UDRŽATEĽNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY: OD KONCEPCIE AŽ PO SÉRIOVÚ VÝROBU

Dnešné čistiace prostriedky musia spĺňať množstvo požiadaviek. Ekologicky udržateľné riešenia procesov sú čoraz dôležitejšie. Spoločnosť Kärcher tejto výzve čelí v nových chemických a testovacích laboratóriách vo Winnendene. Prehľad vývoja udržateľných čistiacich prostriedkov.

Sustainable Cleaning Agents

Požiadavky na čistiace prostriedky

Dnešné čistiace prostriedky musia spĺňať množstvo požiadaviek. Musia účinne bojovať proti nečistotám, musia byť účinné a nesmú predstavovať riziko pre používateľa a životné prostredie. Ekologicky udržateľné riešenia procesov sú čoraz dôležitejšie, čo okrem ohľaduplného spracovania zdrojov a materiálov znamená aj to, že chemikálie, voda a energetická účinnosť tvoria čistiaci proces ako celok. Spoločnosť Kärcher čelí tejto výzve v nových chemických a testovacích laboratóriách vo Winnendene, a teda prijíma dôležitý krok spojenia kvality, účinnosti a udržateľnosti. Čistiace prostriedky Kärcher sú veľmi účinné a zohľadňujú zdravie, životné prostredie a hospodárnosť.


Ako sa v spoločnosti Kärcher vyvíjajú udržateľné a účinné čistiace prostriedky?

Čistiaci prostriedok je úplne bežný výrobok. A začína sa nápadom na výrobok. Trendy, normy, technológie a nové obchodné modely požadujú nové výrobky, ktoré šetria zdroje, a tým ovplyvňujú aj ich vývoj.

V spoločnosti Kärcher to tradične zahŕňa koncepciu a špecifikácie výrobku, prototypy a kontrolu v reálnych podmienkach až po sériovú výrobu. Spoločnosť Kärcher vyvíja svoje čistiace prostriedky už 40 rokov a čoraz viac sa približuje k udržateľnosti a ekologickej kompatibilite: Čistiace prostriedky Kärcher sú veľmi účinné a zohľadňujú zdravie, životné prostredie a hospodárnosť."

Ako platí aj pre iné výrobky, vývoj procesu ekologického čistiaceho prostriedku sa začína fázou definovania výrobku. Hlavnou otázkou je tu, čo by mal nový čistiaci prostriedok od spoločnosti Kärcher robiť, napríklad obsahovať biologicky rozložiteľné látky. Tieto jednoduché požiadavky potom manažment výrobkov na liste s technickými údajmi predloží chemikom.

product definition phase of a detergent at Kärcher

Počas fázy koncepcie sa na oddelení chemického vývoja v kompetenčnom centre pre čistiace prostriedky Kärcher prezentujú návrhy koncepcie a vytvárajú funkčné modely pre udržateľné vlastnosti výrobku. Pretože čistiaci prostriedok musí neskôr spĺňať okrem šetrnosti k životnému prostrediu aj iné funkcie, napríklad rozpúšťanie olejov, znižovanie množstva peny alebo tužidiel, aby sa zabránilo usádzaniu vodného kameňa.

concept phase of a detergent at Kärcher

 

 

Chemici zo spoločnosti Kärcher neustále vylepšujú koncepčný nástroj, pokiaľ ide o udržateľnú kvalitu a čistenie. Musí sa otestovať zloženie, poradie obsahu a stabilita výrobkov. Odborníci neustále sledujú aj celkovú udržateľnosť výrobku.

Pri výbere surovín musia byť štyri aspekty správne: výkonnosť výrobku, odbúrateľnosť, udržateľná produkcia surovín a cena surovín. Vo všeobecnosti sa nepoužívajú suroviny, ktoré sú nebezpečné pre vodné prostredie, nie sú biologicky rozložiteľné, môžu byť karcinogénne, sú inak všeobecne škodlivé alebo majú iné negatívne vlastnosti.

V súčasnosti poznáme niekoľko účinných prísad založených na prirodzených a obnoviteľných surovinách, napríklad cukrové povrchovo aktívne látky, prírodné rozpúšťadlá ako bioalkohol alebo prírodné kyseliny.

Optimisation of cleaning product at Kärcher

Krok 4: Účinnosť čistiacich prostriedkov v laboratóriu Kärcher

V laboratóriu Kärcher sa testuje aj účinnosť ekologických zdrojov pri čistení. Zo štandardných testovacích panelov sa jednotným tlakom a rýchlosťou uvoľňujú štandardné testovacie nečistoty, ktoré sa vyskytujú v domácnosti a priemysle. Najskôr sa analyzuje jednotlivý obsah a potom aj celý výrobok, ktorý môže tvoriť až tridsať zložiek.

Testing effectiveness of the cleaning product at Kärcher laboratory

Ak koncepcia úspešne prešla testom s prihliadaním na hľadisko šetrenia zdrojov, proces prejde do fázy zdokonalenia. V tejto fáze sa v liste s technickými údajmi podrobne definuje nový čistiaci prostriedok pre záverečný vývoj.

Fine tuning phase of the detergent at Kärcher laboratory

Nasledujúca kontrola v reálnych podmienkach Kärcher testuje vlastnosti udržateľného čistiaceho prostriedku mimo laboratória a nový výrobok sa použije v podlahovom čistiacom stroji, parnom čističi a podobne. Sleduje sa pritom napríklad čistiaci výkon, správne množstvo peny, hodnota pH a tvorenie šmúh pri čistení.

reality check of the sustainable detergent at Kärcher

Potom nasleduje fáza pilotnej výroby, kedy spoločnosť Kärcher vyrobí väčšie množstvo udržateľného čistiaceho prostriedku a predstaví ho zákazníkom v rámci testovania v teréne. Tento posledný test odolnosti zahŕňa okrem zvyčajných otázok o reakciách výrobku pri každodennom používaní aj otázky o vôni a pocitoch z výrobku.

Final test phase of the detergent production at Kärcher

Posledná fáza startupu je uvedenie na trh s udržateľnou sériovou výrobou nového čistiaceho prostriedku.

Market launch of a sustainable cleaning product of Kärcher

 

 

Spoločnosť Kärcher prikladá pri sériovej výrobe veľký význam aj nádobe. Pretože obalový materiál musí zodpovedať príslušnej chemikálii. Týmto spôsobom sa zabráni deformáciám po difúzii alkoholu, no nádoby musia odolať aj pri pádových testoch.

Mnohé čistiace prostriedky sa okrem toho používajú vo fľašiach s rozprašovačom, ktoré musia mať ergonomické uchopenie a čo najviac zabraňovať vdýchnutiu aerosólov. V spoločnosti Kärcher sa vzhľadom na udržateľnosť testujú a optimalizujú aj nádoby. Nádoba, veko a štítky musia byť vyrobené z recyklovateľných surovín a obsahovať najvyšší možný pomer recyklátu. Nerecyklovateľné obalové materiály, ako sú plastové kompozity, sa vylučujú.

Spoločnosť sa zároveň zameriava na zabraňovanie tvorbe odpadov a energetickú účinnosť: výrobný proces sa plánuje tak, aby nevznikala žiadna odpadová voda. Potrubia do zmiešavacích nádob sa preplachujú vodou, ktorá sa potom použije v zložení. Nevzniká tak žiadna potreba samostatného čistenia potrubí, t. j. spoločnosť Kärcher nevypúšťa vodu so surovinami do kanalizácie čističiek odpadových vôd. Výrobný proces spotrebúva čo najmenej energie. Energia sa vyžaduje len na prečerpávanie surovín, zmiešavanie v zmiešavacej nádobe a plniace linky. Je veľmi dôležité vyhnúť sa výrobkom, ktoré sa počas výroby zahrievajú alebo ktorých suroviny sa musia pred výrobou zohriať na správnu teplotu.

Viac sa dočítate v nasledujúcich rozhovoroch.

Series production of the sustainable Kärcher detergent

Udržateľnosť čistiacich prostriedkov – Rozhovor s Frankom Ritscherom, vedúcim pre výskum a vývoj chemických látok v spoločnosti Kärcher

Frank Ritscher, Head of Research and Development of Chemical Substances at Kärcher

Udržateľné výrobky na čistenie interiérov

Náš rad výrobkov pre čističe budov zahŕňa všetky koncentráty a vopred pripravené čističe, ktoré sa používajú na čistenie interiérov: hĺbkové sanitárne čistenie, sanitárne čističe na udržiavacie čistenie, čističe povrchov, čističe skla a čističe podláh. Všetky výrobky majú environmentálnu značku EÚ a rakúsku environmentálnu značku. Niektoré výrobky sú certifikované aj spoločnosťou Nordic-Swan.

 

Cleaning of a sanitary room with a sustainable detergent of Kärcher