Kärcher klub výhod - viac ako len členstvo

Vďaka bezplatnému členstvu v Kärcher klube výhod získate množstvo výhod. Budete medzi prvými, ktorí získajú najnovšie informácie zo sveta Kärcher vrátane akcií a špeciálnych zliav, vďaka ktorým vždy ušetríte a potešíte seba, alebo blízkych. Newsletter s Kärcher klubom výhod Vám vždy prinesie viac..

Kärcher klub výhod -10%

VÝHODY ČLENSTVA​

1. UVÍTACIA ZĽAVA


Ako prejav vďaky, že ste sa stali členom bezplatného Kärcher klubu výhod. Po potvrdení Vášho členstva Vám príde kupón s jednorazovou zľavou vo výške - 10 % na celý nákup. Kupón môžete uplatniť prostredníctvom nášho internetového obchodu, alebo priamo v predajniach KÄRCHER CENTER.

2. VŽDY MEDZI PRVÝMI

 

Členstvo v Kärcher klube výhod Vám prináša popredné postavenie v oblasti informácií z prostredia Kärcher. Budete medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich ponukách, akciách, novinkách a prebiehajúcich súťažiach.

3. VÝHODNÉ NÁKUPY A SÚŤAŽE O HODNOTNÉ CENY

 

Ako prejav vďaky, že ste sa stali členom bezplatného Kärcher klubu výhod od nás získate zľavový kód so zľavou - 10 % na nákup výrobkov Kärcher. Ale tým zďaleka nekončíme. Každý člen bezplatného Kärcher klubu výhod bude od nás dostávať špeciálne ponuky, prostredníctvom ktorých výhodne nakúpi a ušetrí. Zároveň má možnosť sa zapojiť do súťaží o praktických pomocníkov Kärcher, s ktorými budete mať žiarivo čistú domácnosť počas celého roka.

Vernostný program Kärcher klub výhod (KKV) je určený registrovaným zákazníkom internetového obchodu www.karcher.sk, predajni KÄRCHER CENTER alebo odberateľom, ktorí sa zaregistrujú do odberu noviniek. Účasť v ňom je bezplatná. Členstvo vzniká pri registrácii, vyplnením, potvrdením prihlasovacieho formuláru a potvrdzujúceho e-mailu, na základe ktorého získava oprávnenie využívať všetky výhody vernostného programu KKV. Pri prvej registrácii do vernostného programu KKV získa každý nový člen ako bonus - 10 % zľavu na nákup tovar prostredníctvom internetového obchodu www.karcher.sk alebo predajní KÄRCHER CENTER. Každý člen obdrží e-mail s poďakovaním a unikátnym kódom, vďaka ktorému získa zľavu - 10 %. Členom vernostného programu KKV môže byť fyzická alebo právnická osoba staršia 18 rokov s adresou na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí so Všeobecnými pravidlami KKV. Zákazník môže výhody KKV využívať ihneď po úspešnom prihlásení. Podmienkou členstva vo vernostnom programe KKV je vyjadrenie súhlasu so zasielaním pravidelného informačného bulletinu (newslettra) spoločnosti Kärcher Slovakia s.r.o. Informačný bulletin (newsletter) je zasielaný formou e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu zákazníka, odberateľa. Členstvo vo vernostnom programe KKV nevyžaduje žiadne povinné nákupy, počas celého trvania členstva je členstvo bezplatné. Členstvo je možné kedykoľvek vypovedať. Vypovedanie členstva sa realizuje cez odkaz, ktorý je označený „Odhlásiť sa teraz“ a nachádza sa v každom informačnom bulletine (newslettri). Vypovedaním členstva zanikajú všetky výhody KKV.

Aby ste mohli naplno využívať všetky výhody vernostného programu Kärcher klub výhod je potrebné splniť nasledovné body:

a) Správne vyplnenie prihlasovacieho formuláru
b) Potvrdenie overovacieho e-mailu, ktorý získate po odoslaní prihlasovacieho formuláru

Údaje potrebné pre získanie bezplatného členstva vo vernostnom programe Kärcher klub výhod:


1. Meno – povinný údaj
2. Priezvisko – povinný údaj
3. E-mail – povinný údaj
4. PSČ – povinný údaj
5. Mesto - nepovinný udaj
6. Telefón – povinný údaj – telefónne číslo pre správne zaregistrovanie je potrebné uvádzať vo formáte +421XXXYYYXXX
6. Dátum narodenia – nepovinný údaj – ak ho vyplníte získate v deň narodenín zľavu 10€ formou poukazu. Dátum narodenia je potrebné vyplniť vo formáte RRRR-MM-DD (1988-11-31)

Zľavy v podobe zľavových poukazov / kupónov / kódov môžete uplatniť prostredníctvom nášho internetového obchodu www.karcher.sk alebo prostredníctvom našich kamenných predajní KÄRCHER CENTER. Zľavu nie je možné uplatniť u autorizovaných predajcov, obchodných partnerov KÄRCHER Slovakia s.r.o a tretích strán. V bulletine (newslettri), ktorý od nás obdržíte je informácia, či zľavu, ktorú Vám ponúkame je možné uplatniť v internetovom obchode alebo aj v predajniach KÄRCHER CENTER. Zľavu, ktorá je uplatniteľná len v internetovom obchode www.karcher.sk nie je možné uplatniť v našich kamenných predajniach KÄRCHER CENTER.

Uplatnenie zľavy prostredníctvom internetového obchodu www.karcher.sk

- navštívte internetový obchod www.karcher.sk a vložte do nákupného košíka produkty, na ktoré chcete uplatniť zľavy a využiť výhodný nákup
- pre zobrazenie produktov kliknite na ikonu nákupného košíka, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu stránky a kliknite na tlačidlo k „NÁKUPNÉMU KOŠIKU“
- dostali ste sa do nákupného košíka, kde máte zobrazené produkty, ktoré chcete zakúpiť. V spodnej časti stránky konkrétne v ľavom dolnom rohu sa nachádza pole „ZĽAVOVÝ KÓD“. Pre uplatnenie zľavy vložte do poľa zľavový kód, ktorý ste získali prostredníctvom Kärcher klubu výhod. Kliknite na ikonu „POUŽIŤ“. Ak je kód platný a splnili ste podmienky pre použitie zľavového kódu, tak v časti kde ste vložili zľavový kód sa objaví zelená ikona a v pravej dolnej časti stránky v kategórií medzisúčet sa zobrazí zľava, ktorá bola nastavená pre zľavový kód.
- nákup so zľavou, ktorú ste získali dokončíte tlačidlom „PREJSŤ K POKLADNI“ kde po vyplnení vašich údajov pre doručenie a platbu získate praktických pomocníkov Kärcher.
- ak zľavový kód nie možné uplatniť, tak v spodnej lavej časti sa objaví hláška prečo nie je možné zľavu a kód uplatniť.
- v prípade komplikácií s uplatnením zľavového kódu alebo pre získanie rady, ako správne uplatniť zľavový kód kontaktujte info2@karcher.sk.

Uplatnenie zľavy prostredníctvom kamenných predajní KÄRCHER CETNER

- zľavy z ponuky je možné uplatniť na našich predajniach KÄRCHER CENTER len v prípade ako je v ponuke uvedené, že zľavu je možné uplatniť aj na predajniach.
- zľavu a kód môžete uplatniť v našich predajniach KÄRCHER CENTER, ktoré zobrazíte kliknutím na tento odkaz.
- pre uplatnenie kódu a zľavy na predajni je potrebné obsluhujúcemu personálu ukázať e-mail s ponukou, v ktorej je kód kupónu zobrazený
- po verifikácii kódu a kontroly platnosti ponuky Vám bude uplatnená zľava z príslušnej ponuky

Členstvo v bezplatnom Kärcher klube výhod môže byť zrušené z viacerých dôvodov. Zánik členstva môže nastať zo strany prevádzkovateľa alebo zo strany registrovaného člena.

Zánik členstva môže nastať:

a) odhlásením sa z odberu bulletinu (newsletter) – v každej ponuke a e-maily, ktorý člen obdrží, sa nachádza odkaz, kde člen môže potvrdiť zrušenie odberu – členstva v Kärcher klube výhod

b) ak člen Kärcher klubu výhod zneužil výhody, ktoré mu členstvo poskytuje

c) ak sa člen Kärcher klubu výhod dopustil jednania v rozpore s inými pravidlami

d) na žiadosť člena – registrovaný člen tak môže urobiť zrušením odberu priamo v e-mailoch, alebo môže poslať e-mail so žiadosťou na zrušenie členstva v Kächer klube výhod na e-mailovú adresu info2@karcher.sk

e) zo strany poskytovateľa bez udania dôvodu

f) zrušením Kärcher klubu výhod zo strany prevádzkovateľa

Zrušenie členstva je bezplatné a členstvo je možné kedykoľvek obnoviť kliknutím na tento odkaz. Ak sa odberateľ opätovne prihlási do Kärcher klubu výhod nemá nárok na uvítaciu zľavu vo výške - 10 %. Zrušením členstva odberateľ stráca všetky výhody bezplatného Kärcher klubu výhod.

Všeobecné podmienky a pravidla vernostného programu Kärcher klub výhod zobrazíte kliknutím sem.

Členstvo, s ktorým súťažíte!

Súťaž pre členov bezplatného Kärcher klubu výhod


S Kärcher klubom výhod získate vždy viac! Okrem uvítacej zľavy, špeciálnych ponúk a prémiových výrobkov sme pripravili pre členov bezplatného Kärcher klubu výhod celoročnú súťaž. Každý, kto sa prihlási do bezplatného Kärcher klubu výhod získa šancu vyhrať batériovú metlu KB 5. Do súťaže je zaradených 8 batériových metiel KB 5. Nečistoty, smietky alebo srsť z Vašich miláčikov už nemajú šancu! Prihláste sa ešte dnes do bezplatného Kärcher klubu výhod a vyhrajte batériovú metlu KB 5.

Úplné znenie pravidiel súťaže

 

“Členstvo plné výhod“

(ďalej len „štatút“)

 

1.     Usporiadateľ súťaže

1.1 Usporiadateľom súťaže je spoločnosť:

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

So sídlom: Bratislavská 31, 949 01 Nitra

IČO: 43 967 663

IČ DPH: SK 2022541279

Zapísaný: v OR OS Nitra, Odd.: s.r.o., vložka. č.: 21575/N

E-mail: info@karcher.sk

Telefón: +421 (0) 37 / 6555 798

(ďalej len „Spoločnosť“).

 

2. Miesto konania, doba trvania súťaže, cieľ súťaže

2.1 Súťaž prebieha len na území Slovenskej republiky.

2.2. Doba trvania súťaže je stanovená na obdobie od 01.01.2021 od 00:01 do 15.12.2021 do 23:59.

 

3. Podmienky účasti na súťaži

3.1 Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa nemôžu zúčastniť súťaže. Súťažiaci potvrdí svoj súhlas v registračnom formuláry. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená.

 

3.2 Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kärcher zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o., KÄRCHER Slovakia má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. (ďalej len "súťažiaci").

3.3 V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz.

 

4. Priebeh a realizácia súťaže

4.1 Súťažiaci vstupuje do súťaže prihlasením sa do Kächer klubu výhod a následním potvrdením členstva. Potvrdenie členstva je vykonané potvrdením overovacieho e-mailu.

4.2 Súťaž trvá v čase od 01.01.2021 od 00.01 h do 15.12.2021 do 23.59 h. Registrácie, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

 

5. Žrebovanie

5.1 Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa v rôznych termínoch uvedených nižšie. Žrebovanie bude prebiehať priebežne. Žrebovať sa bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zapoja do súťaže v čase od 01.01.2021 od 00:01 do 15.12.2021 do 23:59 h. Zaradení do žrebovania budú všetci súťažiaci, ktorí v súlade s týmito podmienkami súťaže sa stanú podľa bodu 3. členmi bezplatného Kärcher klubu výhod. Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru (jednu batériovú podlahovú metlu KB 5 1.258-000.0). V každom žrebovaní budú vyžrebovaný jeden výherca. Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou KÄRCHER Slovakia prostredníctvom e-mailu na e-mail, ktorý je uvedený v hodnotení. Ak sa výherca neprihlási spoločnosti KÄRCHER Slovakia na e-mail: info2@karcher.sk a neposkytne spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o ,svoje kontaktné údaje do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Hodnotenia, ktorých obsah je v rozpore s "Podmienkami pre hodnotenie tovaru" nebudú zverejnené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

5.2 Dni žrebovania:

a) prvé žrebovanie prebehne 01.04.2021

b) druhé žrebovanie prebehne 01.07.2021

c) tretie žrebovanie prebehne 02.09.2021

d) štvrté žrebovanie prebehne 16.12.2021

5.3 Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá výhercom v súťaži nasledovné výhry:

a) 8x batériovú podlahovú metlu KB 5 1.258-000.0 s DPC 75,99 € s DPH

5.4 Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

5.5 Výhra nie je právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti.

5.6 Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

6. Ďalšie ustanovenia

6.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane Spoločnosti nebude možné danú výhru zaobstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

6.2 V prípade, že výherca do 7 dní neodpovie na e-mail, ktorý obsahuje informáciu o výhre, výhra prepadá v prospech Spoločnosti.

6.3 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. Neprevzatá výhra prepadá v prospech Spoločnosti.

6.4 Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou KÄRCHER Slovakia podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na www.karcher. Účasťou v súťaži (pridaním hodnotenia pod ľubovoľný výrobok) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti KÄRCHER Slovakia súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@karcher.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 36 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7.2 Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.karcher.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácii o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia) a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

7.3 Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.4 Zodpovednú osobu spoločnosti KÄRCHER Slovakia pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese info@karcher.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba.

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

Meno a priezvisko: Ing. Ján Šaliga

Adresa: KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra

Tel. kontakt: 00421/ 37/ 65 55 798

E-mail: info@karcher.sk

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

8.2 Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Nitre, dňa 01.01.2021

Vyhlasovateľ súťaže: KÄRCHER Slovakia s.r.o.

1. kolo

  • Zuzana F.
  • Richard B.

2. kolo

  • Manuela Ch.
  • Zoltán M.

3. kolo

  • Eirka S.
    - neprevzatá výhra

Akčná ponuka

Najvýhodnejšie ponuky každý mesiac. Praktickí pomocníci za atraktívne ceny.

Vráťte lesk Vášmu domovu

Kärcher pomocníci pre hygienicky čistú domácnosť počas celého roka.

Hodnoťte a vyhrajte!

Podeľte sa o vaše skúsenosti s Kärcher výrobkami a vyhrajte! Každý mesiac žrebuje výhercu podlahového čističa FC 3 Cordless.