Udržateľnosť v spoločnosti Kärcher

Koncepcia udržateľnosti je v rodinnom podniku Kärcher hlboko zakorenená. Prijímame zodpovednosť za ochranu životného prostredia, za naše výrobky, dodávateľský reťazec, spoločnosť, komunitu a našich zamestnancov. Pretože veríme, že práve toto je spôsob, akým dokážeme presadiť rozdiel – pre spoločnosť, v ktorej žijeme. Presaďte rozdiel!

Preberáme zodpovednosť

Udržateľný rozvoj spoločnosti zameraný na ľudí je úplným základom našej činnosti. Chceme podporovať hodnoty – pre našich zákazníkov, zamestnancov aj spoločnosť. Dôvodom na to je náš jasný záväzok k spoločenskej zodpovednosti, ako aj aby sme boli dobrý firemný občan. Túto zodpovednosť berieme nesmierne vážne v každej oblasti spoločnosti. Na jednej strane, prostredníctvom fungovania našej spoločnosti aj v budúcnosti vďaka úspešným výrobkom a čestnému a spoľahlivému partnerstvu so zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi. Na druhej strane, prostredníctvom vytvorenia atraktívnych pracovných podmienok, znižovania ekologickej stopy našej obchodnej činnosti a efektívneho využívania zdrojov.

 

V súvislosti s tvrdením našej značky sme vytvorili heslo našej komunikácie o udržateľnosti, a to „Presaďte rozdiel“. Vystihuje našu túžbu presadiť rozdiel a stať sa referenčným bodov v odvetví. Aby sme to dosiahli, definovali sme jasné ciele: Od roku 2021 všetky továrne Kärcher na celom svete využívajú zelenú elektrinu na výrobu našej globálnej produkcie. Do roku 2025 znížime našu celkovú CO₂ stopu o 21 percent, po čom bude nasledovať ďalších 21 percent do roku 2030. V našich produktoch a obaloch produktov sa čoraz viac zameriavame na znižovanie plastov a využívanie trvalo udržateľných surovín. Z udržateľnosti robíme neoddeliteľnú súčasť celého dodávateľského reťazca

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Siegel Gewinner 2022

Oblasti činnosti pre našu stratégiu udržateľnosti


Fakty a čísla

"Tam, kde sú ciele, musia byť úspechy merateľné. Platí to aj pre udržateľnosť, pretože sľuby spoločnosti nestačia. Musíme sledovať ciele stanovené v stratégii a neustále monitorovať našu výkonnosť v oblasti udržateľnosti.

Od roku 2014 konzistentne, jednotne a výlučne digitálne zaznamenávame zavádzanie našich cieľov v oblasti udržateľnosti vo všetkých výrobných a logistických lokalitách na celom svete. Vďaka tomu môžeme vyhodnocovať napríklad emisie CO₂, spotrebu vody a energií a analyzovať vývoj v oblasti obalových materiálov.

Rovnako štandardizovane a výlučne digitálne monitorujeme aj požiadavky právnych predpisov a noriem v oblasti udržateľnosti, ako je norma ISO 14001. Celkovo teda dodržiavame viac ako 10 000 právnych predpisov a povinností.

Pri vykazovaní kľúčových čísel sa riadime usmerneniami iniciatívy GRI (Global Reporting Initiative)."


Ocenenia


Udržateľnosť. Od úplného začiatku.

"Preberanie zodpovednosti je základnou súčasťou podnikovej kultúry spoločnosti Kärcher už od jej založenia. Alfred Kärcher sa spolu so svojou manželkou riadia pravidlom, že udržateľný ekonomický úspech je možný len zohľadnením sociálnych otázok.

Alfred Kärcher v roku 1939, keď sa začínajúca spoločnosť presťahovala do Winnendenu, vybudoval v priestoroch spoločnosti vlastnú čistiareň odpadových vôd. V roku 1940 založil nadáciu Alfreda Kärchera pre zamestnancov v núdzi, ktorá v rokoch 1943 až 1948 vyrábala hračky pre deti zamestnancov ako darčeky na Vianoce.

Po tomto nasledovalo mnoho ďalších medzníkov. Patria medzi ne prvý rozsiahly projekt čistenia sochy Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro, spustenie vlastných fotovoltaických systémov spoločnosti v priestoroch spoločnosti, vydanie kódexu správania spoločnosti Kärcher, výskumné projekty v oblasti energeticky efektívnej výroby, zavedenie globálneho systému energetického riadenia a prvé diely výrobkov z recyklovaného radu v sériovej výrobe."

Alfred_Irene

Iniciatívy a spolupráce