Kärcher servisné zmluvy

Ponuka Kärcher Servis

Kärcher Maintain

Pracujte na svojom úspechu. Ponúkame vám na to priestor.

Lepšia je prevencia ako oprava. Pravidelnými odbornými inšpekciami a údržbou dokážete redukovať pravdepodobnosť výpadku vášho stroja na minimum. Naše servisné balíky vám pritom pomôžu. Od vysokotlakového čističa až po umývacie linky. Každý servisný balík je na mieru šitý pre určitú potrebu. Od obyčajnej kontroly bezpečnosti v rámci zákonom predpísaných bezpečnostných kontrol cez údržbu až po ponuku paušálneho full servisu. Naše servisné zmluvy sú vhodné predovšetkým vtedy, keď prevádzkujete vaše stroje menej ako 250 hodín za rok. Ak využívate stroje častejšie, odporúčame naše zmluvy o full servis.

Kärcher Maintain Icon

Service_Professional

Servisné zmluvy

Výhody servisných zmlúv:

 • minimalizácia dôb výpadku stroja
 • maximálna spoľahlivosť a prevádzková bezpečnosť stroja
 • zachovanie hodnoty a dlhšia životnosť stroja
 • pravidelná zákonom predpísaná bezpečnostná kontrola
 • používanie originálnych náhradných dielov a príslušenstva Kärcher
 • rýchle reakčné doby
 • vyškolení a skúsení servisní technici firmy Kärcher
 • plánovanie nasadenia prostredníctvom firmy Kärcher – žiadne náklady pre Vás
 • počet inšpekcií a údržby je pri zmluvách o inšpekcii/údržbe voliteľný
 • plánovateľné a kalkulovateľné náklady
 • zľavy na všetky objednávky (cez servis) náhradných dielov a príslušenstva, aj nezávisle od návštevy servisného technika
 • zníženie prevádzkových nákladov

Bezpečnosť, z ktorej profitujú všetci.

Úžitok z pravidelného servisu ďaleko presahuje predpísané kontroly prevádzkovej bezpečnosti. Funkčná bezpečnosť a pripravenosť pre nasadenie sú dôležitými faktormi pre neobmedzené plnenie zákaziek. Profesionálne servisné služby, údržba a opravy tvoria spoločne základ pre aktuálnu bezpečnosť, ktorú moderní poskytovatelia čistiacich služieb potrebujú.

Service Inspection

Inšpekčný kontrolný zoznam

Každý stroj Kärcher je bod po bode kontrolovaný podľa špeciálneho inšpekčného kontrolného zoznamu. Týmto sa zabezpečí kontrola všetkých dielov a funkcií. Príslušný protokol o skúške je priložený ako dôkaz k dokumentom o stroji.

Skúšobná plaketa

Kärcher štítok o vykonaní kontroly

Po zrealizovanej bezpečnostnej kontrole dostáva stroj oficiálny štítok o vykonaní kontroly ako potvrdenie dokonalého splnenia predpisov prevádzkovej bezpečnosti.

Kärcher odborný personál

Skúšky realizujú len odborníci

Servisní technici Kärcher sú bez výnimky profesionálne vyškolení na všetkých strojoch Kärcher. Skúšky, údržba a opravy sú realizované priamo na mieste. Pravidelne, starostlivo a spoľahlivo.