HEPA 14-FILTER: PUST TRYGT

Virus, bakterier, fint støv og allergener finnes i inneluften på kontoret, hoteller, sykehus, hos fastlegen og på skolene våre. De er nesten ikke synlig, men alltid til stede. Og sykdommer i luftveiene er ofte konsekvensene av langvarig eksponering. Det er likevel ikke denne kunnskapen, men den pågående pandemien som har sørget for at vi har måtte befatte oss med dette temaet.

Nærbilde av HEPA 14-filter

HEPA 14-filteret er den ultimate hygieneløsningen

Det har vært mye informasjon rundt covid-viruset de siste årene. Vi vet hvordan det spres og har lært forskjellen på dråpesmitte og luftbåren smitte. De luftbårne smittestoffene samles blir konsentrert i inneluften – for ikke å nevne direkte infeksjon ved innånding. Dette betyr også at jo lavere viruskonsentrasjonen er i inneluften, jo lavere er risikoen for å bli smittet.

HEPA-filteret har allerede vært i bruk i flere tiår i mange medisinske og biovitenskapelige fasiliteter for å redusere spredningen av partikler og organismer gjennom luften. De er bygget inn i luftrensere og støvsugere, og fjerner virus, bakterier og sopp på en effektiv og pålitelig måte. Kärcher, som er en ledende leverandør av rengjøringsløsninger, har lykkes med å kombinere de uovertrufne filterkvalitetene til HEPA 14-filter (DIN EN 1822:2019) og produkter med høy ytelse. Dermed har vi levert et betydelig bidrag mot større sikkerhet i lukkede rom.


Hva er et HEPA-filter?

HEPA er en engelsk forkortelse for «High Efficiency Particulate Air filter». Dette er svært effektive filter som fjerner eller fanger selv de minste partikler og svevende organismer fra luften, slik som bakterier, virus, sporer, pollen og midd. Filtrene er klassifisert i henhold til standarden EN 1822:2019 for partikkelfilter og er bygget inn i Kärchers støvsugere og luftfiltre. Takket være den finmaskede filterstrukturen forbedrer de betydelig luftkvaliteten i kontorlokaler og hjemmemiljøer.

 

Hvilke HEPA-filterklasser finnes det?

HEPA-filter deles i to filterklasser avhengig av filtreringsgraden:
 

  • HEPA 13-Filter absorberer over 99,95 % av luftbårne partikler fra inneluften

  • HEPA 14-filter absorberer over 99,995 % av partiklene
Illustrerende tverrsnitt av strukturen til et HEPA 14-filter

Strukturen til et HEPA 14-filter*


1. Filterramme

2. Filtermatte


Bevegelsesmønster inne i filter:

3. Treghetseffekt

4. Blokkeringseffekt

5. Diffusjonseffekt


*Illustrerende eksempel på et HEPA 14-filter – innebygget i tørrstøvsugeren T 11/1 Classic HEPA fra Kärcher.

Funksjonsprinsippet til et HEPA 14-filter

Ren luft takket være fysikkens krefter – slik fungerer et HEPA 14-filter.

HEPA 14-filter benytter seg av grunnleggende prinsipper i fysikken, slik som klebekraft og brownske bevegelser, for å filtrere selv de minste partiklene fra luften på en pålitelig måte. For å oppnå dette er det finmaskede fibernettet designet med en uregelmessig struktur i stedet for regelmessig som i en sil. De ørsmå hullene mellom fibrene har dermed forskjellige størrelser, som gjør at partiklene ikke blir silt ut, men heller fester seg direkte til fibrene når luften strømmer forbi.

Nærbilde av HEPA 14-filter

Aktive lag i et HEPA 14-filter

Fra de største til de minste partiklene: Slik fungerer et HEPA 14-filter

Treghetseffekt:
Jo større en partikkel er, jo større er massen og dermed tregheten, til partikkelen. I følge væskedynamikkens lover fungerer det slik at ved en endring i luftstrømmen på grunn av et hinder (fiber), vil tregheten til en tung partikkel sørge for at partikkelen fortsetter i sin bane, treffer fiberen og fester seg til den.

Blokkeringseffekt:
Jo mindre en partikkel er, jo mindre er massen og dermed tregheten, til partikkelen. En liten partikkel følger derfor luftstrømmen når den beveger seg rundt en hindring (fiber). Hvis den beveger seg for nær fiberen, vil den bli sittende fast på fiberen på grunn av fiberens klebekrefter.

Diffusjonseffekt:
I følge reglene for browenske bevegelser vil de minste partiklene i en luftstrøm hele tiden kollidere med andre gassmolekyler og konstant endre retning, mye som en ball i et flipperspill. Partiklene fester seg i filtermaterialet så snart de kommer i berøring med det.

Nærbilde av HEPA 14-filter

Produkter med innebygget HEPA 14-filter

Hvor ofte må du skifte HEPA 14-filter?

Jo oftere du bruker enheten, jo oftere må det innebygde filteret skiftes eller rengjøres for å sikre pålitelig og effektiv virkning. En merkbar reduksjon i sugekraften til støvsugeren eller luftfilteret er en indikasjon på at filteret må byttes eller rengjøres. Et HEPA-filter bør i utgangspunktet skiftes ut hver tredje måned. For hygienesensitive områder er det anbefalt å bytte filteret hver måned.

Bytte eller rengjøre HEPA 14-filteret?

En konsekvent høy filterstyrke og regelmessig skifte av filter er spesielt viktig for allergikere. Filteret mister gradvis effektiviteten avhengig av hvordan det brukes og belastningen det utsettes for – det blir etter hvert tid for å bytte filteret. Regelmessig bytte av filteret er eneste måte å sikre permanent høy kvalitet og god hygiene på. Det er ikke anbefalt å rengjøre HEPA 14-filteret med vann.


Funksjoner for tørrstøvsugeren T 11/1 Classic HEPA

Se alle de utrolige utstyrsfunksjonene til tørrstøvsugeren T 11/1 Classic HEPA, inkludert HEPA 14-filteret – klikk på de gule feltene for å lese mer om de mange funksjonene.

VIS TØRRSTØVSUGERE

 

 

icon_arrow

Funksjoner for luftrenseren AF 100

Se alle de utrolige utstyrsfunksjonene til luftrenseren AF 100, inkludert HEPA 14-filteret – klikk på de gule feltene for å lese mer om de mange funksjonene.

VIS LUFTFILTER

icon_arrow