Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov. V prípade, ak naďalej používate webovú stránku, bez toho, aby ste odklikli políčko „Pokračovať“ (nižšie), súhlasíte s používaním súborov cookies na týchto webových stránkach. Akceptujem súbory cookies na týchto stránkach.

Loading

Kärcher ako zamestnávateľ

Kärcher ako zamestnávateľ

Prečo Kärcher? Dobré dôvody pre kariéru v našom podniku.

Ako zodpovedný, spoľahlivý rodinný podnik patrí Kärcher k najatraktívnejším zamestnávateľom odvetvia. V súčasnosti pracuje na našom úspechu viac než 11.000 zamestnancov v 60 krajinách. To, že sa toľko ľudí rozhodlo pre kariéru u nás má dobré dôvody.

Partnerská spolupráca

Vzájomný rešpekt a vzájomná úcta sú predpokladom pre kolegiálnu atmosféru v Kärcheri. Udržiavame partnerský štýl vedenia a otvorenú komunikáciu. Táto jedinečná kultúra je základom pre vašu kariéru a náš celosvetový úspech.

Individuálny voľný priestor a vlastná zodpovednosť

Vyzývame a podporujeme vaše myslenie a konanie na vlastnú zodpovednosť. Každý u nás môže prejaviť svoje individuálne silné stránky a prispieť k úspechu. Vlastná iniciatíva kombinovaná s vášnivou zvedavosťou sa tak môžu optimálne rozvinúť.

Zodpovedné konanie

Ako rodinný podnik preberáme zodpovednosť. So zameraním na človeka, spoločnosť a životné prostredie tvoríme naše obchody s plným rešpektom a trvalo. Naše produkty a naša výroba spĺňajú najvyššie nároky. Ako zodpovedný zamestnávateľ preto cielene podporujeme váš pracovný vývoj.

Naše služby. Jednoznačné plus pre vás.

Naši zamestnanci sú našim najhodnotnejším kapitálom. Každý deň pracujú plne angažovaní na našom podnikateľskom úspechu. Podávať špičkové výkony je však možné len ak je v poriadku aj pracovné a osobné prostredie. Podnikateľská kultúra orientovaná na výkon, ktorá zamestnancov očarí, podporuje a vyvíja, je predpokladom pre úspech našej spoločnosti. Investujeme preto veľa do kvalifikácie, ďalšieho vzdelávania a podpory našich zamestnancov a vedúcich síl. Objavte našu ponuku:

Ďalšie vzdelávanie

Vzdelávanie je predpokladom špičkových výkonov. Podporíme vašu kariéru s množstvom vzdelávacích opatrení. Patria k tomu špeciálne tréningy, ako aj rozsiahle programy pre vývoj nových a vedúcich zamestnancov.

Ocenenie hodnôt

Pre Kärcher je dôležitý každý zamestnanec. Budeme vás sprevádzať od prvého dňa a počas celej vašej kariéry a vaše výkony a vernosť odmeníme.

Špičkový výkon

V Kärcheri sa výkony oceňujú. Naši zamestnanci sa podieľajú na úspechu firmy. Manažment inovácií Kärcher odmeňuje návrhy, ktoré prispievajú k zlepšeniu našej konkurencieschopnosti.

Pracovná istota

Našim cieľom je dlhodobé budovanie firmy Kärcher. Už mnoho rokov garantujeme udržanie pracovných miest a vylučujeme prevádzkovo podmienené výpovede.

Tradície

Vynikajúce každoročné podujatia, ktoré patria k dobrej tradícii spoločnosti Kärcher, združujú našich zamestnancov a posilňujú identifikáciu so spoločnosťou.

The difference is you