Čistiace a ošetrovacie prostriedky Professional

Čistiť rýchlejšie a lepšie pri nízkej spotrebe energie, nízka záťaž odpadových vôd zvyškami minerálnych olejov: Mnoho výhod hovorí pre čistiace a ošetrovacie prostriedky Kärcher – vhodné pre priemysel, podnikanie a potravinársku oblasť.

Kärcher Vysoký tlak

Vysoký tlak

Rýchlo, efektívne, dôkladne a šetrne k prírodným zdrojom: Vysokotlakové čistenie presviedča v spojení s perfektne prispôsobenými čistiacimi prostriedkami aj pri veľmi náročných úlohách v oblasti čistenia.

Kärcher Povrch a dezinfekcia

Povrch a dezinfekcia

Ekologické produkty na ručné čistenie rozvinú svoj maximálny a rýchly čistiaci účinok šetrný k povrchu pri každom typickom znečistení.

Kärcher Podlaha

Podlaha

Vďaka vysokému stupňu účinnosti umožňujú čistiace prostriedky Kärcher FloorPro jednoduché a časovo úsporné čistenie podláh. Čistiace stroje a povrchy sú pritom optimálne chránené.

Kärcher Koberec

Koberec

Rad CarpetPro s inovatívnou technológiou iCapsol je ideálny na šetrné a efektívne čistenie textilných povrchov, skracuje časy sušenia a predchádza opätovnému znečisteniu.

Kärcher Diely

Diely

Vysoko účinné prostriedky na čistenie dielcov, vyvinuté špeciálne na extrémne nároky priemyslu na čistiaci účinok, ochranu povrchov a bezzvyškovosť pred povlakovaním alebo konečnou montážou.

Kärcher Voda

Voda

Pre bezporuchovú prevádzku zariadení a dobrý výsledok úpravy ponúkame osvedčené chemikálie na úpravu – prispôsobené na špeciálne použitie a daný typ zariadenia.

Kärcher Vozidlo

Vozidlo

Úsporné, exaktne prispôsobené a dôkladné aj pri zložitých kontúrach áut: Naše produkty VehiclePro presviedčajú v kombinácii s našim konceptom vôní Pine Active tými najlepšími výsledkami.

Kärcher Nádrž/nádoba

Nádrž/nádoba

Naša séria TanPro presviedča pri čistení cisterien a nádrží riešeniami individuálne prispôsobenými potrebám našim zákazníkom a maximálnou výkonnosťou.

Kärcher Umyváreň

Umyváreň

Efektívne čistiace prostriedky na sanitárne povrchy a toalety. Na spoľahlivé odstraňovanie špiny, vodného kameňa, mastných zvyškov počas udržiavacieho a základného čistenia.

Kärcher Iné príslušenstvo pre čistiace stroje

Iné príslušenstvo pre čistiace stroje

Naše príslušenstvo je ideálne na exaktné a efektívne plnenie, dávkovanie ako aj nanášanie čistiacich prostriedkov a umožňuje rýchlu a ergonomickú prácu.


Karty bezpečnostných údajov

Bezpečnostné pokyny pre zaobchádzanie s chemickými látkami nájdete tu:


Jeden stroj. Jeden čistiaci prostriedok. Jeden výrobca: Kärcher.

Profesionáli v oblasti čistenia vedia, na čom pri čistení skutočne záleží: na účinnosti a ošetrení pri súčasnej ochrane stroja, človeka a životného prostredia. A samozrejme na bezpečnosti používateľov.

Rovnako dôležitými faktormi sú čas a výdatnosť. Spojiť tieto výhody predpokladá perfektne zosúladený systém skladajúci sa zo stroja, čistiacich prostriedkov a príslušenstva. Systém Kärcher. Vrátane profesionálneho servisu. Od svetového lídra.

Čistiace prostriedky úvod

10 dôvodov pre čistiace prostriedky Kärcher

Ak môže jeden dobrý dôvod podnietiť rozhodnutie, tak 10 dobrých dôvodov potom nie je nič iné
ako istota, že ste sa rozhodli správne.

 • Vysoko efektívne a hospodárne zloženia produktov
  Na čistiace prostriedky Kärcher sa používajú kvalitné suroviny. Tým je možné tieto produkty aplikovať vo veľmi malých dávkach, ktoré šetria náklady.
 • Patentované, dobre separovateľné receptúry (ASF)
  Mnohé produkty Kärcher majú dobre separovateľnú receptúru, ktorá v odlučovači oleja vedie k rýchlemu separovaniu vodnej a olejovej zložky, a tým podporuje dodržiavania zákonných požiadaviek.
 • Receptúry dobre znášané materiálmi s komponentmi na ochranu proti korózii a ďalšími špeciálnymi prísadami
  Čistiace prostriedky Kärcher sú špeciálne prispôsobené používaniu v strojoch značky Kärcher. Týmto zosúladením je zabezpečené najlepšie odstraňovanie špiny pri súčasne šetrnom zaobchádzaní so strojom. Mnohé čistiace prostriedky okrem toho obsahujú špeciálne látky na ošetrovanie a ochranu stroja.

 • Odolnosť voči vysokému tlaku a teplotám do 150 °C
  Čistiace prostriedky Kärcher na vysokotlakové čistenie sú špeciálne prispôsobené požiadavkám na použitie vo vysokotlakových čističoch.

 •  Neustály ďalší vývoj vo vývojovom oddelení spoločnosti Kärcher
  Čistiace prostriedky Kärcher sú neustále ďalej vyvíjané, aby sa dosiahol zlepšený výkon čistenia, kratšie časy pôsobenia alebo ešte ekologickejšie receptúry.

 • Zodpovednosť za životné prostredie, človeka a stroj
  Kärcher sa dôsledne vyhýba používaniu nepotrebných rozpúšťadiel, ťažkých kovov a iných látok škodlivých pre zdravie a životné prostredie. Pre čo najlepšiu ochranu obsluhujúcich osôb, stroja a životného prostredia.

 • Ekologicky vďaka zredukovaniu obalového materiálu
  Čistiace prostriedky Kärcher sú vysoko koncentrované a preto potrebujú menej obalového materiálu. Tým sa šetria prírodné zdroje a uľahčuje sa likvidácia obalového materiálu.

 • Vyvinuté pre najvyššie nároky
  Mnohé čistiace prostriedky Kärcher sú schválené pre používanie v potravinárstve a pri odbornom používaní sa môžu využívať vo všetkých oblastiach potravinárskej výroby. 

 • Najlepší účinok s čerstvou vôňou
  Proti nepríjemným zápachom obsahujú mnohé čistiace prostriedky Kärcher voňavé látky, ako je napríklad citrusový olej, a sprostredkúvajú tak atmosféru čistoty a sviežosti.

 •  Kompletný systém z jednej ruky
  V systéme Kärcher znamená koncentrovanú kompetenciu, z ktorej profitujú používatelia: výrobca strojov, čistiacich prostriedkov a príslušenstva. Partner pre všetky otázky. 

Výskum, vývoj a výroba ruka v ruke

Čistiace a ošetrovacie prostriedky Kärcher sú rovnako rôznorodé a výkonné ako zariadenia a stroje, v ktorých sa používajú – pretože sa vyvíjanú špeciálne na použitie s čistiacimi strojmi Kärcher. Iba tak je možné plne využiť výkonnosť systému pozostávajúceho zo stroja a čistiaceho prostriedku. Kärcher to včas zistil a dôsledne stavil na vlastný výskum a vývoj. Ten je základom nášho úspechu a jadrom nášho myslenia a konania.

Čistiace prostriedky výskum a vývoj

Výskum a vývoj naberajú na význame, pretože stúpajú nároky a požiadavky nielen na stroje ale aj na celkový balík. Ako je možné využiť plný výkon a súčasne ešte viac odľahčiť životné prostredie? Ako je možné znížiť náklady bez stratách na výkone a kvalite? To sú otázky, ktoré hľadá Kärcher spolu s odborníkmi z rôznych oblastí techniky a chémie najlepšiu možnú odpoveď. Nad rámec jednotlivých odborov a v úzkej spolupráci s dodávateľmi a profesionálnymi používateľmi.

Naši experti analyzujú každý druh špiny na všetkých povrchoch, aby ju bolo možné profesionálne uvoľniť, pozbierať a zlikvidovať. To, čo vyvíjame, vzniká už od počiatku na základe komplexného uvažovania a doslovne systematicky. A kompletne v Kärcheri. Vysoká výkonnosť a hospodárnosť čistiacich prostriedkov Kärcher je výsledkom viac ako 30-ročného výskumu a vývoja v našich vlastných laboratóriách. Ako celosvetový líder vo výrobe čistiacich prístrojov sme včas nastúpili na cestu systémových riešení a dnes disponujeme know how a technológiami, ktoré stanovujú štandardy.

Ako systémový predajca čistiacich riešení nielenže vyvíja Kärcher vlastné receptúry čistiacich prostriedkov na používanie v čistiacich strojoch značky Kärcher, ale tieto čistiace produkty aj sám vyrába. Vlastná výroba čistiacich prostriedkov je ústredným bodom, aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať produkty s trvalo vysokou kvalitou a v dostatočnom množstve a súčasne odľahčiť životné prostredie vďaka premyslenej logistike prepravy.

Čistiace prostriedky výroba

Myšlienka ponúkania systémov sa vzťahuje nielen na poskytovanie čistiacich strojov, ale aj na vývoj a výrobu čistiacich prostriedkov. Vďaka vlastným výrobným a plniacim zariadeniam sme schopní zaručiť trvalý vplyv na výrobu čistiacich prostriedkov Kärcher, a tým zabezpečiť obvykle vysokú kvalitu. Používanie najmodernejších miešacích a plniacich zariadení garantuje kontinuálne presvedčivý čistiaci výkon našich produktov. A súčasne je tým zaručená trvalá disponibilita produktov.

Vo vysoko flexibilnom zariadení je možné z 25 000 litrových miešacích kotlov rýchlo a ekonomicky plniť od 0,5 l fliaš až pod 20 000 l cisterny. Vďaka krátkym reakčným časom vo výrobe sú produkty vždy v súlade s najnovším stavom techniky. Vďaka vlastným vysoko moderným výrobným a plniacim zariadeniam a skladovaniu v mieste výroby prispieva Kärcher aktívne k ochrane životného prostredia. Odpadajú zbytočné transporty a tovar sa expeduje do celého sveta priamo z výrobného závodu.