Hållbarhetsmål 2025

Vi strävar efter att minska utsläppen i produktionen, återvinning av råvaror och minskad användning av plastförpackningar.

Sustainability Goals 2025 - be the difference

Målen för 2025 i korthet

Miljövänlighet och klimatskydd är en grundläggande del av det arbete vi utför. I flera år har vi kontinuerligt satt upp nya mål för att systematiskt göra vårt företag mer effektivt och resursbesparande. Med våra mål för 2025 tar vi nu nästa steg mot framtiden.

Med dessa mål, som sattes upp 2020, tar vi också vårt ansvar för att uppnå FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Målen för hållbar utveckling utgör en global standard för prioriteringarna och målen för hållbar utveckling fram till 2030 på ekonomisk, social och ekologisk nivå.

För oss som företag ger målen för hållbar utveckling ett ramverk som vi kan basera våra hållbarhetsmål på. På så sätt kan vi med vår kärnverksamhet spela en viktig roll för att övervinna globalt relevanta utmaningar. Vi har fört samman våra mål i tre initiativ: ”Noll utsläpp”, ”Minska, Återanvända, Återvinna” och ”Samhällshjälte”.

Noll utsläpp

År 2025 kommer Kärcher att minska de faktiska utsläppen från sina produktions- och logistikplatser över hela världen med 21% jämfört med 2020. Till 2030 kommer detta att minska ytterligare med 21%, vilket gör den totala minskningen till 42%. Vi sparar energi och använder hållbara energikällor för att minska vår koldioxidavtryck. För detta ändamål har Kärcher anslutit sig till initiativet Science Based Targets (SBTi) och förbundit sig att snabbt minska utsläppen i hela företaget i linje med klimatvetenskapen. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wildlife Fund (WWF) och är en av åtagandena inom We Mean Business Coalition.

År 2025 kommer Kärcher att utvidga ett ledningssystem för sina utsläpp och göra koldioxidavtrycket för sina produkter transparent: Som en del av vårt deltagande i SBTi förbinder vi oss att utöka omfattningen av våra utsläppsregistreringar för att inkludera upstream- och downstream-aktiviteter samt utveckla mål för att minska dem - eftersom hållbarhet för Kärcher sträcker sig bortom våra fabriker. Vi minskar redan utsläppen inom transportlogistik genom kontinuerlig optimering av våra transportrutter. Våra fabriker över hela världen köper redan 75% av inköpsvolymen från regionala leverantörer, belägna mindre än 1000 km från produktionsplatsen.

Sedan 2021 använder alla Kärchers fabriker världen över grön el för produktionen: Den energi vi behöver för vår produktion kommer helt från förnybara energikällor. Grön el genererar betydligt mindre CO₂-utsläpp än elektricitet från icke-förnybara energikällor, vilket innebär att vi har en stark påverkan här i våra fabriker som den största elförbrukaren i företaget. Från 2021 till 2023 stödde vi klimatskyddsprojekt för att kompensera för oundvikliga CO₂-utsläpp. Sedan 2024 använder vi dessa resurser för ökad hållbarhet direkt vid våra produktionsplatser där utsläpp genereras: för grön el från intern och extern produktion och för ökad energieffektivitet. Många av våra fabriker är redan utrustade med LED-belysning och solcellsanläggningar. Vår största anläggning i Kina producerar 980 000 kWh el per år på en yta av 9 000 m². På huvudkontoret i Winnenden använder vi till exempel en sluten materialcykel genom att omvandla defekta träpallar till ett värmesystem för byggnaden.

Zero Emissions

Minska, Återanvända, Återvinna

Senast 2025 kommer vi att optimera hållbarheten i alla produktförpackningar: Vi förbättrar stabiliteten hos våra produkter och produktytor för att uppnå plastfria förpackningar. Vi lyckades redan helt göra oss av med polystyren och byta till kartong för vår portabla lågtryckstvätt OC 3. På så sätt kunde vi också minska den totala storleken på förpackningen.I EU har våra SC 3 Upright EasyFix ångtvättar en insats tillverkad av ärtstärkelse. Materialet är en biprodukt av livsmedelsindustrin och är helt biologiskt nedbrytbart.

Senast 2025 kommer våra högtryckstvättar i Home & Garden-sortimentet att ha ett återvunnet plastinnehåll på upp till 50 %: Vi minskar och ersätter systematiskt mängden plast i våra produkter. Sedan 2012 har vi lyckats fyrdubbla mängden återvunnen plast i våra maskiner. För att tillverka spolrören till våra högtryckstvättar har vi växlat över till återvunnen plast och använder nylon 66. Det återvunna materialet som används utvinns ur tyg från returnerade krockkuddar och material som blir över från deras produktionsprocess. Genom att använda detta i vår produktion stänger vi cykeln.

Från och med 2020 kommer vi att stödja minskningen av plast från haven: Vi samarbetar med miljöorganisationen One Earth One Ocean (OEOO) för att minska föroreningarna som orsakas av plast i haven. Som en del av detta samarbete stödjer vi strandsaneringskampanjer och de tekniska innovationerna från OEOO som till exempel samlar in plast i floder eller flodmynningar och återför detta till den återanvändbara materialcykeln. Vi slutförde framgångsrikt våra första gemensamma projekt med OEOO under 2019.

Senast 2025 siktar vi på en pilotproduktion med noll plastavfall: Vi vill minska plastförpackningsavfallet från lokala leverantörer till noll, och därmed göra våra huvudkontor till förebild för ytterligare produktionsanläggningar. Vi genomför redan detta tillvägagångssätt med våra interna varutransporter i Winnenden, Tyskland. Där packas bestämda delar i multilådor i stället för i folie under transport, vilket sparar 3 000 kg folie varje år.

Senast 2025 kommer hållbarhet att vara en integrerad del av nya affärsmodeller: Vi granskar affärsmodeller för Kärcher som delning, tjänster och återvinning. Kärcher Used Equipment GmbH är specialiserat på Europa-omfattande försäljning av begagnade maskiner och säkerställer därigenom att maskinerna finns kvar i bruk längre, istället för att kasseras. Vi undersöker nya metoder för hållbar produktutveckling med kökskomposten Kalea. Enheten, som utvecklats i egen regi på Kärcher, förvandlar köksavfall till näringsrik kompost på bara 48 timmar tack vare sin sofistikerade teknik.

Kärcher Initiative Reduce, Reuse, Recycle SDGs

Samhällshjälte

Till 2025 ska vårt sociala engagemang inriktas på att bevara värden: Tydligt definierade ämnen säkerställer att alla våra aktiviteter för socialt engagemang runt om i världen har ett gemensamt syfte. Inom alla tre områden – donationer och sponsring, långsiktigt samarbete och medarbetarengagemang – tar vi vår roll som social intressent på allvar och är därför dedikerade till att bevara värden. Det kan vara kulturella värden, vilket är fallet med vår kulturella sponsring, eller familjevärderingar, som vårt samarbete med SOS Barnbyar. Kärcher har stöttat SOS Barnbyar i 35 länder sedan samarbetet inleddes 2011.

Senast 2025 ska vi inrätta ett proaktivt system för hantering av leverantörsrisker för hållbarhet: Vi analyserar och förbättrar systematiskt våra direkta leverantörers sociala och miljömässiga konsekvenser. För att uppnå detta etablerar vi hållbarhet som en av de viktigaste avgörande faktorerna för att välja ut nya leverantörer och även bedöma aktuella leverantörer. Som en del av denna strategi använder vi globala revisioner och en omfattande databas, eftersom hållbarhet och punktlig leverans går hand i hand på Kärcher.

Kärcher Initiative Social Hero SDGs