Na každom názore záleží – zamestnanci dolaďujú ciele v oblasti udržateľnosti

Ak sa nejaký problém týka všetkých, každý musí mať šancu vyjadriť sa. Zamestnanci v Brazílii, Číne a Nemecku sa zúčastnili Raňajok o udržateľnosti 2020+, kde výrazne prispeli k vytvoreniu stratégie do roka 2025.

Workshopy v Brazílii, Číne a Nemecku

"Udržateľnosť je kľúčovou otázkou našej doby. Pre mnohých zamestnancov je táto otázka dôležitá nielen v rámci práce, no aj v súkromnom živote, či už ide o rozhovory s priateľmi a rodinou alebo spochybňovanie vlastného správania. Spoločnosť Kärcher chcela dať týmto angažovaným zamestnancom šancu zapojiť sa do vývoja nových cieľov v oblasti udržateľnosti, ako aj príležitosť predstaviť svoje nápady a hodnoty a začleniť ich priamo do budúcich oblastí činnosti spoločnosti.

V roku 2019 sa počas fázy koncepcie nových cieľov v oblasti udržateľnosti organizovali v troch kľúčových výrobných lokalitách Kärcher workshopy – a to v brazílskom Vinhede, čínskom Changshu a nemeckom Winnendene. Série udalostí Raňajky o udržateľnosti 2020+ sa celkovo zúčastnilo 130 zamestnancov. Nemecko to celé odštartovalo so 75 účastníkmi.

Workshopov v troch krajinách sa mohli zúčastniť zamestnanci zo všetkých odborných oblastí. Celkovo sa zozbieralo 400 nápadov. K tým najdôležitejším problémom vo všetkých pobočkách patrilo využívanie udržateľných materiálov vo výrobkoch a výrobe."

CSR Breakfast invite

Zameranie na výrobu šetrnú ku klíme, udržateľné výrobky a sociálne otázky

Udržateľnosť je kľúčovou otázkou našej doby. Pre mnohých zamestnancov je táto otázka dôležitá nielen v rámci práce, no aj v súkromnom živote, či už ide o rozhovory s priateľmi a rodinou alebo spochybňovanie vlastného správania. Spoločnosť Kärcher chcela dať týmto angažovaným zamestnancom šancu zapojiť sa do vývoja nových cieľov v oblasti udržateľnosti, ako aj príležitosť predstaviť svoje nápady a hodnoty a začleniť ich priamo do budúcich oblastí činnosti spoločnosti.

V roku 2019 sa počas fázy koncepcie nových cieľov v oblasti udržateľnosti organizovali v troch kľúčových výrobných lokalitách Kärcher workshopy – a to v brazílskom Vinhede, čínskom Changshu a nemeckom Winnendene. Série udalostí Raňajky o udržateľnosti 2020+ sa celkovo zúčastnilo 130 zamestnancov. Nemecko to celé odštartovalo so 75 účastníkmi.

Workshopov v troch krajinách sa mohli zúčastniť zamestnanci zo všetkých odborných oblastí. Celkovo sa zozbieralo 400 nápadov. K tým najdôležitejším problémom vo všetkých pobočkách patrilo využívanie udržateľných materiálov vo výrobkoch a výrobe.

Z holistického uhla pohľadu to pre zamestnancov zahŕňalo nielen zloženie materiálov zahrnutých do samotných strojov, no aj ich odolnosť v dokončenom výrobku a všeobecné hospodárne používanie surovín v strojoch a obalových materiáloch. Tieto podmienky môžeme badať aj v stratégii udržateľnosti do roka 2025 vrátane v cieľoch optimalizácie našich obalových materiálov a zvyšovania množstva recyklovaného plastu vo výrobkoch.

Túžbu po dosiahnutí udržateľného dodávateľského reťazca zas zohľadňuje iniciatíva Hrdina spoločnosti. Súčasťou tejto iniciatívy je cieľ smerovať budúce spoločenské záväzky po celom svete na otázky zachovania hodnôt, a to bez ohľadu na to, či ide o rozsiahlu spoluprácu s medzinárodnými organizáciami ako Global Nature Fund (Globálny prírodný fond) alebo sponzorovanie jednotlivých združení. Zamestnanci na workshopoch zdôrazňovali predovšetkým túžbu presadzovať vzdelávacie a miestne iniciatívy.

 

Ciele v oblasti udržateľnosti do roka 2025

K vytvoreniu novej stratégie udržateľnosti prispeli okrem výsledkov workshopov zamestnancov aj výsledky prieskumu zástupcov zákazníkov v USA, Nemecku, Francúzsku, Brazílii a Japonsku. Rovnako dôležitým usmernením pre nás boli aj ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (SDG). Ciele spoločnosti Kärcher v oblasti udržateľnosti vystihujú tri iniciatívy: Nulové emisie, Znížiť, znovu použiť, recyklovať a Hrdina spoločnosti.

 

CSR Breakfast Vinhedo Brazil

Vinhedo, Brazília

CSR Breakfast Changshu China

Changshu, Čína

CSR Breakfast Winnenden Germany

Winnenden, Nemecko

Tiež by vás mohlo zaujímať: