Udržateľnosť v číslach

V spoločnosti Kärcher sa pozeráme na širší kontext. S cieľom premeniť našu víziu udržateľnosti na skutočnosť sa spoliehame na strategické ciele rozložené na viacero rokov pre celú skupinu spoločností. Dosahovanie týchto cieľov dôsledne monitorujeme a meriame.

Kärcher udržateľnosť

Reporty v súlade s usmerneniami iniciatívy GRI

"Zodpovednosť je základnou súčasťou podnikovej kultúry spoločnosti Kärcher od jej založenia, pričom je udržateľný rozvoj spoločnosti zameraný na ľudí a životné prostredie. Náš ekonomický úspech sa zakladá na dlhodobých stratégiách. To isté platí aj pre udržateľnosť.

Dosahovanie našich cieľov sledujeme cez údaje týkajúce sa celej skupiny Kärcher s jej globálnymi výrobnými a logistickými lokalitami. V týchto údajoch sa nezohľadňujú predajné spoločnosti (s výnimkou zamestnancov). Vykazovanie sa riadi usmerneniami iniciatívy GRI (Global Reporting Initiative)."

Na stiahnutie


Oblasti činnosti pre našu stratégiu udržateľnosti