TORR-IS RENGÖRING

Allt för en ren industri. Inom området industriella rengöringssystem erbjuder Kärcher innovativa och avancerade lösningar för alla krav. Sortimentet omfattar högtryckstvättar, industridammsugare, tank- och detaljtvättar samt torrisaggregat.

0 produkter
Kärcher Allt för en ren industri.

Felfri renlighet

Nedsmutsade formar, delar eller maskiner är ofta svåra att rengöra. Problemet är att sandblästring kan efterlämna blästringsmedel såsom sand eller glaskorn. Det innebär ofta att man måste göra rent efter rengöring. Med den högpresterande isblästraren från Kärcher är det inte längre nödvändigt. När blästringen är klar löses den torra ispelletsen upp helt och blir koldioxid (CO2). Resultatet är felfri renlighet.

Fördelar torrisblästring

Fördelar med torrisblästring

 • Ingen förberedelse krävs före rengöring
  Maskiner behöver inte demonteras för rengöring. Pelletsen når enkelt in även i de minsta vrår och springor.
 • Minimalt med maskinella driftstopp
  tack vare snabb och effektiv rengöring med torr is.
 • MIljövänlig rengöring
  utan extra kemikalier eller blästringsmedel.
 • Ytor skadas ej
 • Inga rester
  Torr is sublimeras helt till CO2. Inga rester efterlämnas såsom blästringsmedel eller avloppsvatten.
Torrisblästring

Renlighet = kyla x hastighet

Isblästraren använder komprimerad luft för att slunga torrispellets som är 3 mm stora med en hög hastighet på över 150 m/s. Den kalla temperaturen på -79 °C fryser smutsen och gör att den spricker. Torrispellets slungas med hög hastighet och kan sedan enkelt avlägsna smutsen. Detta är en särskilt effektiv metod för att varsamt avlägsna i princip alla typer av smuts.

Torris

Från koldioxid till is

Under produktionsprocessen strömmar koldioxid i vätskeform in i pelletsenhetens tryckcylinder och omvandlas till torr issnö av tryckfallet. En hydraulcylinder komprimerar den torra issnön, vilken sedan pressas genom en extruderplatta. Därefter formas stavar av torris som sedan bryts ned till pellets.

Rent i alla områden

Med Kärchers isblästrare behövs inga rengöringsmedel eller kemikalier. De passar för användning inom alla områden där rengöring med vatten eller sand är förbjudet enligt lag. Eftersom pellets löses upp utan att efterlämna rester, tillkommer inget avloppsvatten. Torrispellets kan man enkelt tillverka själv med hjälp av Kärchers högpresterande torrispelletsenhet.

Stål_metall_och_maskinkonstruktion

Stål, metall och maskinkonstruktion

Grundrengöring och underhållsrengöring av produktionsmaskiner, svetsrobotar, transportband och lackeringsverkstäder är extremt enkelt med isblästrare från Kärcher.

Tryckerier

Tryckerier

Efter torrisblästring ser alla tryckmaskiner och -cylindrar, verktyg etc. ut som nya.

Trä_elindustri

Trä- och elindustri

Torrisblästring passar även perfekt för rengöring av träbearbetningsmaskiner, generatorer, turbiner, kopplingsskåp etc.

Plast_och_förpackningsindustri

Plast- och förpackningsindustri

Torrisblästraren avlägsnar silikon och gummi samt färgämnen, lackeringsfärg och annan smuts från sprutformar och produktionslinor.

Fordonsindustri

Fordonsindustri, gjuterier och formsprutningsanläggningar

Vår torrisblästrare avlägsnar binde- och skiljemedel från alla typer av delar och arbetsstycken. Rester såsom silikon, gummi, lackeringsfärger, målarfärger, skiljemedel etc. kan enkelt avlägsnas från sprutformar, verktyg och hela produktionslinor. Rengör perfekt utan att efterlämna rester.

Livsmedelsindustri

Livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustri

En isblästrare är perfekt för avlägsning av koks, fastbrända avlagringar, skorpbildningar, fett och stärkelse från påfyllnings- och blandkärl, produktionslinor, hanteringssystem samt tankar och ugnar.

Pappersindustri

Pappersindustri

Inom pappersindustrin lämnas avlagringar av lim, kalk, damm och porösa material kvar i systemen. Driftstopp och sämre kvalitet blir resultatet. System rengörs snabbare med torr is och kan snabbt användas igen.

Kommuner_och_samhällen

Kommuner och församlingar

Graffiti och tuggummi är ett problem för många städer och kommuner. Då krävs en rengöringsmetod som gör rent väggar och ytor noggrant men varsamt – som isblästrare från Kärcher. De avlägsnar smuts utan att skada ytorna.

Hur viktig är torrisens kvalitet?

Enligt erfarenhet blir rengöringen mycket snabbare och mer effektiv med färsk torrispellet. Därför är det viktigt att använda torris som är så färsk som möjligt vid torrisblästring.

Torris som är flera dagar gammal tappar densitet och minskar rengöringsprestandan. Resultatet blir att mer torris krävs för att rengöra en viss yta. Dessutom sublimeras torris kontinuerligt, vilket innebär att kvantiteten torrispellets som ursprungligen vägde 100 kg endast väger 92 kg efter en dag.

Torris kvalitet

Torrisblästringens påverkan på miljön

Inga skadliga ämnen

Inga giftiga eller miljöfarliga kemikalier eller lösningsmedel används vid torrisblästring. Det innebär att inga giftiga eller skadliga ångor frigörs och därför utsätts inte personal för risker från användning av skadliga ämnen som är farliga för hälsan.

Enkel avfallshantering

Inget spolmedel lämnas kvar vid torrisblästring. Smuts som lossnar faller till marken och kan sopas upp. Endast smuts som genereras som ett resultat av rengöringsprocessen behöver avfallshanteras. Däremot avger kemikalier och lösningsmedel som används för rengöring farligt avfall som är svårt att avfallshantera.

Inget sekundärt avfall

Vid sand-, soda-, och vattenblästring genererar själva blästringsämnet farligt avfall om det har använts för att avlägsna farlig smuts. En mycket stor mängd avfall avges som i vissa fall måste avfallshanteras mycket försiktigt och till en hög kostnad.

Koldioxidtillverkning

CO2 är en biprodukt från andra industriella tillverkningsprocesser. Koldioxid framställs till exempel vid CO2-tvätten i ammoniak- och metanolsyntesen. En stor del av den CO2 som används genereras från rå koldioxid som produceras som restgas under den kemiska behandlingen av råolja och rågas. Koldioxid produceras även under förbränningsprocessen i kraftverk eller under fermenteringsprocesser.

Därför behöver inte längre CO2 tillverkas särskilt i industriländer, och att förbränna fossila bränslen för att generera CO2 är nu ett minne blott.

Säkerhetsutrustning.

Följande skyddsutrustning är nödvändig vid torrisblästring.

Hörselskydd

Eftersom bullernivån vid torrisblästring emellanåt överskrider 85 dB(A) måste hörselskydd bäras.

Handskar

Handskar rekommenderas för att skydda mot förfrysning orsakad av torrispellets.

Skyddsglasögon

Vi rekommenderar användning av skyddsglasögon för att skydda ögonen från partiklar som flyger runt. Vi rekommenderar även ett komplett skyddssystem som består av hjälm, visir och hörselskydd.

Andningsskydd

Beroende på mängden damm som produceras eller koncentrationen av CO2, kan lätt eller till och med tungt andningsskydd behövas.

Koldioxidlarm

Personal som arbetar med blästring ska bära ett CO2-larm för att kunna registrera koncentrationen av CO2 i luften. Detta slår larm så snart en kritisk koncentrationsnivå uppnås.