressklippere og robotgressklippere må aldri stå ute i hagen om vinteren. Det kan skade elektronikken. Det samme gjelder batterilagring om vinteren og ladestasjonen. Senest i slutten av oktober bør enhetene tas inn et tørt sted – ideelt når plenen har blitt klippet siste gang for året. Før du setter gressklipperen bort for vinteren, bør batteriet lades til omtrent 75 prosent. Bakgrunn: Fullstendig utlading av litium-ion-batterier reduserer levetiden. Ideelt sett lagres batterier ved temperaturer mellom 10 og 20 °C. Så du bør ideelt sett lagre dem i huset om vinteren, mens robotgressklipperen eller gressklipperen kan lagres i en redskapsbod, kjeller eller garasje uten problemer. Hvis batteriet er fastmontert i robotgressklipperen, bør enheten lagres på et tørt sted om vinteren. 

Det samme gjelder for gressklippere som med lagring av små redskaper til hagen. De bør rengjøres – ikke med slange eller høytrykksspyler, men ideelt med en fuktig klut og en børste til undersiden. Ellers kan elektronikken i enheten ta skade. For å demontere ladestasjonen må alle ledninger først fjernes og endene av ledningene beskyttes mot fuktighet og frost med en film. Hvis kontaktene til ladestasjonen er skitne, bør de rengjøres med finkornet sandpapir. 

Sette bort hagemøbler for vinteren

Uansett om hagebordene og stolene er laget av vintersikre materialer som polyrotting, aluminium eller av tre, bør de settes bort i den kalde årstiden. Det samme gjelder duker og puter. Tørre, kjølige rom som kjellere, garasjer eller hageskur er spesielt egnet for dette. Bare stålmøbler kan forbli i hagen om vinteren. Hvis du ikke har nok plass til å oppbevare møblene innendørs, kan du bruke spesielle hagemøbeltrekk. Disse trinnene bør følges:

  • Rengjør hagemøblene og la dem tørke.
  • Sikre trekkene godt, og tenk på vinden når du gjør det.
  • For å forhindre at det dannes mugg, må du sørge for at luft kan komme til møblene.
Kärcher tips: Sette bort hagemøbler for vinteren

Produkter som egner seg for hagen

Dette kan også interessere deg: