Voda

Pre bezporuchovú prevádzku zariadení a dobrý výsledok úpravy ponúkame osvedčené chemikálie na úpravu – prispôsobené na špeciálne použitie a daný typ zariadenia.

Kärcher
Kärcher  Recyklácia odpadovej vody

Recyklácia odpadovej vody

Na zabezpečenie trvalej bezporuchovej prevádzky zariadení a dobrého výsledku úpravy vody ponúka Kärcher vhodné ošetrovacie chemikálie. Tieto produkty podporujú vytváranie vločiek, ktoré sa dajú jednoducho odfiltrovať a znižujú choroboplodné zárodky v upravenej úžitkovej vode.