Nihonbashi-broen – Tokyo, Japan

Nihonbashi Bridge

Kärcher rengjør den historiske Nihonbashi-broen i Tokyo

Ifølge det berømte ordtaket fører alle veier til Roma. I Japan fører imidlertid alle veier til Nihonbashi-broen, og har gjort det siden begynnelsen av 1800-tallet: Da Tokugawa-shogunatet regjerte, startet alle handelsruter her. Handelsrutene ble ikke bare brukt til brorparten av varetransporten, men også av mange reisende, ettersom skip som transportmiddel var forbeholdt den herskende klassen. Broen, som ble bygget i 1603, var derfor landets symbolske midtpunkt. Den dag i dag markeres nullpunktet med en bronseplate i kjørebanen midt på broen, og herfra måles avstandene til og fra Tokyo, og disse vises på Japans motorveier.

Broen var opprinnelig i tre, og har brent ned mange ganger opp gjennom århundrene. Derfor valgte man granitt til den siste gjenoppbyggingen i 1911. Dette sikret imidlertid ikke broen mot smuss: Med tiden har støv, mose og alger samlet seg på den 52 meter lange og 30 meter brede broen, og dannet svarte skorper med en tykkelse på inntil 2 mm enkelte steder. Avgasser fra trafikken på motorveien tvers overfor broen har også gjort sitt.

Et tysk-japansk Kärcher-team påtok seg å tilbakeføre Nihonbashi-broen til fordums glans, i god tid før broens 100-årsjubileum. En kombinasjon av høytrykksvasking og partikkelblåsing ved lavt trykk viste seg å være den mest effektive og skånsomme skjønnhetskuren for den til dels sprukne og avskallede granitten. Bruksteknikere rengjorde først med høytrykksvaskere og en vanntemperatur på rundt 100 °C. Deretter ble GS-høytrykkspistoler benyttet til skånsom fjerning av gjenværende smuss og misfarging med blåsemidlene kalsiumkarbonat og aluminiumsilikat, uten å skade steinoverflaten under. For å belaste miljøet i minst mulig grad ble blåsemiddelet fanget opp umiddelbart ved hjelp av våt- og tørrstøvsugere. Teamet spylte av gjenværende smuss med HDS 13/15 varmtvannsvaskere.

Nihonbashi-broen

Broen unnslapp bombardementet fra de amerikanske luftstyrkene under Andre verdenskrig, og er i dag én av bare to broer som står igjen fra regjeringstiden til Meiji-keiseren Mutsuhito (1867–1912).

Kanalen som broen krysser, er en tidligere borggrav som forbandt shogunens regjeringssete direkte med havet.

Japans handelsruter krysset hverandre på Nihonbashi-broen, og det har utviklet seg et viktig handelssentrum i området rundt broen. Mens dette en gang var et område hvor mange fiskere, håndverkere og handelsmenn arbeidet, er det i dag ett av Tokyos finans- og forretningsstrøk.