Kärcher ako zamestnávateľ

Prečo Kärcher

Prečo Kärcher? Dobré dôvody pre kariéru v našom podniku.

Ako zodpovedný, spoľahlivý rodinný podnik patrí Kärcher k najatraktívnejším zamestnávateľom odvetvia. V súčasnosti pracuje na našom úspechu viac než 11.000 zamestnancov v 60 krajinách. To, že sa toľko ľudí rozhodlo pre kariéru u nás má dobré dôvody.

Nám na zamestnancoch záleží...

Nám na zamestnancoch záleží. Hľadáme tých najlepších a za ich prácu, nasadenie, ochotu, úsilie, výkon ich radi odmeníme. Naša spoločnosť pripravuje pre zamestnancov rôzne zaujímavé akcie, ako teambilding, vianočný večierok, family day... Záleží nám, aby sa zamestnanci u nás cítili ako v kruhu rodiny. Sme radi, ak naši zamestnanci sú spokojný a posúvajú sa s nami. Okrem rôznych aktivít a súťaží počas celého roka naši zamestnanci majú možnosť využívať rôzne benefity, ktoré vždy potešia. Ak sa chceš aj ty stať súčasťou "Kärcher rodiny", pracovať na sebe, posúvať sa ďalej a byť stále lepším, tak neváhaj a pozri si voľné pracovné pozície.

Naše benefity

picto_bus

Príspevok na dopravu do práce

Príspevok na dopravu sa poskytuje zamestnancom na nasledovných pracovných pozíciách: asistentka konateľa, asistentka vedúceho ekonomického oddelenia, asistent predaja, produktový manažér, referent kontrolingu, referent ľudských zdrojov, referent marketingu, referent odbytu, referent a dispečér servisu, referent zákazníckej linky, skladník a vedúci skladu . Príspevok sa vypláca  2 x ročne – vo výplate za mesiac marec a september vo výške 30 EUR (ročne 60 EUR). Zamestnanec má nárok na príspevok až po uplynutí skúšobnej doby. 

Jazykové vzdelávanie - povinné

Platí výlučne pre zamestnancov, ktorí nemajú dostatočné znalosti z jazyka anglického a sú na pozícii s nutnou potrebou tohto cudzieho jazyka. Zamestnávateľ hradí týmto zamestnancom individuálne hodiny v trvaní 90 minút raz týždenne, maximálne však 36 hodín za kalendárny rok. 

picto_learning
picto_home_garden

Flexibilný pracovný čas a práca z domu

Naši zamestnanci majú možnosť využiť flexibilnú pracovnú dobu. Taktiež ak majú dohodu o vykonaní práce z domu, tak môžu po dohode pracovať aj z pohodlia svojho domova.

Stravné nad rámec zákona

Spoločnosť poskytuje zamestnancom predaja, ktorí vykonávajú služobné cesty v tuzemsku stravné nad rámec zákona.

picto_sub_target_group_restaurants
picto_external_learning

Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách

Spoločnosť poskytuje zamestnancovi možnosť zúčastniť sa odborného školenia alebo konferencie. Výber a obsah odborného vzdelávania alebo konferencie musí súvisieť s pracovnou pozíciou zamestnanca vo firme.

Poistenie zamestnanca za škodu

Spoločnosť poisťuje každého zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

picto_SSL_encryption
picto_garage_car

Použitie vozidla na súkromné účely

Naši zamestnanci majú možnosť využiť tento benefit za podmienok, ktoré upravujú naše interné smernice.

Odmena za odporučenie nového zamestnanca

Každému zamestnancovi, ktorý odporučí nového zamestnanca a ten bude následne prijatý do pracovného pomeru, prináleží odmena 500 EUR.

picto_my_kaercher_
picto_warranty_extension_5_years

Pracovné výročie v spoločnosti KÄRCHER Slovakia

Zamestnanec, ktorý v spoločnosti KÄRCHER Slovensko dosiahne pracovné výročie bude odmenený mimoriadnou odmenou nasledovne:

5 r. –  150 EUR , 10 r. –  300 EUR , 15 r. –  450 EUR , 20 r. –  600 EUR 

Táto hodnota mu bude pripočítaná k jeho účtu v Cafeterii KÄRCHER Benefity, za ktorú si môže zamestnanec objednať benefity podľa vlastného výberu.

Životné jubileá

Zamestnanec, ktorý počas pracovného pomeru v spoločnosti KÄRCHER Slovensko dosiahne okrúhle životné jubileum dostane od spoločnosti dar v hodnote 150 EUR. Táto hodnota mu bude pripočítaná k jeho účtu v Cafeterii KÄRCHER Benefity, za ktorú si môže zamestnanec objednať benefity podľa vlastného výberu.

picto_lead_with_values
picto_kidstoys

Narodenie dieťaťa

Zamestnancovi, ktorému sa narodí bábätko dostane od spoločnosti dar vo výške 150 EUR. Táto hodnota mu bude pripočítaná k jeho účtu v Cafeterii KÄRCHER Benefity, za ktorú si môže zamestnanec objednať benefity podľa vlastného výberu.

 

Sobáš

Zamestnanec, ktorý počas pracovného pomeru v spoločnosti KÄRCHER Slovensko uzavrie manželstvo, dostane od spoločnosti dar v hodnote 150 EUR. Táto hodnota mu bude pripočítaná k jeho účtu v Cafeterii KÄRCHER Benefity, za ktorú si môže zamestnanec objednať benefity podľa vlastného výberu.

 

picto_love_your_people
picto_automobile

Parkovanie v mieste práce zadarmo

Všetci pracovníci spoločnosti majú možnosť bezplatne parkovať v okolí každej prevádzky. 

Teplé nápoje /káva a čaj/ zadarmo

Spoločnosť poskytuje zamestnancom prevádzky Nitra na pracovisku bezplatne teplé nápoje.  

picto_product
picto_have_a_vision

Rekreačné poukazy

Zamestnávateľ poskytuje príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok a za podmienok uvedených v Zákonníku práce.

Benefitný program „Cafeteria KÄRCHER Benefity“

Cieľom benefitného programu “Cafeteria KÄRCHER Benefity“ našej spoločnosti  je podporovať zamestnancov vo voľnočasových aktivitách – šport, kultúra, zábava a relax.

S Cafeteriou KÄRCHER Benefity máš možnosť vybrať si akékoľvek benefity z aktuálneho katalógu a podľa svojich preferencií.

 

picto_means_of_payment

Partnerská spolupráca

Vzájomný rešpekt a vzájomná úcta sú predpokladom pre kolegiálnu atmosféru v Kärcheri. Udržiavame partnerský štýl vedenia a otvorenú komunikáciu. Táto jedinečná kultúra je základom pre vašu kariéru a náš celosvetový úspech.

Individuálny voľný priestor a vlastná zodpovednosť

Vyzývame a podporujeme vaše myslenie a konanie na vlastnú zodpovednosť. Každý u nás môže prejaviť svoje individuálne silné stránky a prispieť k úspechu. Vlastná iniciatíva kombinovaná s vášnivou zvedavosťou sa tak môžu optimálne rozvinúť.

Zodpovedné konanie

Ako rodinný podnik preberáme zodpovednosť. So zameraním na človeka, spoločnosť a životné prostredie tvoríme naše obchody s plným rešpektom a trvalo. Naše produkty a naša výroba spĺňajú najvyššie nároky. Ako zodpovedný zamestnávateľ preto cielene podporujeme váš pracovný vývoj.

Naše služby. Jednoznačné plus pre vás.

Naši zamestnanci sú našim najhodnotnejším kapitálom. Každý deň pracujú plne angažovaní na našom podnikateľskom úspechu. Podávať špičkové výkony je však možné len ak je v poriadku aj pracovné a osobné prostredie. Podnikateľská kultúra orientovaná na výkon, ktorá zamestnancov očarí, podporuje a vyvíja, je predpokladom pre úspech našej spoločnosti. Investujeme preto veľa do kvalifikácie, ďalšieho vzdelávania a podpory našich zamestnancov a vedúcich síl. Objavte našu ponuku:

Ďalšie vzdelávanie

Vzdelávanie je predpokladom špičkových výkonov. Podporíme vašu kariéru s množstvom vzdelávacích opatrení. Patria k tomu špeciálne tréningy, ako aj rozsiahle programy pre vývoj nových a vedúcich zamestnancov.

Ocenenie hodnôt

Pre Kärcher je dôležitý každý zamestnanec. Budeme vás sprevádzať od prvého dňa a počas celej vašej kariéry a vaše výkony a vernosť odmeníme.

Špičkový výkon

V Kärcheri sa výkony oceňujú. Naši zamestnanci sa podieľajú na úspechu firmy. Manažment inovácií Kärcher odmeňuje návrhy, ktoré prispievajú k zlepšeniu našej konkurencieschopnosti.

Pracovná istota

Našim cieľom je dlhodobé budovanie firmy Kärcher. Už mnoho rokov garantujeme udržanie pracovných miest a vylučujeme prevádzkovo podmienené výpovede.

Tradície

Vynikajúce každoročné podujatia, ktoré patria k dobrej tradícii spoločnosti Kärcher, združujú našich zamestnancov a posilňujú identifikáciu so spoločnosťou.

The difference is you