Konečne vymieňame vedrá za učebnice

Fond Global Nature Fund a spoločnosť Kärcher sa prostredníctvom iniciatívy „Čistá voda pre svet“ zaviazali k zlepšeniu kvality vody v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách. Cieľ: Pristupovať k téme vody holisticky. V jednej zo škôl vo východoafrickom štáte Burundi sa po prvýkrát začal používať výrobok na úpravu vody od spoločnosti Kärcher.

Študenti v Burundi naberajú vodu v úpravni vody Kärcher.

Holistický prístup od odpadových vôd po pitnú vodu

Táto myšlienka prišla náhodou v jednom vyhlásení. Nakoniec nabrala na obrátkach – začala v meste Winnenden vo Švábsku a zastavila sa až v Afrike. Presnejšie vo východoafrickom štáte Burundi. Tu spoločnosť Kärcher po prvýkrát integrovala model svojho nového malého systému na úpravu vody WPC 120 UF do projektu na dodávku pitnej vody pre strednú školu v okrese Gisozi v štáte Burundi.

Doteraz sme mali najmä väčšie stroje, ktoré sa používajú napríklad po prírodných katastrofách v krízových oblastiach. Potreba menších strojov na úpravu vody sa pôvodne objavila na ázijskom trhu s cieľom dosiahnuť trvalé zlepšenie kvality pitnej vody v jednotlivých domácnostiach. Takto sme sa dostali k používaniu týchto výrobkov aj v rámci nášho záväzku zlepšovať kvalitu vody v chudobnejších krajinách“, spomína Carolin Häfner, špecialistka na firemné občianstvo v spoločnosti Kärcher. Spolu s Globálnym fondom na ochranu prírody (GNF) vedie už deväť rokov rôzne projekty zamerané na vodu, vrátane iniciatívy „Čistá voda pre svet“, ktorá vznikla v roku 2012.

V spolupráci s miestnymi komunitami sme v krajinách ako Kolumbia, Mexiko a Jordánsko vybudovali mokrade, tzv. zelené filtračné systémy, ktoré slúžia na ekologické čistenie odpadových vôd. Od roku 2019 sa finančné prostriedky vkladajú aj do výstavby studní na pitnú vodu. Systém na úpravu vody WPC 120 UF integrovaný v Burundi v strednej Afrike predstavuje prvý produkt spoločnosti Kärcher –⁠ a tým aj technické know-how a odborné znalosti –⁠ ktorý pristupuje k téme vody holisticky. Premiéra, ktorá postavila Carolin Häfner pred nové výzvy: „Projekty, ktoré chceme finančne podporiť, zvyčajne vyberáme v malej skupine spolu s GNF. Teraz sa prvýkrát zapojili aj kolegovia z produktového manažmentu a aplikačného inžinierstva. Navyše sme sa museli zaoberať logistikou a tým, ako by sme mohli systém v Burundi uviesť do prevádzky.

The secondary school in the central Burundian district of Gisozi in Mwaro province.

Úprava vody bez elektriny

Stredná škola v centrálnom burundskom okrese Gisozi v provincii Mwaro dokonale vyhovovala podmienkam pilotného projektu. Nedávno tu bola dokončená vodohospodárska infraštruktúra s korytami a nádržou na dažďovú vodu s objemom 5 000 litrov. Voda, ktorá sa tu zhromažďuje, sa filtruje a prečerpáva na verejné miesto s ôsmimi kohútikmi určené na umývanie rúk. Kohútiky boli tiež namontované na dvoch toaletách –⁠ chlapčenskej a dievčenskej –⁠ a pripojené na prívod vody.

V novembri 2021 bol nainštalovaný systém úpravy vody Kärcher WPC 120 UF, ktorého cieľom bolo zlepšiť kvalitu pitnej vody. Systém na svoje fungovanie nepotrebuje elektrickú energiu, čo je v krajinách, ako je Burundi, kde nie sú rozsiahle dodávky energie, základnou požiadavkou. Štvorstupňový filtračný systém pozostávajúci z filtra častíc, filtra s aktívnym uhlím a ultrafiltračnej membrány odstraňuje mikróby, chlór, ťažké kovy a iné zvyšky, pričom vo vode ponecháva minerály. Systém funguje pomocou tlaku, ktorý vyžaduje 1,5 baru. Na vytvorenie tohto tlaku musí byť nádrž na vodu primerane vysoká – približne 15 metrov.

Viditeľná pomoc

V Burundi sa v rámci spolupráce medzi GNF a spoločnosťou Kärcher od roku 2018 zrealizovali v rôznych školách celkovo tri projekty zamerané na pitnú vodu a v dievčenskom internáte bol nainštalovaný zelený filtračný systém na čistenie odpadových vôd. Thies Geertz vie až príliš dobre, čo môže spoľahlivé zásobovanie vodou znamenať pre ľudí v chudobnejších regiónoch sveta. Pracuje v GNF a už mnoho rokov úzko spolupracuje s mimovládnou organizáciou Biraturaba v Burundi a zároveň pôsobí ako sprostredkovateľ pilotného projektu na úpravu vody.

 

„Krajina nedokáže získať finančné prostriedky na zásobovanie škôl pitnou vodou. To, čo poskytujeme, je trvalá núdzová pomoc,“ dodáva kvalifikovaný biológ. Cieľom Geertza je teda aj naďalej rozvíjať prácu mimovládnej organizácie a spojiť ju s manažmentom v snahe presadiť namiesto izolovanej pomoci priamu zodpovednosť za regionálnu pomoc. Pretože účinok, ktorý sa dá dosiahnuť s veľmi malými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie prístupu k čistej pitnej vode, je „obrovský“. Potvrdzujú to aj fotografie, videá a správy, ktoré Geertz dostáva od miestnych ľudí.

 

Biológ zvyčajne získava dojmy od Eddyho Gahungu, ktorý pracuje v organizácii Biraturaba. Keďže je zodpovedný za miestnu organizáciu v Gisozi, pozná tamojších ľudí a veľmi dobre vie, v akých podmienkach žije približne 250 žiačok a 150 žiakov. Je s nimi, s učiteľmi, ako aj ostatnými zamestnancami školy v pravidelnom kontakte, aby s nimi mohol diskutovať o možných zlepšeniach. Zamestnanec mimovládnej organizácie zdôrazňuje, že tento projekt je pre zariadenie mimoriadne dôležitý: „Projekt zameraný na vodu výrazne zlepšuje hygienické zariadenia, a tým aj životné podmienky a vzdelávacie prostredie pre školákov,“ vysvetľuje.

BURUNDI

Tento malý vnútrozemský štát vo východnej Afrike zažíva mnohé útrapy: Už desaťročia zažíva politickú nestabilitu spôsobenú občianskou vojnou, pokusmi o prevrat a korupciou. Takmer polovica z 12 miliónov obyvateľov žije v hlade a podľa globálneho indexu hladu, ktorý zostavuje humanitárna agentúra Welthungerhilfe, je Burundi dokonca najchudobnejšou krajinou na svete. Rôzne organizácie opakovane informujú o zločinoch proti ľudskosti. Vo východnej Afrike, aj v Burundi, je navyše takisto jasne viditeľný dosah klimatických zmien. Predpokladá sa, že približne 100 000 ľudí už opustilo svoje domovy, pretože postupujúce záplavy ničia úrodu čoraz častejšie.

Lionel Niyonkuru

Miera zvýšenia kvality života sa odráža v prvých skúsenostiach študentov, ako je Lionel Niyonkuru. 21-ročný študent študuje na škole už štyri roky a budúci rok dokončí štúdium spoločenských vied. Dodáva, že v minulosti bolo obstarávanie vody náročné, zdĺhavé a nehygienické. „Vodu sme museli nosiť z riečky, ktorá je odtiaľto ďaleko. Vždy, keď sme museli vyjsť do kopca späť do školy s kanistrom na hlave sme sa cítili vyčerpaní.“ A nie je to tu nič ojedinelé. V dedine Rweza, kde chodil do základnej školy, bol len jeden kohútik, o ktorý sa škola musela deliť so stovkami domácností v okolí. Lionel má z nedávneho pokroku nesmiernu radosť. „Vďaka čistej vode, ktorú máme teraz k dispozícii, môžeme udržiavať triedy čisté, umývať si ruky a splachovať toalety. Navyše nám to pomáha dodržiavať správne hygienické postupy v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Nadine Niragira

Jeho spolužiačka Nadine Niragira, ktorá tiež navštevuje školu už štyri roky, je rovnako nadšená výsledkom projektu. „Táto voda mi naozaj zmenila život. Pri riečke, kam sme chodili po vodu, sme museli stáť v rade. Teraz už nemáme problém dostať sa k čistej pitnej vode bez toho, aby sme museli prekonávať dlhé vzdialenosti.“ Aby nemuseli chodiť tieto dlhé vzdialenosti sami, Jean Bosco Manirakunda, predseda školy, dokonca zamestnal zberačov vody. „Teraz ich však už nepotrebujeme, pretože máme vodu z vodovodu v našej vlastnej škole,“ vysvetľuje. Projekt priniesol do školy nový štandard dobrých hygienických podmienok a plne funkčných sanitárnych zariadení v triedach a na toaletách. Študenti sa v jej škole môžu konečne sústrediť na to, čo je podstatné – alebo, ako to opisuje Nadine Niragira: „Mojím cieľom je vzdelávať sa – nie nosiť vodu.“

Ochrana vodovodného systému má najvyššiu prioritu

Aby bolo vzdelávanie na prvom mieste aj v budúcnosti, vedenie školy a Biraturaba prijímajú ďalšie preventívne opatrenia, pretože nedostatok vody je problém, ktorý sa netýka len škôl. „V celom okrese nie je žiadny vodovod a obyvatelia používajú vodu zo studní alebo dažďovú vodu,“ hovorí Jean Bosco Habarugira, inžinier, ktorý pracuje pre organizáciu Biraturaba. Z 24 škôl v okrese Gisozi majú vodovod len tri. „Sme v kontakte s GNF a ďalšími partnermi s cieľom vytvoriť vodovodné prípojky, aby mohli byť aj tieto školy zásobované čistou vodou,“ dodáva Eddy Gahungu, ktorý je zodpovedný za monitorovanie a kontrolu projektu zameraného na vodu spoločnosti Kärcher.

 

A je to nevyhnutné aj preto, že neznámi páchatelia počas jednej noci nádrž čiastočne poškodili, dodáva riaditeľ. „Po incidente Biraturaba ohradila oblasť okolo nádrže a osadila bránu s visiacim zámkom. Škola si najala ochranku, aby ochránila drahú infraštruktúru a celú školu,“ uvádza Manirakunda. V budúcnosti sa o správu, ochranu a údržbu vodovodných systémov bude starať samotná škola, ktorá však zostane v úzkom kontakte s mimovládnou organizáciou. Cieľom je zabezpečiť, aby sa škola, ktorá bola založená v roku 1993, naďalej rozvíjala a aby sa vyučovanie dostalo na prvé miesto, vysvetľuje riaditeľ.

Plánujú sa ďalšie projekty pitnej vody

Carolin Häfnerová takisto chápe radosť 400 dievčat a chlapcov v škole. Viac ako rok po začatí projektu v Nemecku teraz vidí obrázky šťastných tvárí v Burundi. Za projektom sa skrýva mnoho poznatkov a skúseností tejto ženy. „Tu v kancelárii nemáte ani potuchy o tom, aké úsilie sa musí vynaložiť za jej stenami. Naučila som sa, že si to vyžaduje veľa prípravných prác a koordinácie.“ Pri pohľade na fotografie si uvedomuje, že sa to vyplatilo. „Ak tu poviete mladému človeku: „Hurá, máme nové umývadlo!“, pozrie sa na vás nechápavo. Ľudia v Burundi zažívajú úplne iný pocit, pretože je to pre nich oveľa dôležitejšie. A práve preto robím túto prácu.“

 

Po úspešnom pilotnom projekte v Burundi a ďalších krajinách plánuje spoločnosť Kärcher dodať ďalšie systémy na úpravu vody.