Zodpovednosť za kultúru, prírodu a spoločnosť

Úspech prináša zodpovednosť. O to viac to platí vo svete, kde sa pomoc blížnemu čoraz viac stáva záležitosťou minulosti. Ako rodinný podnik chceme prevziať zodpovednosť. Bez ohľadu na to, či ide o spoluprácu s organizáciou SOS Children's Village, ochranu historických budov alebo ochranu vody – s našimi čistiacimi technológiami, odbornými znalosťami a darmi zohrávame úlohu v čistení životného prostredia a pomoci ľuďom v núdzi.

Zodpovednosť za kultúru, prírodu a spoločnosť

Podnikový občan znamená preberanie zodpovednosti

"Ako sa odlišuje spoločnosť, ktorá tvrdí, že je dobrý podnikový občan? Je to podpora kultúrnych iniciatív? Ochrana životného prostredia? Finančné príspevky alebo vecné dary ľuďom v núdzi? Podľa nás znamená pojem dobrý podnikový občan hlavne preberanie zodpovednosti. Zo sveta chceme spraviť lepšie miesto na život pre čo najviac ľudí.

Pre nás ako výrobcu čistiacich zariadení to znamená hlavne prispievanie k čistejšiemu prostrediu. Nielen prostredníctvom ekonomického využívania zdrojov, ako sú suroviny, energia a voda, no aj prostredníctvom ambicióznych čistiacich projektov, ktoré sa týkajú nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Naša predstava vytvorenia spoločnosti vhodnej na život zahŕňa aj pomoc ľuďom.

Stredobodom našej činnosti je zachovanie hodnôt. Pre nás sú príroda, kultúra a spoločnosť dôležité hodnoty, zachovanie ktorých presadzujeme a preberáme za ne zodpovednosť."

Hlbší pohľad: Naša práca a projekty v oblasti kultúry, prírody a spoločnosti

CSR World Map

Celosvetové pôsobenie: Náš spoločenský záväzok

V spoločnosti Kärcher si uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť a chceme prispieť k veľkým aj malým iniciatívam. Každý rok financujeme organizácie, ktoré pôsobia vo sfére ochrany prírody, kultúry a spoločnosti. Zistite o nich viac na našej interaktívnej mape.

 

Dozvedieť sa viac
Cleaning Noon Gate Hue Vietnam

Odborníci na ochranu pamiatok

Pamiatky sú dôležitou súčasťou kultúrnej identity spoločnosti. Pri ich čistení a obnove treba postupovať opatrne. No akú má vlastne pamiatka kultúrnu hodnotu? Kto o tom rozhoduje? A ako sa môže meniť pohľad na hodnotu pamiatky? O tejto téme hovoria traja odborníci.

 

Dozvedieť sa viac
Bismarck_03-2020_1113_fulllow.jpg

Kultúrne sponzorstvo

Ako odborník na čistenie už viac ako 40 rokov presadzujeme bezplatné zachovanie historických pamiatok a budov. Spoločnosť Kärcher zatiaľ preukázala svoje skúsenosti a odborné znalosti pri viac ako 140 reštaurátorských projektoch na celom svete – spoločnosť Kärcher čistí svet!

 

Dozvedieť sa viac

Prehľad: Náš záväzok voči kultúre, prírode a spoločnosti

One earth one ocean

Organizácia One Earth – One Ocean

Organizácia One Earth – One Ocean

Od roka 2019 sa spolu so združením One Earth – One Ocean (Jedna Zem, jeden oceán, OEOO) venujeme čisteniu pláží na nemeckých pobrežiach Severného a Baltského mora. Táto spolupráca je súčasťou našej stratégie udržateľnosti do roka 2025, v ktorej sme sa okrem iného zamerali aj na znižovanie plastov v oceánoch a ich opätovné použitie. V rámci tejto spolupráce podporujeme aj technické inovácie organizácie OEOO, napríklad zber plastov z riek alebo ústí riek a ich vrátenie do cyklu opakovane použiteľného materiálu.

Wasseraufbereitung

Iniciatíva Clean Water for the World

Iniciatíva Clean Water for the World

Ochrana vody je v rámci našej globálnej zodpovednosti v rámci ochrany životného prostredia čoraz dôležitejšia. Spolu s organizáciou Global Nature Fund (Globálny prírodný fond) sme v roku 2012 spustili iniciatívu Clean Water for the World (Čistá voda pre svet). V rámci tejto iniciatívy poskytujeme finančnú pomoc pri budovaní ekologických filtračných systémov na čistenie vôd spôsobom šetrným k životnému prostrediu pomocou rastlín – najmä v rozvojových a prahových krajinách. Tu si prečítate viac o budovaní ekologických filtračných systémov. Od roku 2019 budujeme aj viacero systémov na zásobovanie pitnou vodou v strednej Kolumbii a afrických krajinách. Tieto opatrenia poskytnú pitnú vodu viac ako 6 000 ľuďom.

TYCD

Ďakujeme za čistejší deň

Znak vďaky. Pracovníci upratovacích služieb celé dni a noci pracujú na tom, aby bolo naše životné a pracovné prostredie hygienické a bezpečné. Je najvyšší čas poďakovať im. Spoločnosť Kärcher v roku 2015 spolu s viacerými partnermi spustila kampaň „Ďakujeme za čistejší deň“, ktorá do popredia uvádzala zásadnú rolu pracovníkov upratovacích služieb v spoločnosti."

Flutkatastrophe Deutschland

Solidarita s ľuďmi v núdzi

Či už ide o záplavy, zemetrasenia alebo iné prírodné katastrofy – okamžite pomáhame poskytnutím zamestnancov a strojov kdekoľvek na svete. Naši zamestnanci s našimi výkonnými čistiacimi strojmi odstraňujú nečistoty a blato. V mnohých prípadoch v rámci pomoci organizáciám darujeme aj stroje na záchranu života, ako sú systémy čistenia vody a mobilné zásobovacie systémy. Počas koronavírusovej pandémie sme pohotovostným službám, domovom dôchodcov, opatrovateľským domovom a sociálnym zariadeniam darovali široké spektrum ochranných materiálov, ako sú tvárové masky, návleky na topánky, pokrývky hlavy, jednorazové rukavice a dezinfekčné prípravky."

Europa Minigärtner

Iniciatíva Europa Minigärtner: Deti skúšajú prácu záhradkárov

Ako partner iniciatívy Europa Minigärtner gUG (Európski minizáhradkári) pomáhame informovať mladých ľudí o prírode, ktorú nachádzame aj v našich záhradách. Cieľom iniciatívy je poskytnúť deťom vo veku deväť až jedenásť rokov skúsenosti s prírodou, ktorú môžu pozorovať aj v záhrade, pričom sa dozvedia viac aj o práci záhradkárov. Okrem poskytovania finančnej pomoci podporujeme projekt aj na strategickej a operačnej úrovni. V roku 2017 sme v našom sídle vo Winnendene zriadili vlastnú regionálnu skupinu minizáhradkárov."

Difference Award Header

Cena za rozdiel: cena za krátky film spoločnosti Kärcher

V lete 2018 sme po prvýkrát získali cenu za rozdiel – cena za krátky film vyrobený začínajúcim producentom. Študenti z najprestížnejších filmových akadémií v Nemecku dostali za úlohu vytvoriť osobný a estetický krátky portrét jedného z každodenných hrdinov spoločnosti Kärcher. Podľa nás sú každodenní hrdinovia tí ľudia, ktorí sa zaviazali niečo zmeniť každý deň – to zahŕňa aj používanie výrobkov Kärcher."