Kärcher otázky a odpovede

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky k našim produktom, opravám a záručnému plneniu. Ak na nasledujúcej strane nenájdete, čo hľadáte, obráťte sa na nás.

Všeobecné otázky a odpovede

Príslušenstvo vhodné pre váš stroj nájdete v návode na použitie alebo na našej internetovej stránke. Rešpektujte: Stroje z programu Home & Garden nie sú kompatibilné so strojmi z programu Professional.

Otázky a odpovede k oprave a náhradným dielom

Kärcher realizuje opravy za pevné ceny („Jednoznačný prípad“).

Vaše výhody:

 • Pohodlné, bezplatné vyzdvihnutie a vrátenie
 • Rýchle spracovanie
 • Predbežný rozpočet nie je potrebný
 • Ročná záruka na rozsah opravy
 • Férová pevná cena


Chcete využiť opravu za paušálnu cenu? Zabaľte stroj aj s príslušenstvom do krabice, priložte krátky popis chyby a využite náš Pick Up Servis - stroj u vás vyzdvihneme a odkiaľ sme ho vyzdvihli, tam ho opravený prinesieme. Objednávka Pick Up Servisu.

Tu nájdete našu brožúru so všetkými dôležitými informáciami a cenami:

Servisné prospekty

Kärcher poskytuje súkromným koncovým zákazníkom na produkty Home & Garden záruku 2 roky od dátumu kúpy na chyby materiálu a výrobné vady. Na uplatnenie záruky musíte predložiť doklad o kúpe.

Nezabudnite prosím, že Váš nárok na záruku sa neuplatní,

 • ak stroj nepoužívate podľa jeho určenia (napr. používanie stroja z programu Home & Garden na podnikateľské účely). 
 • Ak stroj otvoríte kvôli vykonaniu vlastnej opravy.

 

Kärcher poskytuje záruku 2 roky na chyby materiálu a výrobné vady pri používaní strojov na stanovený účel.

Pre opätovné uvedenie vášho stroja do prevádzky v rámci záručného plnenia postupujte nasledovne:

 • Zabaľte, prosím, stroj do krabice,
 • priložte krátky popis chyby a doklad o kúpe,
 • objednajte si našu službu Pick Up Servis (Stroj u vás vyzdvihneme a opravený na rovnaké miesto vrátime) alebo navštívte neiktoré z našich servisných stredísk

Podľa údajov o stroji resp. podľa vašich podkladov (napr. doklad o kúpe) naši technici preveria, či je možné uplatnenie záruky/mimoriadneho plnenia. Dodržiavajte, prosím, naše ustanovenia o záruke. Presmerovanie na otázky a odpovede „Kedy mám nárok na záruku?“

 

Všetky náhradné diely uvedené v návode na obsluhu na poslednej strane si môžete objednať prostredníctvom našich obchodných partnerov.

Ostatné diely smú vymieňať z bezpečnostných dôvodov len naši vyškolení servisní partneri. Naši servisní partneri majú prístup k zoznamom náhradných dielov a poradia vám priamo na mieste. Servisných partnerov nájdete tu.

Ak chcete náhradný diel uvedený v návode na obsluhu vymeniť v rámci záruky, pošlite nám, prosím, e-mail s krátkym popisom a dokladom o kúpe. Preveríme, či je možné plnenie zo záruky.

Skontaktovať sa teraz

Otázky a odpovede k produktom HOBBY

Aku metla

Áno, aku metla sa dodáva s dvomi kefami. S jednou štandardnou kefou a jednou kefou na zvieracie chlpy. Kefa na zvieracie chlpy umožňuje ľahké a hygienické odstránenie vlasov a chlpov zo všetkých typov podláh.

Nabíjajte vypnutú aku metlu po dobu minimálne 3,5 hodiny. Ak by akumulátor po dobe nabíjania 14 hodín ešte stále nebol nabitý, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo nám pošlite e-mail s krátkym popisom chyby a doklad o kúpe.

Nabite akumulátor a odstráňte z kefy nečistoty (nitky atď.).

Nabite akumulátor, odstráňte z kefy nečistoty alebo kefu vymeňte, ak je už opotrebovaná.

Skontrolujte kolieska, vyčistite ich príp. ich vymeňte.

Parný čistič / žehliaca stanica

Parným čističom s reguláciou množstva pary (najnižší stupeň), môžete čistiť aj laminátové podlahy alebo parkety (nesmú byť naolejované alebo navoskované). Pracujte s dvoma návlekmi (= 4 vrstvy), aby sa priamo na plochu dostalo čo najmenej pary. S hubicou neostávajte priveľmi dlho na jednom mieste. Dbajte na to, aby nevznikali mláky. Zvyšková vlhkosť vyschne rýchlo a bez škvŕn.

Parný čistič môžete využiť rôznym spôsobom, napr. na čistenie kúpeľne, kuchyne, škár, odtokov, vykurovacích telies a oveľa viac.

Para má priamo na tryske približne 100°C a na objekte čistenia približne 84°C.

Každý parný čistič sa štandardne dodáva s dvomi parnými trubicami. Trubicu je možné bez problémov predĺžiť s ďalšou trubicou.

Destilovaná voda odoberá z nádrže minerálne látky a týmto ju poškodzuje. Odporúčame preto používať vodu z vodovodu. Nezabudnite pravidelne stroj odvápňovať.

Skontrolujte sieťový kábel a sieťovú poistku ako aj termostat a tlakový spínač. Doplňte vodu. Ak indikátor nedostatku vody naďalej svieti, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Ak sa bezpečnostný uzáver nedá uvoľniť alebo sa pretáča, nechajte stanicu vychladnúť a príp. aktiváciou parnej páčky na parnej hadici vypustite vzduch až pokiaľ sa uzáver nebude dať otvoriť. Ak sa uzáver ani vo vychladnutom stave nedá otvoriť, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo s skontaktujte priamo sa nami.

Stroj odvápnite. V prípade poškodeného ohrievania vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Je možné, že je chybný termoregulátor nedostatku vody. Vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Zapnite nahrievanie, parnú žehličku zastrčte správne do zásuvky, skontrolujte vypínač na žehličke a prípadne ho vymeňte. Ak by sa nedal otvoriť magnetický ventil, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Nechajte žehliacu stanicu maximálne zohriať, nastavte regulátor na parný stupeň a naplňte nádrž vodou len do ¾.

Akumulátorové vysávače na okná

 • Koncentrovaný čistiaci prostriedok (20 ml), ktorý je dodávaný spolu s produktom, nalejte do sprejovej fľaše a potom dolejte vodu. 
 • Podľa miery znečistenia je niekedy potrebné čistenie zopakovať. Čistiaci roztok pritom nesmie prischnúť. 
 • Vysávač na okná držte tak, aby gumená stierka doliehala kolmo na sklo okna. Nevyvíjajte priveľký tlak. 
 • Okrem toho odporúčame, gumenú stierku, ktorá sa dá zboku vytiahnuť, pravidelne čistiť od eventuálnych zvyškov nečistôt. V prípade opotrebovanej gumenej stierky musíte stierku vymeniť. 
 • Nastriekajte roztok na sklo tak, aby bolo kompletne vlhké.

Dávajte pozor, aby nádrž na špinavú vodu nebola príliš plná. Predovšetkým vtedy, ak prístroj používate krížom alebo nad hlavou.

Nabite akumulátor, keď je indikátor prevádzky vypnutý alebo pomaly bliká. Ak indikátor rýchlo bliká, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Doplňte čistiaci prostriedok. Ak je pumpovací mechanizmus chybný, pošlite nám, prosím, e-mail s krátkym popisom chyby a dokladom o kúpe.

Skontaktovať sa teraz

Vysokotlakové čističe

Podľa typu vysokotlakového čističa Kärcher na súkromné použitie sa prietok pohybuje v rozmedzí 230 a 600 l/h (cez záhradnú hadicu pretečie za hodinu asi 3 500 litrov vody). Vysokotlakový čistič šetrí vašu peňaženku a životné prostredie.

Vo vysokotlakovom čističi pracuje elektricky poháňané čerpadlo, ktoré zvyšuje tlak vody o niekoľkonásobok – až do 150 bar. Tlak prepravuje vodu cez vysokotlakovú hadicu do pracovného nadstavca, kde vychádza trysky ako silný prúd a vyvíja takto enormnú čistiacu silu. Ak nestláčame ručnú striekaciu pištoľ, čerpadlo sa automaticky vypne. Čistenie sa takto dá zvládnuť rýchlejšie ako pomocou bežných metód. Okrem toho ušetríte aj na spotrebe vody.

Áno, mali by ste pritom použiť saciu hadicu s filtrom (obj.č.: 2.643-100.0). Pripevnite saciu hadicu na stroji na prívode vody. Druhý koniec zasuňte do suda na dažďovú vodu. Pripojte vysokotlakovú hadicu na stroj. Predtým než stroj zapnete, odstráňte pracovný nadstavec z pištole. Stlačte páčku na pištoli, aby bola otvorená a stroj zapnite. Takto môže vzduch nachádzajúci sa v stroji jemne unikať a vysokotlakový čistič začína nasávať vodu. Stroj by sa nemal nachádzať vyššie ako 0,5 m od hladiny zdroja čerpania.

 • Pre hrubé odstránenie nečistôt vozidlo jednoducho očistite vysokým tlakom. 
 • Pre dôkladnejšie vyčistenie použitie čistiaci prostriedok Autošampón (Obj.č. 6.295-360.0). Čistiaci prostriedok sa v nízkom tlaku šetrne nanesie na celé vozidlo. 
 • Okrem toho môžete použiť umývaciu kefu.

Čistiace prostriedky Kärcher sú špeciálne prispôsobené pre naše stroje. Pri použití iných čistiacich prostriedkov váš nárok na záruku zaniká.

Systémový odpojovač (spätný ventil) zabraňuje preniknutiu čistiaceho prostriedku do pitnej vody.

Plošné čističe T 150, T 350 sa môžu použiť pre všetky stroje od triedy 2 po triedu 7. Plošné čističe T 450 a T 550 odporúčame pre stroje tried K 5 až K7.

 • Pripojte stroj na prívod vody a otvorte vodovodný kohútik.
 • Vyberte sitko z časti, kde vchádza voda a vyčistite ho. 
 • Vysokotlakový čistič zapnite bez pracovného nadstavca. Nechajte ho v prevádzke až pokiaľ z pištole už nevychádza vzduch (max. 2 min.). 
 • Skontrolujte, či používate správne príslušenstvo. 
 • Ak tlakové a sacie ventily netesnia a z krytu uniká voda, alebo ak stroj pulzuje, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami
 • Ak je prepadový ventil zaseknutý, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.
 • Vyčistite trysku na vodu. 
 • Skontrolujte, či používate správnu trysku. 
 • Skontrolujte, či sa privádza dostatok vody.
 • Skontrolujte prívod prúdu a poistku. 
 • Skontrolujte hlavný vypínač a pištoľ. 
 • Ak je predlžovací kábel dlhší ako 10 m , musí byť prierez min. 2,5 mm². 
 • Káblový bubon kompletne odviňte.

V nasledujúcich prípadoch vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami:

 • tlakový spínač alebo riadiaci piest sa zasekáva 
 • motor je priehriaty 
 • hlavný vypínač je chybný 

 

 • Naplňte nádrž na čistiaci prostriedok čistiacim prostriedkom. 
 • Opláchnite sací filter čistou vodou a vyčistite ho. Po práci s čistiacim prostriedkom by ste mali stroj vyčistiť čistou vodou, aby ste zabránili zalepeniu filtra. 
 • Skontrolujte saciu hadicu či nie je poškodená. 
 • Hadicu na čistiaci prostriedok na stroji dotiahnite a ventil na vsuvke do hadice zatlačte tenkým predmetom, aby bol opäť funkčný. 
 • Otvorte prietok a nastavte ho na nízky tlak.

Pozrite si na videu, ako pripravíte vysokotlakový čistič na zimu.

> K videu

Zametací stroj

Ak sú valec alebo kefa opotrebené, musíte ich vymeniť. Ak je opotrebovaný pohon zametacích valcov vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Skontrolujte, či je tesniaca guma a tesnenie na zametacej nádrži v poriadku príp. ich vymeňte.

Skontrolujte, či je zametací valec nastavený v správnej výške. Podlahy sa majú dotýkať len konce štetín. Ak je výškové nastavenie alebo pohon kolies chybný, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Viacúčelové vysávače

Pre malé množstvo suchého lístia sa môže použiť viacúčelový vysávač. Pri veľkom objeme lístia nie. Tuhé alebo mokré lístie môže rýchlo viesť k upchatiu v sacej hadici alebo na vstupe do nádrže.

Stupeň 2 je koncipovaný len pre prevádzku s elektronáradím. Pri zapnutí elektronáradia sa vysávač spustí a je v prevádzke ešte asi 15-20 sekúnd po vypnutí elektronáradia.

Pri vysávaní jemného prachu by ste mali bezpodmienečne používať filtračné vrecko.

Skontrolujte, či je sacia hadica správne zastrčená a či nie je chybná. Skontrolujte či má vysávač filter a či nie je chybný. Použite filtračné vrecko.

Vymeňte filtračné vrecko, vyčistite patrónový/plochý skladaný filter, hubicu, saciu trubicu a saciu hadicu. Prípadne vymeňte tesnenia.

Stroj sa vypína, ak je nádoba na nečistoty priveľmi plná. Ak je ukazovateľ hladiny náplne a kryt mokrý, môže vzniknúť vlhkostný mostík. Nechajte stroj vysušiť a vyčistite ukazovateľ hladiny náplne.

Skontrolujte poistku a zásuvku, kábel a zástrčku, či nie sú poškodené. Ak je vypínač stroja, uhlíkové kefky alebo strojová zástrčka chybná, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Odstráňte patrónový filter a vyprázdnite nádrž. V prípade, že sa v patrónovom filtri nachádza voda, nechajte ho vysušiť.

Skontrolujte zásuvku a vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Čerpadlá

Výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a pripojenej periférie. Dodržujte, prosím, maximálnu dopravnú výšku.

 • Čerpadlo pred spustením naplňte vodou a stlačte odvzdušňovacie tlačidlo. 
 • Vytiahnite čerpadlo zo zástrčky a vyčistite sacie potrubie. 
 • Vytiahnite čerpadlo zo zástrčky a vyčistite predčisťovací filter.
 • Skontrolujte poistku a elektrické spoje. 
 • Ak sa čerpadlo prehrialo a spustil sa ochranný termospínač, vytiahnite čerpadlo zo zásuvky, nechajte ho vychladnúť, vyčistite nasávaciu časť a zabráňte chodu nasucho. 
 • Vytiahnite čerpadlo zo zástrčky a vyčistite nasávaciu časť. 
 • Skontrolujte prietokomer v nasávacej časti. 
 • Ak spínač hladiny čerpadlo nezastaví, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov .

Vytiahnite čerpadlo zo zásuvky a vyčistite nasávaciu časť.

Leštiče s odsávaním

Skontrolujte sieťovú poistku. Na výkon práce sklopte posuvné držadlo smerom nadol. V prípade chybného mikrospínača v kĺbe alebo motore vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Vymeňte filtračné vrecko alebo ho správne nasaďte. Odstráňte eventuálne upchatia vo vzduchovode. Ak je chybné lopatkové koleso ventilátora alebo motor, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Ak sú leštiace pady znečistené alebo opotrebené, vyčistite ich alebo ich vymeňte. Dbajte na to, aby ste na podlahu používali vhodné leštiace pady. Kärcher má v programe špeciálne leštiace pady na tvrdé povrchy, voskované tvrdé povrchy, tvrdé povrchy s ochrannou vrstvou a matné kamenné podlahy.
V prípade chybnej prítlačnej mechaniky vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

Vysávače

Skontrolujte poistku a zásuvku. Vyhľadajte jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo s nami.

 • Uvoľnite upchatú saciu hubicu, saciu trubicu, rúčku alebo saciu hadicu. 
 • Vymeňte papierový filter. 
 • Vymeňte tesnenia.

Dbajte na správne vloženie filtračného vrecka. Poškodené filtračné vrecko vymeňte.

Skontrolujte, či nie je upchatý HEPA filter, sacia hubica, sacia trubica, filtračné vrecko alebo ochranný filter motora.

Vymeňte batérie. Vytvorte vizuálne spojenie medzi vysielačom a prijímačom nasmerovaním ovládača na vysávač.

Tepovače – extraktory

 • Očistite zanesenú saciu hubicu, saciu trubicu, držadlo, saciu hadicu.
 • Vymeňte tesnenia v sacom systéme keď netesnia. 
 • Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu. 
 • Nasaďte správne priesvitný poklop.

Stroj sa vypína, keď je pri vysávaní na mokro stav vody v nádrži priveľmi vysoký. Stroj vypnite a obsah nádrže vylejte.

 • Skontrolujte: Upchatý papierový filter, plochý skladaný filter, hubica, sacia trubica alebo sacia hadica (indikátor naplnenia svieti na červeno). 
 • Plochý skladaný filter chýba alebo nie je správne vložený.

Pripojte správne saciu hadicu, vložte správne plochý skladaný filter alebo ho vymeňte.

 • Naplňte nádrž na čerstvú vodu. 
 • Vyčistite plavákový spínač, prípadne ho vymeňte. 
 • Vyčistite hadicu/hubicu.
 • Vyčistite nasávací filter v nádrži na čistú vodu. 
 • Ak je pokazené čerpadlo na vodu, vyhľadajte, prosím, jedného z našich servisných partnerov alebo sa skontaktujte priamo sa nami.

Otázky a odpovede k produktom PROFI

Profesionálne vysokotlakové čističe HD, HDS

Číselné označenie Vám vždy napovie, aký má vysokotlakový čistič tlak a prietok. Pokiaľ potrebujete zmyť väčšiu ale poddajnejšiu špinu, stačí Vám nižší tlak ale určite potrebujete vyšší prietok vody. Na čistenie odolnej špiny z pevných povrchov potrebujete menší prietok vody ale vyšší tlak. Pre výber správneho čističa kontaktujte našich predajcov, obchodných zástupcov alebo my budeme kontaktovať vás.

Stroje HD (studenovodné tlakové čističe) je možné napojiť na prívod vody s teplotou max. 60°C. Stroje HDS (horúcovodné tlakové čističe) majú vlastný ohrev vody, t.z. dokážu vytvoriť teplotu vody podľa požiadaviek, dokonca je možné vytvoriť horúcu paru.

Prodesionálny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS v kombinácii s parnou tryskou.

Ovládanie pomocou serva si vyžaduje vyšší prietok a tlak, preto sa dá použiť so strojmi HD 7/XX a vyššie.

Áno, so správnym príslušenstvom – hadica na čistenie potrubia, trysky na čistenie potrubia, pracovné nadstavce teleskopické, zahnuté, flexibilné, na čistenie žľabov. Viac informácií nájdete na stránke alebo v našom katalógu

Skontrolujte, či stroju nechýba systém ošetrovania RM 110, v prípade 4 pólových strojov mohlo dôjsť k depolarizácii, skúste nastaviť póly na napájaní. Ďalšie možnosti nájdete v každom návode na použitie. Ak porucha pretrváva, kontaktujte naše servisné strediská.

Olej by sa mal meniť každých 500 prevádzkových hodín, minimálne 1x ročne.

Profesionálne vysávače T, NT, IV, IVR, IVC

Pri vysávaní väčších nečistôt nie je nutné použiť filtračné vrecko. Rovnako sa filtračné vrecko nepoužíva pri vysávaní tekutín. Naopak, pri vysávaní jemného prachu by ste ho zas mali použiť.
Pre suché vysávače s označením T, Kärcher odporúča použiť filtračné vrecká vždy. Bez filtračných vreciek je možné vysávať iba za podmienky, že je zabezpečený náhradný filtračný mechanizmus – filtračný kôš...

Olej je látka, ktorá časom rozožiera materiál týchto vysávačov. Na vysávanie oleja sú vhodnejšie špecializované priemyselné vysávače, napr. IVR-L.

Predĺženia hadice na mokro- suché vysávače sú k dispozícii, treba ale rátať so znížením sacieho výkonu.

Pri vysávaní tekutín nie je potrebné používať filter. Ak sa totiž namočí papierový filter, jeho filtračné vlastnosti sa znížia. Preto je lepšie ho po namočení vymeniť. Ak sa namočí polyesterový filter, ten je možné umyť, vysušiť a použiť na vysávanie suchého znečistenia.

Profesionálne tepovače Puzzi

Všetky typy tepovačov-extraktorov Puzzi dokážu vyčistiť autosedačky. Napr. najmenší model Puzzi 8/1 je svojou konštrukciou stavaná na čistenie čalúnenia, sedačiek v bytoch, kanceláriách alebo v autách. Má kompaktné rozmery a je vybavená len úzkou tepovacou hubicou práve na menšie plochy.

Puzzi 8/1 má vo výbave úzku tepovaciu hubicu, určenú predovšetkým na sedačky, čalúnenie, čistenie kobercov by bolo s touto úzkou hubicou namáhavé. Existuje však možnosť dokúpiť k tomuto extraktoru širokú hubicu na tepovanie kobercov a tvrdých podláh. Puzzi 10/1, Puzzi 10/2 a Puzzi 30/4 majú túto širokú hubicu aj na tepovanie kobercov a tvrdých podláh už v základnom príslušenstve.

Je to prídavná umývacia hlava na profesionálne čistenie veľkých kobercových plôch. Vďaka špeciálnej technológii urýchli tepovanie čistených plôch až o 35%. Je určená pre použitie s Puzzi 10/2 Adv alebo Puzzi 30/4 a Puzzi 30/4 E.

Čistiaci prostriedok RM 760 je dostupný v práškovej, tabletovej alebo tekutej forme. Na 8 litrov čistej vody použite 2 tablety, jedna odmerka prášku vystačí na 10 litrov vody. Pre presný spôsob dávkovania použite návod na obale čistiaceho prostriedku.

Profesionálne podlahové umývacie automaty

Záleží na type podlahy, ktorú potrebujete čistiť a type znečistenia. Vo všeobecnosti platí, že na hladké podlahy by sa mali používať diskové kefy a na drsnejšie pórovité podlahy zas valcové kefy. Pre výber najvhodnejšieho automatu kontaktujte, prosím, našich obchodných zástupcov alebo predajcov pre sortiment Professional.

Farba naznačuje typ a tvrdosť štetín padu/valca a teda aj jeho použitie v závislosti od typu podláh. Napr. biela kefa je veľmi mäkká a je vhodná na citlivé podlahy, čierna kefa má vysokú tvrdosť a je určená na silné znečistenia.