Kärcher Service

Sila inovácie

Meno Kärcher na celom svete znamená silu, kvalitu a inováciu. Vo veciach kompetencie v oblasti čistenie stanovujeme už 75 rokov štandardy. Ako vynálezca vysokotlakového čističa je Kärcher v súčasnosti lídrom na svetovom trhu a jednou z hnacích síl technologického pokroku nielen v oblasti čistiacej techniky.

Naši zamestnanci vo výskume, vývoji, výrobe a predaji každý deň zabezpečujú, aby ste dostali vhodné riešenie pre vaše čistiace úlohy.

Náš servis vás bude sprevádzať počas celej doby životnosti vášho stroja značky Kärcher. Kdekoľvek nás budete potrebovať, sme priamo na mieste k dispozícii priamo my alebo jeden z našich servisných partnerov.

 

Kärcher Service Icon

Service_Professional

Ponuka servisu Kärcher

Pracujete s profesionálnymi čistiacimi strojmi? Potom sa musíte vedieť spoľahnúť na to, že váš strojový park je kedykoľvek pripravený na použitie v celom rozsahu a bez obmedzení. Potrebujete preto partnera, ktorý ponúka viac ako len stroje: spoľahlivé čistiace stroje a čistiace prostriedky, pokročilé technológie, kompetentné poradenstvo a školenia. K tomu ponuku servisu, ktorý zodpovie všetky otázky. S operatívnym servisom priamo na mieste, rýchlo a spoľahlivo. So všetkým potrebným náradím, náhradnými dielmi a rýchlo opotrebiteľnými súčiastkami. S optimálne nastavenými balíkmi pre inšpekciu, údržbu a kompletný servis. Jedným slovom: Kärcher Servis. Servis, ktorý vám dá istotu. Sľubujeme!

Náš servis – Niečo výnimočné

 • vlastní servisní technici s plne vybavenými servisnými vozidlami
 • 20 servisných partnerov po celom Slovensku
 • 5000 zrealizovaných servisných zákaziek ročne
 • pravidelné školenia
 • servis pre viac ako 1 900 rôznych variant strojov
 • aktívne servisné zmluvy
 • 98% všetkých náhradných dielov je dostupných v priebehu 24 hodín

 


Servisna siet 2022

Servisná sieť Kärcher

Blízkosť zákazníka pre nás znamená, že v prípade potreby sme u vás veľmi rýchlo – v rámci celého Slovenska, je to úplne jedno kedy a kde. Pri poruchách alebo akútnych problémoch spojených s používaním okamžite, pri pravidelných opakovaných servisných úlohách podľa dohodnutého termínu. Extrémne krátka reakčná doba nášho servisného tímu redukuje eventuálne doby výpadku na minimum. Uvedené dosahujeme prostredníctvom našej hustej servisnej siete so a službou Pick Up servis.
 

Servisní technici Kärcher: Servisné služby zákazníkom

 • servisní technici s komplexne vybavenými servisnými vozidlami
 • k dispozícii po celom Slovensku
 • absolútni špecialisti na techniku čistiacich strojov
 • odborníci v oblasti elektrotechniky pre určené činnosti
 • pravidelná účasť na školeniach zabezpečuje aktuálne odborné poznatky

 

Pick Up Servis: Servisné služby zákazníkom

Tovar vyžadujúci opravu vyzdvihneme u vás doma a tam vám potom vrátime aj opravené zariadenie. Jednoduchšie a pohodlnejšie to už nejde! Je jedno, kde na Slovensku ste zariadenie kúpili.

> K požiadavke na objednávku servisu

  

Servisní partneri Kärcher: Prvotriedna alternatíva

 • servisní partneri so školenými servisnými technikmi neustále vo Vašej blízkosti
 • prísne kritériá výberu cez certifikačný systém
 • certifikované vybavenie a vzdelávanie
 • aktuálne poznatky získané predpísanou pravidelnou účasťou na školeniach
 • kompetentné, odborne vyškolené kontaktné osoby

 > Vyhľadávanie servisných partnerov


Priebeh opravy_Professional

Oprava priamo na mieste

V prípade opravy vám ponúkame prvotriedny, rýchly a efektívny servis. Našim cieľom je čo najrýchlejšie vybavenie servisnej úlohy k vašej maximálnej spokojnosti. Opísaný servisný proces ozrejmuje v prípade poruchy stroja efektívne fungovanie nášho servisného systému. Takýto jednoduchý a geniálny môže byť zákaznícky servis. 

Priebeh opravy

 1. Je potrebná oprava?
  Nevyhnutne potrebujete opraviť váš stroj značky Kärcher?
  Žiaden problém! Zavolajte nám, pošlite fax alebo e-mail.

 2. Budeme vás informovať
  Za krátky čas po obdržaní zákazky dostanete e-mailom alebo faxom potvrdenie zákazky. V tíme zákazníckeho centra Kärcher ste v tých najlepších rukách.

 3. Rýchle dohodnutie termínu
  Termín si dohodneme spolu s vami. Vďaka nášmu efektívnemu systému plánovania ciest budeme u vás čo najskôr ako to bude možné. Termín vám potvrdíme e-mailom alebo faxom.

 4. Nekomplikovaná oprava /> Špeciálne vyškolený servisný technik príde k vám a vyrieši vašu servisnú zákazku. Podľa vášho odovzdaného popisu chyby zabezpečíme, aby si so sebou hneď vzal predpokladané potrebné náhradné diely. Oprava v kvalite Kärcher.

 5. Okamžitá servisná správa
  Akonáhle náš servisný technik vyrieši váš problém, pošleme vám obratom e-mailom alebo faxom servisnú správu. Z tejto správy sa dozviete, aké náhradné diely použil a čo sa na vašom stroji opravilo.

 6. Jednoduchá realizácia
  Pokiaľ vašu opravu nepokrýva servisný balík Kärcher, alebo sa realizuje v rámci záruky zdarma, zašleme vám faktúru poštou. Najlepší servis pre vás.

 

Váš priamy kontakt na zákaznícke centrum / plánovanie servisných výjazdov spoločnosti Kärcher:

T: +421/37/3212 205
e-mail: servis.sk@karcher.com

 


logistika

Perfektná logistika náhradných dielov

Maximálna dostupnosť a rýchlosť sú piliermi našej logistiky náhradných dielov. Viac ako 98% požadovaných náhradných dielov je k dispozícii okamžite. Kärcher disponuje vysoko moderným logistickým centrom s viac ako 70 000 okamžite dostupnými produktmi a garantovanou dodávkou potrebných dielov v priebehu 24 hodín. Inovatívnou logistikou a výpočtovou technikou sa naše trasy kontinuálne racionalizujú. V prípade potreby naložíme našim servisným technikom potrebné náhradné diely priamo do ich vozidla v nasledujúci deň do 7.00 hod. ráno.

To sa nedá, to neexistuje.
Ak nastane výnimočná situácia a nejaký náhradný diel nie je okamžite k dispozícii, riešime tento problém s maximálnym nasadením. Veľká časť náhradných dielov a strojov sa vyrába v Nemecku. To garantuje najvyššiu kvalitu materiálu a umožňuje krátke reakčné doby na obstaranie materiálu.

Žiadne kompromisy v kvalite a bezpečnosti.
Naši servisní technici používajú stále a výlučne len originálne náhradné diely Kärcher. Toto zaručuje spoľahlivé fungovanie pri maximálnej bezpečnosti pre človeka a stroj.


Servis školenie tréningy

Servisné školenia a tréningy

Neustále aktuálne informácie
Servisní technici Kärcher vedia pomôcť vám a sebe v každej situácii. To nie je náhoda. Školenia a tréningy berieme veľmi vážne. V tom vidíme kľúč k nášmu úspechu. Naši servisní technici a servisní technici našich servisných partnerov sú vzdelávaní a školení v našom školiacom centre počas viac ako 250 školiacich dní v roku. Preto disponujú stále tými najaktuálnejšími poznatkami. Pre vzdelávanie nášho personálu je v nasadení desať interných a veľký počet externých odborných školiteľov.

Školenie vlastných servisných technikov a servisných partnerov
Vďaka nášmu rozsiahlemu školiacemu systému sú naši servisní technici a servisní technici našich servisných partnerov školení podľa najmodernejších učebných metód. Odborné poznatky získavajú na technických a elektrotechnických školeniach. Veľké množstvo praktických úloh zabezpečí, aby boli servisní technici prvotriedne pripravení na nasadenie v teréne.

Okrem toho sú naši servisní technici vyškolení na „elektrotechnikov pre určené činnosti“ a získavajú týmto oprávnenie na realizáciu všetkých bezpečnostno-technických kontrol podľa nemeckých predpisov o úrazovom poistení DGUV V3 (niekdajšie BGV A3) na našich strojoch. Na základe tejto kvalifikácie smú naši servisní technici vypracovávať zákonom požadované protokoly o skúške, ktoré vám potvrdzujú elektrickú bezpečnosť Vašich strojov.

Doplňujúce školenia pre užívateľov zabezpečujú, aby mohli byť vaše servisné úlohy vykonané k vašej maximálnej spokojnosti.

Špeciálne vzdelávanie vlastných servisných technikov
Okrem základného vzdelávania pozostávajúceho z približne 90 školiacich dní, absolvujú vybraní servisní technici Kärcher špeciálny vzdelávací program, aby dokonale splnili vaše požiadavky. Ako prvý výrobca čistiacich strojov vzdelávame našich mladých servisných technikov na servisných technikov priemyselnej a obchodnej komory IHK. Aby sme garantovali ten najlepší servis, sú na programe okrem technických a užívateľsko-technických školení aj školenia na tému sociálnych zručností. Naši servisní technici majú napríklad špeciálne školenia týkajúce sa vystupovania a prezentácie, školenia na tému manažmentu času, manažmentu konfliktov alebo orientácie na zákazníka. Náš servisný personál je takto maximálne vyzbrojený pre akúkoľvek úlohu.

 


Service_Auto

Perfektne vybavené – naše vozidlá a dielne

Našim najvyšším cieľom je, uviesť váš stroj v prípade výpadku čo najrýchlejšie opäť do prevádzky. Uvedené dosiahneme prostredníctvom servisnej flotily pozostávajúcej z kompletne vybavených servisných vozidiel. V prípade, že nebude možné zrealizovať opravu priamo na mieste, máme možnosť využiť naše filiálky s prvotriedne vybavenými dielňami. Odoslanie organizuje náš servisný technik. Vám nevznikajú žiadne ďalšie náklady. V prípade potreby vám prostredníctvom požičovne Kärcher poskytneme náhradný stroj.

 

Naše vozidlá – pojazdná dielňa!

Vozidlá Kärcher majú na palube všetko, čo potrebuje servisný technik pre inšpekcie, údržbu a opravy. Okrem všetkých potrebných meracích, štandardných a pre Kärcher špecifických špeciálnych nástrojov sú naše vozidlá vybavené tými najdôležitejšími náhradnými a rýchlo opotrebiteľnými súčiastkami ako aj príslušenstvom a čistiacimi prostriedkami. Táto výbava je doplnená o laptopy pre servisných technikov, za pomoci ktorých skompletizujú opravu. Zároveň majú takto ku každému dostupnému stroju Kärcher k dispozícii všetky technické dokumenty v digitálnej forme. Všetko nutné, ale pre nás samozrejmé, je predpokladom pre čo najrýchlejšiu realizáciu vašej opravy.

 

Naše dielne

V našich dielňach sa uskutočňujú opravy veľkých strojov alebo prehliadky strojov. Okrem hlavnej dielne v Kärcher Slovakia máme k dispozícii ďalšie dielne po celom Slovensku. Samozrejmosťou sú v každej dielni všetky potrebné meracie, štandardné a špeciálne nástroje ako aj najbežnejšie náhradné a rýchlo opotrebiteľné súčiastky. Potrebné náhradné diely sú okrem toho vydávané priamo z nášho centrálneho skladu a sú dostupné v priebehu 24 hodín. Lepšie to už nejde.


Krátky návod_Service_App

Kärcher Service App

Aplikácia Kärcher Service App poskytuje podporu profesionálnym zákazníkom všade a rýchlo.

Získajte viac informácií