Rengjøring av hagedammen: De beste tipsene for klart vann

En hagedam er vakker å se på, men du må også vedlikeholde den regelmessig og rengjøre den grundig. Tross alt kan den bare gi planter og dyr et sunt habitat hvis den stelles godt med. Med disse tipsene lykkes du garantert med rengjøringen av hagedammen.

Rengjøre en hagedam med tips fra Kärcher

Rengjøring av hagedammen: Når og hvordan?

Du bør rengjøre hagedammen grundig minst to ganger i året – en gang om våren og igjen på slutten av høsten.

På høsten bør du gjøre dammen klar for vinteren. Dette er fordi løv, døde planterester eller døde insekter skaper en organisk masse i bunnen av dammen som binder mye oksygen når det nedbrytes. Når dammen er dekket av is eller hvis vannsirkulasjonen er for dårlig, fører dette til oksygenmangel for større dyr som fisk og frosker. Derfor er det viktig å rengjøre hagedammen grundig før vinteren, fjerne gjørme og sikre et sunt økosystem.

Etter vinteren har blader og planterester samlet seg i dammen igjen, og dannet et tykt gjørmelag på bunnen. Disse bør derfor fjernes igjen om våren. Dammen bør tømmes, bunnen rengjøres og nytt vann fylles i. Vannet er dermed ideelt forberedt på sommermånedene.


Tømming av hagedammen og flytting av planter

Før du begynner å rengjøre dammen, må planter og dyr som fisk, frosker og salamandere flyttes midlertidig og dammen må tømmes. Tømming gjøres raskest med en nedsenkbar lensepumpe. Den plasseres på det dypeste punktet i hagedammen der det samler seg mest skitt. Når dammen er tom, fjernes den løse gjørmen først. Innerduken, grusen og større steiner kan deretter rengjøres ved hjelp av en høytrykksspyler, slik at fastgrodd skitt frigjøres. Arbeidet bør gjøres med en flat vannstråle for ikke å skade dammen. Du bør være spesielt nøye med å rengjøre kantene på dammen, da mye skitt legger seg her. Du kan deretter bare pumpe det skitne vannet ut av dammen med den nedsenkbare pumpen.

Deretter undersøkes den rene innerduken for sprekker og lekkasjer og repareres om nødvendig, for eksempel med rester av duken og vanntett PVC-lim. Hvis alt er i orden, settes plantene tilbake på plass og dammen fylles opp med rent vann.

Du må være svært forsiktig når du rengjør dammen hvis det bor fisk i den. De må flyttes forsiktig før rengjøring. Vanntanker fungerer som et midlertidig hjem. For å skape omtrent de samme levekårene for fisken, bør tankene derfor fylles slik at omtrent en tredjedel av vannet i hver tank er dammens eget vann. Damplanter beskyttes også mot å tørke ut på denne måten. For å gi dem ekstra beskyttelse, må du ikke helle ferskvannet i dammen for raskt etter rengjøring. Temperaturen justeres deretter jevnt, og oppvirvlet materie legger seg lettere på bunnen av dammen.

Tømme en hagedam med en nedsenkbar pumpe fra Kärcher

Tips: Bruke gjørme som gjødsel

Vann som gjenstår etter rengjøring og biologiske rester som blader eller pollen kan fjernes med spesielle slamsugere eller grovstøvsugere. En del av restene forblir i hagedammen når du gjør det, for å støtte regenereringen. Den oppsugde gjørmen kan også komme til nytte, som gjødsel for blomsterbed i tørket form.

Oppbevaring av sensitive planter og fisk over vinteren slik at de er beskyttet mot frost

Planter som er følsomme for frost som vannhyasinter eller lotusblomster, bør ikke settes tilbake i dammen etter rengjøring om høsten, men bør heller tilbringe vinteren beskyttet mot kulde i en bøtte med vann i huset eller boden. De settes ikke ut igjen før neste vår.

Hvis det bor fisk i hagedammen, må dammen forhindres fra å fryse helt om vinteren, da gjæringsgasser som utvikler seg i bunnen må kunne unnslippe. Dette forhindrer at fisken blir forgiftet og sikrer samtidig at tilstrekkelig oksygen er tilgjengelig i vannet. Det er ulike muligheter for å opprettholde gassutveksling selv når det er frost og is – fra å pryde dammen med langstammede planter til avisere laget av polystyren.


Lagring av Kärcher-teknologi på et frostsikkert sted

Gjør maskinene klar for vinteren

Vannpumper bør ikke forbli i dammen over vinteren, da pumpeteknikken kan bli ødelagt av frost. For øvrig gjelder dette også høytrykksspyleren. Hvis den ikke lenger er nødvendig når dammen er rengjort, bør du fjerne det gjenværende vannet. Vannslangen fjernes også for å stoppe vannforsyningen. Deretter holdes sprøytepistolen på høytrykksspyleren inne et øyeblikk – i omtrent et halvt minutt – for å få trykket og restvannet ut av systemet. Forberedt på denne måten overlever den trygt vinteren og kan plasseres på et frostsikkert sted til det er klart for vårrengjøringen. Det anbefales derfor at høytrykksspyleren oppbevares på et frostsikkert sted for å unngå å skade pumpen.

Vedlikehold av hagedammen: Regelmessig fjerning av blader

For å sikre at hagedammen forblir et vakkert blikkfang i hagen hele året, bør du også sørge for at dammen er ren hele året. Blader, synlige grønne alger på overflaten og døde plantedeler, kan fiskes fra vannet med et nett uten stor innsats. Et nett strukket over dammen beskytter godt mot fallende blader fra tilstøtende trær om høsten.

Piktogram av løv

Fjerne alger fra dammen

Alger bør forhindres fra å danne seg i utgangspunktet slik at det ikke trenger å fjernes fra hagedammen. En viktig faktor for dannelsen av alger er næringsinnholdet i dammen. Dette kan fastslås gjennom en enkel pH-test. Hvis pH-verdien er mellom 6,8 og 8,2, det vil si i det nøytrale området, er den ideell. Hvis den er over dette (alkalisk område), økes næringsinnholdet. Dermed kan antall alger øke.

Det bør derfor sikres at damsystemet ikke utsettes for for mye direkte sollys, da varme oppmuntrer til algevekst. I tillegg bør damjord som har så få næringsstoffer som mulig brukes, og ulike vannplanter bør brukes til å oppnå likevekt i vannmassen. Fordi alger trenger næringsstoffer som de binder sammen for vekst, fjernes næringsstoffene som trengs for algenes vekst hvis plantene klippes tilbake regelmessig.

Følgende gjelder generelt: Små dammer krever mer vedlikehold enn en stor dam. En høy biomasse skapes i et smalt område på grunn av lavere vanndybde og mindre vann. Flate vannmasser varmes også opp raskere om sommeren. Høyere vanntemperaturer fører igjen til høyere næringsinnhold, dårligere vannverdier og større algevekst. Dette betyr at jo større dammen er, jo mindre vedlikehold.

Damrengjøring med Kärcher nedsenkbar pumpe

Produkter som egner seg for hagedammen

Dette kan også interessere deg: