KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

Bratislavská 31
SK-949 01 Nitra

Tel:  +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799
E-mail: info@karcher.sk

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Nitra
Registrový: Obchodný register SR Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 21575/N
IČ DPH: SK2022541279
DIČ: 2022541279
IČO: 43 967 663
Číslo bankového účtu: UNCR SK1811110000001020258011


Konateľ: Ing. Andrej Árendáš

 

Vylúčenie ručenia

Obsahy našich internetových stránok sa neustále menia. Zakaždým sú zostavované s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu nemôžeme prevziať záruku za úplnosť a správnosť textov. Spoločnosť Alfred Kärcher GmbH neručí za škody vzniknuté na základe používania informácií a údajov uvedených na tých internetových stránkach, jedine ak by išlo o zámer alebo hrubú nedbalosť zo strany spoločnosti Alfred Kärcher GmbH.

Spoločnosť Alfred Kärcher GmbH nepreberá ručenie alebo záruku za obsah internetových stránok, na ktoré sú na tejto domovskej stránke priame alebo neprime odkazy. Spoločnosť Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH si neprivlastňuje obsahy internetových stránok tretích osôb, na ktoré sa na internetových stránkach spoločnosti Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH nachádzajú odkazy. Za odkazované internetové stráne nenesie zodpovednosť Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, ale prevádzkovatelia príslušných stránok. Prepojenia na iné internetové alebo domovské stránky sledujú návštevníci na vlastné riziko a používajú ich podľa podmienok používania príslušných webových stránok.

Autorské právo / značky

Všetky obrázky, grafiky, texty a ďalšie informácie, ktoré tu sú zverejnené, ako aj ich stvárnenie podliehajú ochrane autorským právom. Používať tieto chránené obsahy je oprávnená výlučne spoločnosť Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, ak nie je uvedené inak. Kopírovanie alebo reprodukovanie je povolené iba s písomným súhlasom spoločnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Obzvlášť nie je povolené kopírovať a na vlastné účely používať obrázky alebo úpravy tejto domovskej stránky. Logo spoločnosti Kärcher a slovný výraz Kärcher sú chránenými menami a značkami spoločnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Okrem toho vlastní spoločnosť Alfred Kärcher GmbH & Co. KG množstvo ďalších chránených značiek. Používanie značiek spoločnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je povolené iba po predchádzajúcom písomnom súhlase.