Manažéri pre udržateľnosť na celom svete

V spoločnosti Kärcher myslíme globálne – spoločnosť Kärcher vytvorila pozíciu manažéra pre udržateľnosť, prostredníctvom ktorej sa snaží zabezpečiť rovnakú úroveň podpory udržateľnosti vo všetkých lokalitách na svete. Traja manažéri vysvetľujú význam svojej práce a jedinečné regionálne výzvy, s ktorými sa pasujú.

Sustainability Manager weltweit
„Čína v rámci svojho udržateľného rozvoja napreduje.“
Aaron Fang, vedúci pre kvalitu a manažér pre udržateľnosť v spoločnosti Kärcher Čína, zodpovedá za riadenie kvality už viac ako 11 rokov.

 -

Pán Fang, akým konkrétnym výzvam spojeným s udržateľnosťou vo svojej krajine čelíte?

Čínska ekonomika v poslednom čase zaznamenala rýchly rast. To výrazne ovplyvnilo životné prostredie a neobnoviteľné zdroje. Za posledných pár rokov si však Čína ako krajina čoraz viac uvedomuje význam udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Výrazne sa zvýšil počet ekologických iniciatív ako spoločností, tak aj verejnosti. Podľa mňa je spoločnosť Kärcher Čína na dobrej ceste, pokiaľ ide o tieto otázky.

Mohli by ste nám uviesť príklady opatrení, ktoré ste prijali na zvýšenie udržateľnosti v spoločnosti Kärcher Čína?

Poskytovatelia služieb a dodávatelia v Číne často nechápu udržateľnosť a ochranu životného prostredia veľmi dobre. Práve preto sa zameriavame na školenie ako nových, tak aj dlhodobých dodávateľov v otázkach udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Ak nám to umožňujú podmienky, napríklad vzdialenosť, organizujeme workshopy na pracovisku a kolegom z iných oddelení, ktorí o to majú záujem, ponúkame podnikové školenie v závode. Okrem toho vždy pred podpísaním zmluvy preverujeme správu materiálov v súlade s globálnymi usmerneniami spoločnosti Kärcher pre nákup. Počas procesov tiež pravidelne kontrolujeme aj prácu dodávateľov.

Na čo sa spoločnosť Kärcher Čína zameriava teraz?

Osobitný význam má pre nás prevencia. V rámci výroby a dodávateľských reťazcov už sledujeme udržateľnosť a ochranu životného prostredia. Pokiaľ ide o príslušné normy, dodržiavame hlavné špecifikácie skupiny Kärcher, na základe čoho často získavame náskok pred spoločnosťami v Číne. Takže sme už dosiahli obrovský pokrok, napríklad v oblasti digitalizácie kancelárií a rovnako sme výrazne znížili spotrebu papiera. Okrem toho našich zamestnancov školíme v otázkach šetrenia zdrojov. Osobne som na svojich zamestnancov, ktorí sú pri presadzovaní týchto otázok nesmierne motivovaní, veľmi hrdý.

Kaercher_Sustainability_Manager_KTC_Aaron_Fang

„Ak sa pokúsite žiť udržateľnejšie, oveľa častejšie vyskúšate nové veci.“
Teresa Peintinger, CRM projektová manažérka a manažérka pre udržateľnosť v spoločnosti Kärcher Rakúsko, je v spoločnosti od roku 2015."
Kaercher_Sustainability_Manager_Austria_Peintinger

Pani Peintinger, aký význam má udržateľnosť v Rakúsku?

V porovnaní s ostatnými krajinami má Rakúsko veľmi dobrú pozíciu. Za posledné roky sa toho v oblasti separovania odpadov, recyklácie a energetickej účinnosti veľa dosiahlo. Pokiaľ ide o obnoviteľné energie, Rakúsko má skvelú polohu a výhodu vzhľadom na vodné plochy. Rakúšania si životné prostredie vysoko vážia a vidím to aj na svojich kolegoch. Otázka udržateľnosti má pre zamestnancov veľký osobný význam. Chcú, aby bola spoločnosť Kärcher ešte udržateľnejšia a chcú sa toho aktívne zúčastňovať. A aj to je veľmi dôležité, keďže máme pred sebou stále veľa práce, napríklad pokiaľ ide o znižovanie emisií CO2.

Ako v úlohe manažérky pre udržateľnosť pracujete v záujme zamestnancov?

Osobne to vnímam, akoby som mala interdisciplinárnu funkciu vo všetkých oblastiach a som kontaktný bod pre všetky otázky v oblasti udržateľnosti. Ako prvé som sa preto porozprávala so všetkými manažérmi a zamestnancami, ktorí mi poskytli veľa nápadov a návrhov. Ich odozva bola veľmi pozitívna a v dôsledku toho sa vytvorila aj tematická skupina angažovaných kolegov, v ktorej momentálne pracujeme na vytvorení katalógu opatrení. Vďaka pravidelným newslettrom kolegov informujem o aktuálnom vývoji v oblasti udržateľnosti ako v spoločnosti, tak aj mimo nej.

Aké otázky sú podľa vás obzvlášť aktuálne?

Ako prvé som sa venovala likvidácii a recyklácii lítiovo-iónových batérií. Keďže máme v našom rade čoraz viac akumulátorových zariadení, je to podľa mňa veľmi aktuálne. Vďaka úzkej spolupráci s naším manažérom pre nebezpečný tovar a odpad sme našli a najali spoločnosť, ktorá poskytuje zberné miesta pre centrá Kärcher a zabezpečuje správnu likvidáciu, od prípravy až po recykláciu. Umožňuje to opätovné získanie aspoň 75 percent surovín z batérií určených na recykláciu.

 

„O otázkach udržateľnosti a ochrane životného prostredia neustále komunikujeme s inými veľkými spoločnosťami v Brazílii.“
Jéssika Leal Faria, technická asistentka pre integrované riadenie a manažérka pre udržateľnosť v spoločnosti Kärcher Brazília, do spoločnosti Kärcher nastúpila v roku 2013 ako analytička kvality a ochrany životného prostredia.

 -

  

 

Slečna Leal, ako vyzerá riadenie udržateľnosti v Brazílii a konkrétne v spoločnosti Kärcher?

V Brazílii si ľudia environmentálne otázky a témy udržateľnosti zatiaľ ešte veľmi neuvedomujú. Preto môže byť náročnejšie vytvoriť a zdieľať vízie, ktoré prilákajú pozornosť ako kolegov, tak aj zákazníkov a tretích strán. Môžeme to vidieť aj v oblasti separácie a recyklácie odpadov, čo v Brazílii jednoducho nie je väčšinou podstatné.

Práve preto sme začlenili otázky ochrany životného prostredia, udržateľnosti a kvality priamo do školení nových zamestnancov v spoločnosti Kärcher. Vysvetľujeme tu iniciatívy ako znižovanie spotreby papiera na pracovisku, používanie skla namiesto plastov na vodu a podobne.

V dôsledku nášho dodržiavania špecifikácií nemeckej materskej spoločnosti máme prirodzene vyššie štandardy, než sú stanovené v Brazílii. Ako vo výrobe, tak aj v kanceláriách môžeme napríklad triediť rôzne druhy odpadov, ako sú papier, sklo, plasty, organické materiály a podobne. Úplné odstránenie papiera je momentálne problém hlavne vo výrobe, keďže stále prechádza procesom digitalizácie. No aj tu sme v porovnaní so zvyškom krajiny priekopníci.

Ako sa podľa vás zmenila informovanosť o tejto otázke?

Informovanosť o udržateľnosti za posledné dva roky vzrástla, a to nielen na verejnosti. Čoraz viac spoločností to vníma ako samostatný pilier svojich stratégií. V spoločnosti Kärcher Brazília neustále komunikujeme s ostatnými veľkými spoločnosťami v krajine o otázkach udržateľnosti a ochrane životného prostredia a spolupracujeme s nimi na spoločných projektoch.

Čo plánujete spraviť na podporu udržateľnosti?

Podľa mňa je veľmi dôležité informovať o tejto otázke aj rodiny, priateľov a kolegov. V Brazílii je obzvlášť ťažké naučiť ľudí separovať a recyklovať odpad. Mnohí Brazílčania si napríklad myslia, že ak nevyhodíme odpad na ulicu, no budeme ho separovať doma alebo v kancelárii, vezmeme prácu triedičom odpadu, ktorí pracujú na ulici. V spoločnosti Kärcher nás to inšpirovalo k naplánovaniu ekologického týždňa pre zamestnancov. Jeho cieľom bude usporiadať celotýždňové školenia, stretnutia a podujatia týkajúce sa otázky udržateľnosti. Potom na tom budeme môcť stavať a vytvoriť školenie pre našich poskytovateľov služieb a dodávateľov.

Pri tomto som sa inšpirovala raňajkami o udržateľnosti spoločnosti Kärcher, na ktorých som sa mohla stretnúť s ľuďmi z rôznych oddelení a krajín. Naučila som sa tu, že je výmena rôznych názorov a postojov medzi kolegami veľmi užitočná a inšpiratívna.

 

 

Tiež by vás mohlo zaujímať: