Svanemerkede produkter

Et utvalg av Kärchers rengjøringsmidler har nå blitt svanemerket. Så langt inkluderer sortimentet rengjøringsmidler for manuell rengjøring av overflater, sanitær og gulv.

Svanemerkede manuelle rengjøringsmidler

Svanemerket

Våre manuelle rengjøringsmidler er nå svanemerket

Kärchers rengjøringsmidler har alltid vært A.I.S.E sertifiserte, som viser at våre produkter er produsert i samsvar med en god og bærekraftig praksis.

I Norge er det viktig å også være svanemerket, og for å tilfredsstille dette kravet bruker vi ikke stoffer i produksjonen som er helse- eller miljøfarlige. For eksempel brukes bare stoffer som er fullstendig biologisk nedbrytbare, og fosfater, mikroplast og farlige halogenhydrokarboner unngås. Beholderne samsvarer også med miljøkravene når det gjelder vekt, sammensetning og resirkulering. 

Rengjøringsmidlene er også spesielt økonomiske med tanke på dosering - små mengder middel er nok til å oppnå best mulig rengjøringsresultat.