Zodpovednosť za zamestnancov

Na čom sa zakladá úspech spoločnosti? My veríme, že úspech sa zakladá na zamestnancoch. Práve preto spoločnosť Kärcher zameriava svoje podnikové zásady na ľudí a otvorenú komunikáciu. Chceme vytvoriť čo najlepšie pracovné prostredie – či už prostredníctvom flexibilného pracovného času, množstva príležitostí na ďalší rozvoj, dotovanú starostlivosť o deti, integráciu podpory po ochorení alebo podnikových športov.

Sustainability Employees Banner full

„Ľudia v našej spoločnosti sú našou zárukou úspechu.“

Rodinné hodnoty sú pre nás veľmi dôležité. Práve preto preberáme zodpovednosť za zdravie našich zamestnancov a podporujeme ich ďalší rozvoj.

Alfred Kärcher opísal svoj osobitný vzťah so zamestnancami takto: „Ľudia v našej spoločnosti sú našou zárukou úspechu.“ Jeho postoj stále vedie a formuje podnikové zásady, v ktorých zohrávajú hlavnú úlohu zosúladenie kariéry a rodiny, zdravie zamestnancov a ich profesionálny rozvoj a odborná príprava.

Našich zamestnancov si vážime a staráme sa o nich. Vďaka nášmu silnému záväzku sa spoločnosť Kärcher dokázala stať globálnym a technologickým lídrom na trhu s čistiacimi technológiami.

Hlbší pohľad: Naša práca a projekty pre zamestnancov

Supply_Chain_Academy_CSR_use_02

Recyklujte papier, nie nápady

Spoločnosť Kärcher vytvorila pozíciu manažéra pre udržateľnosť, prostredníctvom ktorej sa snaží zabezpečiť rovnakú úroveň podpory udržateľnosti vo všetkých lokalitách na svete. Traja manažéri vysvetľujú význam svojej práce a jedinečné regionálne výzvy, s ktorými sa pasujú."

 

> DOZVEDIEŤ SA VIAC

CSR Breakfast 2020+

Na každom názore záleží – zamestnanci dolaďujú ciele v oblasti udržateľnosti

Ak sa nejaký problém týka všetkých, každý musí mať šancu vyjadriť sa. Zamestnanci v Brazílii, Číne a Nemecku sa zúčastnili Raňajok o udržateľnosti 2020+, kde výrazne prispeli k vytvoreniu stratégie do roka 2025."

 

> DOZVEDIEŤ SA VIAC

Teaser Employee Survey 2019

Zamestnanecký prieskum 2019

Do zamestnaneckého prieskumu spoločnosti Kärcher sa v máji roku 2019 zapojilo takmer 11 000 zamestnancov z celého sveta. Miera odozvy 87 % naznačuje, že sa naši zamestnanci so spoločnosťou Kärcher vo veľkej miere stotožňujú a že majú záujem o ďalší jej rozvoj. Zamestnanecký prieskum im to umožnil.

 

> DOZVEDIEŤ SA VIAC

 

Prehľad: Náš záväzok voči zamestnancom

Employee world meeting

Zlepšovanie globálnej spolupráce

Zamestnanecký prieskum nám ukazuje oblasti, kde sa nám darí a na ktorých musíme ešte zapracovať. Naši zamestnanci po celom svete pre spoločnosť Kärcher pracujú radi a so spoločnosťou sa do veľkej miery stotožňujú. Spoluprácu napríklad medzi jednotlivými oddeleniami a krajinami by sme však chceli ešte viac zlepšiť. Zavedené opatrenia zahŕňajú prvé celosvetové stretnutie zamestnancov, ktoré sme usporiadali začiatkom roka 2018 a ktoré malo aj veľký úspech. Účastníci tohto stretnutia dostali za úlohu predložiť možnosti na zlepšovanie medzinárodnej spolupráce v spoločnosti Kärcher.

Innovation lab

Nádych Silicon Valley: Inovačné laboratórium

V inovačnom laboratóriu Kärcher spolupracujú zamestnanci z rôznych oblastí na rôznych inováciách. Tímy však nevyvíjajú len nové výrobky a služby, no pracujú aj na celom obchodnom modeli. Cieľom je spustiť skutočný úspešný startup, ktorý nebude slúžiť len na prístup k novým úspešným obchodným oblastiam, no aj na podporu podnikateľského myslenia v rámci kultúry Kärcher. Do inovačných výziev sa môžu zapojiť zamestnanci zo všetkých oddelení."

Betriebssport

Úplné riadenie ochrany zdravia

Zdravie našich zamestnancov bolo v rámci našej stratégie udržateľnosti do roka 2020 definované ako hodnota, ktorá sa musí stať trvalou súčasťou našej podnikovej kultúry. S týmto cieľom sme na podporu dobrého zdravia zamestnancov vytvorili rôzne opatrenia, ktoré budeme postupne zavádzať a pravidelne vyhodnocovať. Napríklad pravidelne kontrolujeme a optimalizujeme pracovné stanice, aby boli čo najergonomickejšie. Vo všetkých lokalitách Kärcher okrem toho spúšťame kampane za zdravie, ktoré sú tradične prispôsobené daným zamestnancom a môžu sa týkať ako obedných prestávok, tak aj očkovaní proti chrípke."

Mitarbeiter 1

Program úspechu

Zamestnanci v 60 krajinách a 100 spoločnostiach a každý z nich musí mať rovnaké príležitosti na rozvoj v súlade so svojou rolou, musí byť posudzovaný na základe rovnakého systému a musí mať šancu na ďalšiu odbornú prípravu, ktorá mu vyhovuje. Práve preto sme vyvinuli globálne štandardizovaný program na profesionálny rozvoj našich zamestnancov v spojení s medzinárodnou platformou."

Beruf und Familie

Zlučiteľnosť kariéry a rodiny

V decembri 2013 sme získali certifikát „audit berufundfamilie“ rodinne založenej spoločnosti. Tento certifikát sa udeľuje spoločnostiam, ktoré sa zaviazali predovšetkým zavádzaniu rodinne založených opatrení na pracovisku. Okrem možností na prácu na polovičný úväzok a flexibilného pracovného času v Nemecku dotujeme aj starostlivosť o deti a organizujeme prázdninové programy pre deti našich zamestnancov."

Produktionsmitarbeiter

Kariéra a štúdium si neodporujú

Zamestnanci, ktorí sa popri práci snažia dosiahnuť vyššiu kvalifikáciu, napríklad technický, majsterský alebo akademický titul, môžu počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia požiadať o grant spoločnosti Kärcher. Toto opatrenie zaviedol tím rozvoja ľudských zdrojov v roku 2014 v rámci Cien za dokonalosť ľudských zdrojov, ktoré udeľuje špecializovaný časopis Manažér ľudských zdrojov."