Recyklácia odpadovej vody

Na zabezpečenie trvalej bezporuchovej prevádzky zariadení a dobrého výsledku úpravy vody ponúka Kärcher vhodné ošetrovacie chemikálie. Tieto produkty podporujú vytváranie vločiek, ktoré sa dajú jednoducho odfiltrovať a znižujú choroboplodné zárodky v upravenej úžitkovej vode.

0 Počet produktov
Kärcher