Čistenie suchým ľadom

Všetko pre čistý priemysel V oblasti priemyselných čistiacich systémov ponúka Kärcher inovatívne a vyzreté riešenia pre všetky nároky. Sortiment zahŕňa vysokotlakové čističe, priemyselné vysávače, systémy na čistenie nádrží a systémy na čistenie dielcov ako aj zariadenia na otryskávanie suchým ľadom.

0 Počet produktov

Čistota bezo zvyšku

Čistenie znečistených foriem, dielcov alebo strojov je často obtiažne. Problém: Po pieskovaní napríklad ostáva abrazívne médium ako piesok alebo sklenený granulát. Takže potom je po čistení nutné ešte upratať. S výkonnými zariadeniami na otryskávanie suchým ľadom Kärcher nie je táto dodatočná práca nutná. Pelety suchého ľadu sa po otryskávaní úplne rozpustia na kysličník uhličitý (CO2). Všetko, čo ostane, je čistota.

Výhody čistenia suchým ľadom

Výhody otryskávania so suchým ľadom

 • Čistenie bez prípravných prác
  Stroje sa na čistenie nemusia namáhavo rozkladať. Pelety sa bez problémov dostanú aj do najmenších kútov.
 • Minimálne prestoje strojov
  vďaka rýchlemu a efektívnemu čisteniu suchým ľadom.
 • Ekologické čistenie
  bez chemikálií alebo abrazívneho prostriedku.
 • Povrch sa nepoškodí
 • Žiadne zvyšky
  Suchý ľad bezo zvyšku sublimuje na CO2. Nezostávajú žiadne zvyšky ako abrazívne médium alebo odpadová voda.
Čistenie suchým ľadom

Čistota = Chlad krát zrýchlenie

Ice Blaster urýchľuje až do 3 mm veľké pelety suchého ľadu pomocou stlačeného vzduchu na viac ako 150 m/s. Pri chlade - 79 °C špina zamrzne a popraská. Pelety suchého ľadu môžu potom svojou vysokou rýchlosťou špinu jednoducho uvoľniť. Obzvlášť účinná metóda, ktorá šetrne odstráni špinu z takmer každého materiálu.

Suchý ľad

Z oxidu uhličitého na ľad

Vo výrobnom procese prúdi tekutý oxid uhličitý do lisovacieho valca peletizéra a znížením tlaku vzduchu sa mení na sneh zo suchého ľadu. Hydraulický valec tento sneh zhutní a následne sa pretlačí cez platňu extrudéra. Tým vzniknú tyčinky zo suchého ľadu, ktoré sa potom polámu na pelety.

Čistota úplne všade.

Zariadenia na otryskávanie suchým ľadom od firmy KÄRCHER si úplne vystačia bez čistiacich prostriedkov alebo chemických prísad. Môžu sa bez problémov používať aj v oblastiach, kde je čistenie vodou alebo pieskom zo zákona zakázané. Keďže sa pelety bezo zvyšku rozplynú, nevzniká žiadna odpadová voda. Pelety zo suchého ľadu si môžete jednoducho vyrobiť sami pomocou výkonných peletizérov značky Kärcher.

Oceliarsky_a_strojársky_priemysel

Oceliarstvo, hutníctvo a strojárstvo

Základné a udržiavacie čistenie výrobných strojov, zváracích robotov, dopravníkov a lakovacích liniek ide pomocou zariadení na otryskávanie suchým ľadom značky Kärcher veľmi rýchlo.

Tlačiarne

Tlačiarne

Po otryskaní suchým ľadom vyzerajú všetky vyčistené tlačiarenské stroje a valce opäť ako nové.

Drevársky_elektropriemysel

Drevársky priemysel a elektropriemysel

Otryskávanie suchým ľadom sa ideálne hodí aj na čistenie strojov na spracovanie dreva, generátorov, turbín, skriňových rozvádzačov a pod.

Plastový_a_obalový_priemysel

Plastový a obalový priemysel

Vstrekovacie formy a výrobné linky oslobodí zariadenie na otryskávanie suchým ľadom od silikónu a gumy rovnako ako od farieb, lakov a iného znečistenia.

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel, zlievarne a vstrekovne plastov

Naše zariadenia na otryskávanie suchým ľadom oslobodia všetky možné diely a obrobky od tmelu a odformovacej zmesi. Zvyšky silikónu, gumy, farieb, lakov a pod. sa dajú bez problémov odstrániť z vstrekovacích foriem, nástrojov a celých výrobných liniek. Všetko bude čisté, bez zanechania stôp.

Potravinársky priemysel

Potravinársky, farmaceutický a kozmetický priemysel

Pomocou zariadenia na otryskávanie suchým ľadom sa dajú plniace a miešacie zariadenia, výrobné linky a manipulačné systémy ako aj nádrže a pece oslobodiť od pripálením a zatvrdnutých vrstiev, mastnoty a škrobu.

Papierenský priemysel

Papierenský priemysel

V papierenskom priemysle sa v zariadeniach ukladá lepidlo, vodný kameň, prach a buničina. To má za následok výpadky strojov a zhoršenie kvality. Zariadenia čistené suchým ľadom sú rýchlejšie čisté a tým aj rýchlejšie pripravené na opätovné použitie.

Komúny_a_obce

Obce a mestá

Grafiti a žuvačky: problém mnohých miest a obcí. Tu sa žiada metóda čistenia, ktorá by steny a povrchy očistila dôkladne, avšak súčasne aj šetrne – tak ako zariadenia na otryskávania suchým ľadom firmy Kärcher. Odstránia špinu bez poškodenia podkladového materiálu.

Aká dôležitá je kvalita suchého ľadu?

Skúsenosti ukázali, že čistenie čerstvo vyrobenými peletami je podstatne lepšie a rýchlejšie. Preto má pri otryskávaní suchým ľadom veľký význam používanie čerstvého suchého ľadu.

Niekoľko dní starý ľad stráca na hustote, čím sa znižuje čistiaci výkon. V dôsledku toho je na vyčistenie určitej plochy potrebné väčšie množstvo suchého ľadu. A suchý ľad okrem toho neustále sublimuje. To znamená, že napríklad z pôvodne 100 kg peliet pod jednom dni ostane len cca 92 kg.

Kvalita suchého ľadu

Ekologickosť otryskávania suchým ľadom.

Žiadne nebezpečné látky

Pri otryskávaní suchým ľadom sa nepoužívajú žiadne jedovaté alebo škodlivé chemikálie alebo rozpúšťadlá. Tým nevznikajú žiadne jedovaté alebo zdraviu škodlivé pary. A súčasne nedochádza k ohrozeniu pracovníkov pri používaní nebezpečných a zdraviu škodlivých látok.

Jednoduchá likvidácia

Pri otryskávaní suchým ľadom neostáva žiaden abrazívny prostriedok. Uvoľnená špina padá na podlahu a dá sa pozametať. Likvidujú sa iba vzniknuté nečistoty. Ak sa naproti tomu používajú chemikálie a rozpúšťadlá, vzniká jedovatý odpad, ktorý sa musí náročne likvidovať.

Žiadne sekundárne odpady

Pri otryskávaní pieskom, sódou alebo prúdom vody sa abrazívny prostriedok stáva problémovým odpadom, ak sa ním odstraňuje nebezpečné znečistenie. Vzniká veľké množstvo sekundárneho odpadu, ktoré sa za určitých okolností musí náročne a draho likvidovať.

Výroba oxidu uhličitého

CO2 vzniká ako vedľajší produkt pri iných procesoch spracovania. Oxid uhličitý napríklad vzniká pri premývaní CO2 pri syntéze amoniaku ako aj metanolu. Veľká časť používaného CO2 sa získava zo surového plynu oxidu uhličitého, ktorý vzniká pri chemickom spracovaní ropy a zemného plynu ako odpadový plyn. Oxid uhličitý ďalej vzniká pri spaľovaní v elektrárňach alebo pri kvasení.

V priemyselných krajinách sa preto CO2 už nevyrába zvlášť a spaľovanie fosílnych palív kvôli získavaniu CO2 už kompletne vymizlo.

Bezpečnostné vybavenie.

Na otryskávanie suchým ľadom je potrebné nasledovné ochranné vybavenie.

Chrániče sluchu

Keďže hladina hluku pri otryskávaní suchým ľadom čiastočne výrazne prekračuje 85 dB(A), musí sa nosiť ochrana sluchu.

Rukavice

Na ochranu pred omrzlinami spôsobenými peletami suchého ľadu odporúčame nosiť rukavice.

Ochranné okuliare

Na ochranu očí pred odletujúcimi čiastočkami odporúčame nosiť ochranné okuliare. Vhodný je aj kompletný systém pozostávajúci z helmy, štítu a ochrany sluchu.

Ochrana dýchania

V závislosti od prašnosti príp. koncentrácie CO2 je potrebná ľahká alebo dokonca ťažká ochrana dýchania.

Detektor oxidu uhličitého

Na zisťovanie koncentrácie CO2 vo vzduchu by mal personál vykonávajúci otryskávanie nosiť osobný detektor CO2. Ten vyhlási alarm, akonáhle koncentrácia sa dosiahne kritická koncentrácia.

Informačný materiál.

Kontakt / objednávka suchého ľadu

Ak sa zaujímate o naše inovatívne riešenie, tak sa s nami okamžite skontaktujte.