Informácie k internetovému obchodu

Na tomto mieste odpovieme na všetky Vaše otázky ohľadom internetového obchodu.

zasielacie náklady-kaercher-onlineshop

Prepravné

Za tovary objednané vo firme Kärcher platíte prepravné vo výške 3 €. Výška prepravného sa vám zobrazí pred odoslaním objednávky.

Doručenie je zdarma od hodnoty objednávky 60,00 € s DPH. V prípade zasielania tovaru po častiach fakturujeme prepravné len raz. Všetky ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške 20 %.


Spôsob dopravy, hodnota tovaru, prepravné
Štandardná doprava (GLS) 0,00 - 59,99 €: 3,00 €
Štandardná doprava (GLS) od 60,00 €: 0,00 €


dodávka-kaercher-onlineshop

Doručenie

Tovar, ktorý ste si objednali priamo v spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o., vám doručíme z nášho externého skladu na vami uvedenú doručovaciu adresu. Pri kompletnej dodávke sa riadi dodacia lehota podľa tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

Zaslanie do balíkovej stanice DHL nie je možné.

 

Doručenie mimo Slovenska

Objednávky cez náš internetový obchod žiaľ nezasielame do zahraničia. Máte však možnosť objednávať tovar cez internetové obchody našich zahraničných spoločností alebo navštíviť priamo webstránku špecializovaného predajcu Kärcher.


platba-kaercher-onlineshop

Platba

Ako zákazník si môžete pohodlne zvoliť medzi nasledovnými spôsobmi platby:

Kreditná karta

V internetovom obchode Kärcher môžete platiť priamo online pomocou kreditnej karty. Akceptujeme Mastercard a Visa. Počas objednávania zvoľte na stránke platobných kariet ako spôsob platby kreditnú kartu. Požadujú sa nasledujúce údaje: Druh karty (Mastercard alebo Visa), číslo karty, kontrolné číslo a platnosť. Dátum úhrady pri tomto spôsobe platby zodpovedá dátumu objednávky.

Dobierka

V prípade platby na dobierku je predajnú cenu dodaného tovaru Kupujúci povinný zaplatiť v hotovosti, a to pri prevzatí tovaru.


záruka-kaercher-onlineshop

Záruka

Nároky na záručné plnenie sú premlčané podľa zákonných ustanovení. Vecnými nedostatkami nie sú: opotrebenie podmienené používaním alebo iné bežné opotrebenie; stav tovaru alebo škody, ktoré podľa prechodu rizík vznikajú následkom nesprávnej manipulácie, uskladnenia alebo umiestnenia, nezohľadnením montážnych predpisov a predpisov na spracovanie, nadmerného namáhania alebo používania, alebo nesprávnej údržby, alebo starostlivosti; stav tovaru alebo škody, ktoré vznikajú na základe vyššej moci, zvláštnych vonkajších vplyvov, ktoré sa podľa zmluvy nepredpokladajú, alebo vznikajú na základe používania tovaru mimo používania predpokladaného podľa zmluvy alebo bežným používaním.

Reklamácia a oprava v prípade objednávky vo firme Kärcher

V prípade vady stroj, ktorý ste si objednali priamo cez náš internetový obchod Kärcher, vyzdvihneme u súkromných spotrebiteľov zdarma priamo u nich doma. Oprava sa uskutočňuje za pevné ceny v našom centrálnom servisnom centre. Počas záručnej doby vám nevznikajú žiadne náklady.

Vyžiadanie opravy a informácie nájdete na:

> Reklamácia dodania tovaru


spätné zaslanie

Spätné zaslanie

Objednali ste si priamo v Kärcher internetovom obchode a chceli by ste využiť právo vrátiť kompletný tovar alebo jeho časť do 14 dní? Tovar, ktorý chcete vrátiť, zabaľte aj s kompletným príslušenstvom. Odporúčame použiť originálne balenie, aby ste zabránili poškodeniu pri preprave. Môžete použiť aj akékoľvek iné, pre bezpečnú prepravu vhodné balenie. Zásielku si nechajte potvrdiť potvrdenie si uschovajte. Táto slúži ako dôkaz pre spätnú zásielku. Kompletné informácie k možnostiam a podmienkam vrátenia

Adresa pre spätnú zásielku:

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 31
949 01 Nitra

V prípade otázok ohľadom vrátenia zásielky sa obráťte, prosím, na náš zákaznícky servis. Zákaznícky servis je vám k dispozícii od pondelka do štvrtka, od 7.30 do 17.00 hod. a v piatok od 7.30 do 14.30 hod. na telefónnom čísle 037/65 55 798 alebo e-maili info@karcher.sk.

Nezabudnite prosím: Nezasielajte nám naspäť tovar, ktorý ste si objednali cez jedného z našich predajcov, pretože tieto zásielky nemôžeme prevziať.


Zákon o batériách dummy 3

Informácie k zákonným požiadavkám pre zber, spracovanie a recykláciu vybraných odpadov

Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. plní zákonné požiadavky pre zber, spracovanie a recykláciu vybraných odpadov vyplývajúce zo zákon č. 79/2015 Zákona o odpadoch prostredníctvom spoločností:

Batérie a elektrozariadenia: ASEKOL SK, s.r.o., Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava Viac
Obaly a neobalové výrobky: ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava Viac

 

Použité batérie obsahujú škodliviny alebo ťažké kovy, ktoré môžu zaťažiť životné prostredie a ohroziť zdravie. Batérie sú recyklované, pretože obsahujú dôležité látky ako železo, zinok, mangán alebo nikel.

Symbol nádoby na odpad znamená:
Batérie a akumulátory sa nesmú hádzať do domového odpadu.

Značky pod nádobami na odpad znamenajú:
Pb: Batéria obsahuje olovo
Cd: Batéria obsahuje kadmium
Hg: Batéria obsahuje ortuť