Hermann Monument – Detmold, Germany

1260_Kaercher_Hermann

Den høyeste statuen i Tyskland er skånsomt rengjort

Siden 1875 har den berømte Hermann Monument nær Detmold tronet i Teutoburgskogen. Organisk smuss og miljøforhold har satt sitt preg på den høyt elskede attraksjonen. Sammen med monumentseieren, Landesverband Lippe, tok rengjøringsspesialisten Kärcher på seg dette prosjektet og rengjorde monumentet som en del av den kulturelle sponsingen.

Arbeidet tok sted fra 5. til 9. september 2016. Med hjelp av løfteplattformer og HDS 13/20-4 S og HDS 12/18-4 profesjonelle varmtvannshøytrykksvaskere fjernet vi organisk materiale som alger, lav, mose og smuss fra sandstein av statuen ved hjelp av dampinnstilling, som er skånsom mot overflatematerialet. 

Testrengjøringen ble gjennomført i oktober 2015 for å finne de rengjøringsmetodene og parametrene som krevdes for å bevare det opprinnelige byggematerialet. I forbindelse med Landesverband Lippe og monumentetsmyndighet i byen Detmold, ble omfattende damprengjøring valgt. Vanntemperaturen som ble brukt var 145 °C, og med denne temperaturen er det enkelt å fjerne organiske partikler og plantespirer fra porene i steinen og i betydelig grad forsinke deres påfølgende oppbygging. Det beste rengjøringsresultatet oppnås ved halv vannmengde (ca. 650 l/t). Arbeidstrykket, med munnstykke som er lagt inn mellom 10 og 20 cm fra overflaten som skal rengjøres, er omkring 0,5 bar.