landbruk

Godt renhold i landbruket bidrar til stabil, sikker og effektiv drift. Kravene til hygiene ved husdyrhold, fiskeoppdrett, landbruk, fruktdyrking og skogbruk er svært ulike. Kärcher har innovative produkter for alle typer rengjøringsutfordringer innenfor alle områder av landbruket, som tar hensyn til effektivitet, økonomi, hygiene, funksjonalitet og kvalitet. 

Rengjøringsutstyr for landbruk

Profesjonelle rengjøringsløsninger for alle sektorer i landbruket

Godt renhold og god hygiene gir både bedre dyrehelse og effektiv drift.

Landbrukssektorer

Renhold i fiskerinæringen

Fiskeoppdrett

Fiskerinæringen er avhengig av høy biosikkerhetbåde under oppdrett, transport og foredling av fisk. Kärcher skreddersyr rengjøringsløsninger for denne bransjen. Kontakt oss for å finne ut mer.

 

Skogbruk

Skogbruk

Maskinene og utstyret som brukes i skogbruk blir utsatt for ekstrem belastning hver eneste dag. Våre  maskiner og løsninger sørger for grundig vask og pleie av maskiner og utstyr, og bidrar til å beholde levetiden og verdien på dine skogsmaskiner etc.