Služby zákazníkom

Všetko z pohodlia domova.

Sluzby_zakaznikom

Objednávka servisu Pick Up Servis

Aby sa minimalizoval čas riešenia opravy, potrebujeme okrem vašich kontaktných údajov a údajov o mieste stroja nasledovné informácie:

  • Presné označenie stroja s materiálovým a sériovým číslom
  • Druh poškodenia
  • Predpokladaná príčina, ak je možné ju určiť

Materiálové a sériové číslo nájdete buď na našom servisnom alebo typovom štítku. Štítky sú viditeľne pripevnené na stroji. Označenie stroja nájdete na samotnom stroji alebo na typovom štítku. Typový štítok nájdete podľa typu stroja napríklad na zadnej strane, na spodnej strane alebo vo vnútri stroja.

Servisny stitok

Informácie o stave opravy

Informácie o stave opravy

Reklamácia dodania tovaru a servisných služieb

Rýchlo a pohodlne! V prípade poškodeného tovaru pri doručení, nesprávne dodanej popr. zle fakturovanej objednávke alebo pri problémoch so službami zákazníckého servisu, vyplňte reklamačný fromulár. Dôkladným vyplnením formuláru urýchlite vybavenie vašej reklamácie.