Informácie k internetovému obchodu

Na tomto mieste odpovieme na všetky Vaše otázky ohľadom internetového obchodu

Doručenie tovaru

Doručenie a preprava

Za tovary objednané vo firme KÄRCHER platíte prepravné vo výške 3€. Výška prepravného sa vám zobrazí pred odoslaním objednávky.

Doručenie je zdarma od hodnoty objednávky 59,00 € s DPH. V prípade zasielania tovaru po častiach fakturujeme prepravné len raz. Všetky ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške 20 %.

 

Štandardná doprava kuriérom v hodnote objednávky 0,00 - 58,99€: 3€


Štandardná doprava kuriérom v hodnote objednávky od 59,00€: 0,00€

 

Tovar, ktorý ste si objednali priamo v spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o., vám doručíme z nášho externého skladu na vami uvedenú doručovaciu adresu. Pri kompletnej dodávke sa riadi dodacia lehota podľa tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

 

Doručenie mimo Slovenska

Objednávky cez náš internetový obchod žiaľ nezasielame do zahraničia. Máte však možnosť objednávať tovar cez internetové obchody našich zahraničných spoločností alebo navštíviť priamo webstránku špecializovaného predajcu Kärcher.

picto_means_of_payment

Platba

 

Kreditná/platobná karta

V internetovom obchode Kärcher môžete platiť priamo online pomocou kreditnej/platobnej karty. Akceptujeme karty vydavateľov Mastercard a Visa. Počas objednávania zvoľte na stránke platobných kariet ako spôsob platby kreditnú kartu. Požadujú sa nasledujúce údaje: Druh karty (Mastercard alebo Visa), číslo karty, kontrolné číslo a platnosť. Dátum úhrady pri tomto spôsobe platby zodpovedá dátumu objednávky.

Dobierka

V prípade platby na dobierku je predajnú cenu dodaného tovaru Kupujúci povinný zaplatiť v hotovosti, a to pri prevzatí tovaru.

Platba vopred (predfaktúra)

Ponúkame možnosť platby vopred prostredníctvom prevodu na náš účet. Na základe pripísania platby je objednáva posunutá na spracovanie.

PayPal

U nás nakúpite aj prostredníctvom služby PayPal. Online platobná služba, ktorá vám umožní nakúpiť jednoducho, rýchlo a bezpečne. Ak ešte nemáte PayPal účet, založte si ho bezplatne tu.

Záruka a reklamácia

Záruka a reklamácia

Nároky na záručné plnenie sú premlčané podľa zákonných ustanovení. Vecnými nedostatkami nie sú: opotrebenie podmienené používaním alebo iné bežné opotrebenie; stav tovaru alebo škody, ktoré podľa prechodu rizík vznikajú následkom nesprávnej manipulácie, uskladnenia alebo umiestnenia, nezohľadnením montážnych predpisov a predpisov na spracovanie, nadmerného namáhania alebo používania, alebo nesprávnej údržby, alebo starostlivosti; stav tovaru alebo škody, ktoré vznikajú na základe vyššej moci, zvláštnych vonkajších vplyvov, ktoré sa podľa zmluvy nepredpokladajú, alebo vznikajú na základe používania tovaru mimo používania predpokladaného podľa zmluvy alebo bežným používaním.

Reklamácia a oprava v prípade objednávky vo firme KÄRCHER

V prípade vady stroj, ktorý ste si objednali priamo cez náš internetový obchod KÄRCHER, vyzdvihneme u súkromných spotrebiteľov zdarma priamo u nich doma. Oprava sa uskutočňuje za pevné ceny v našom centrálnom servisnom centre. Počas záručnej doby vám nevznikajú žiadne náklady.

Vyžiadanie opravy a informácie nájdete na:

> Reklamácia dodania tovaru

Vrátenie tovaru

Spätné zaslanie

Objednali ste si priamo v KÄRCHER internetovom obchode a chceli by ste využiť právo vrátiť kompletný tovar alebo jeho časť do 30 dní? Tovar, ktorý chcete vrátiť, zabaľte aj s kompletným príslušenstvom. Odporúčame použiť originálne balenie, aby ste zabránili poškodeniu pri preprave. Môžete použiť aj akékoľvek iné, pre bezpečnú prepravu vhodné balenie. Zásielku si nechajte potvrdiť potvrdenie si uschovajte. Táto slúži ako dôkaz pre spätnú zásielku. Kompletné informácie k možnostiam a podmienkam vrátenia

Adresa pre spätnú zásielku:

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 31
949 01 Nitra

V prípade otázok ohľadom vrátenia zásielky sa obráťte, prosím, na náš zákaznícky servis. Zákaznícky servis je vám k dispozícii od pondelka do štvrtka, od 7.30 do 17.00 hod. a v piatok od 7.30 do 14.30 hod. na telefónnom čísle 037/65 55 798 alebo e-mail eshop.sk@karcher.com.

Nezabudnite prosím: Nezasielajte nám naspäť tovar, ktorý ste si objednali cez jedného z našich predajcov, pretože tieto zásielky nemôžeme prevziať.

Recyklácia

Informácie k zákonným požiadavkám pre zber, spracovanie a recykláciu vybraných odpadov

Našej spoločnosti záleží na ochrane životného prostredia a preto dodržiavame všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona č. 79/2015 o odpadoch. Pri plnení svojich zákonných povinností spolupracujeme s organizáciami zodpovednosti výrobcov:

ASEKOL SK, s.r.o. – elektroodpad, batérie a akumulátory (so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO 45602689, https://www.asekol.sk/)


ENVI – PAK, a.s. – obaly a odpady z obalov (so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 2, IČO 35858010, https://envipak.sk/)

Nepotrebný elektroodpad alebo staré batérie a akumulátory môžete bezplatne odovzdať na našich prevádzkach.

Použité batérie obsahujú škodliviny alebo ťažké kovy, ktoré môžu zaťažiť životné prostredie a ohroziť zdravie. Batérie sú recyklované, pretože obsahujú dôležité látky ako železo, zinok, mangán alebo nikel.

Symbol nádoby na odpad znamená:
Batérie a akumulátory sa nesmú hádzať do domového odpadu.

Značky pod nádobami na odpad znamenajú:
Pb: Batéria obsahuje olovo
Cd: Batéria obsahuje kadmium
Hg: Batéria obsahuje ortuť

 

Spoločnosť je registrovaná v príslušných registroch pre jednotlivé odpady:

 

 

Trieda

Obaly

Registračné číslo

PO_0002214

Spracovateľ

ENVI-PAK, a.s.


Trieda

Neobalové výrobky

Registračné číslo

NEV024735

Spracovateľ

ENVI-PAK, a.s.


Trieda

Elektroodpad

Registračné číslo

EZ 0001003

Spracovateľ

ASEKOL SK, s.r.o.


Trieda

Batérie

Registračné číslo

BAT 0000681

Spracovateľ

ASEKOL SK, s.r.o.