Hållbarhet hos Kärcher

Begreppet hållbarhet är djupt rotat i familjeföretaget Kärcher. Vi tar ansvar för miljön, våra produkter, produktionskedjan, företaget, samhället och vår personal. För vi tror att det är så vi gör skillnad för det samhälle vi lever i. 

Vi tar ansvar

Hållbar företagsutveckling är huvudfokuset i våra aktiviteter. Vi vill skapa värdegrunder för våra kunder, anställda och företaget. Bakgrunden till detta är vår tydliga och starka känsla av att det är vårt sociala ansvar som företag och vi tar detta ansvar på största allvar inom alla områden i företaget. Bland annat genom att ta fram hållbara produkter, pålitliga samarbeten med våra kunder, anställda och leverantörer samt genom att skapa attraktiva arbetsförhållanden, minska det ekologiska fotavtrycket i våra affärsverksamheter, och säkerställa en effektiv resursanvändning.

Baserat på vårt varumärke har vi myntat mottot "Be the difference!” för vår hållbarhetskommunikation. Det beror på att vi vill göra skillnaden – och vara ledande i vår bransch. För att uppnå detta har vi definierat tydliga mål fram till 2025: Vår globala produktion kommer att vara koldioxidneutral redan 2021. I våra produkter och produktförpackningar fokuserar vi i allt högre grad på att minska plast och använda hållbara råvaror. Vi gör hållbarhet till en del av hela produktionskedjan.


Grundstenar i vår hållbarhetsstrategi


Fakta och siffror

Där det finns mål måste framgångarna vara mätbara. Det gäller även hållbarhet, eftersom det inte räcker för ett företag att bara komma med löften. Vi måste hålla reda på de mål som satts upp inom strategin och kontinuerligt övervaka vår hållbarhetsprestanda.

Sedan 2014 har vi registrerat genomförandet av våra hållbarhetsmål konsekvent, enhetligt och fullständigt digitalt på alla produktions- och logistikplatser över hela världen. Det är exempelvis så vi utvärderar koldioxidutsläpp, vatten och energiförbrukning, och analyserar utvecklingen inom förpackningsmaterialområdet.

Vi övervakar också kraven i miljölagstiftning och -standarder, såsom ISO 14001-standarden, på ett standardiserat och helt digitalt sätt. Sammantaget följer vi upp över 10 000 lagar och förordningar.

När vi rapporterar våra nyckeltal följer vi riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI).


Utmärkelser


Hållbara. Från början.

Att ta ansvar har alltid varit en väsentlig del av Kärchers företagskultur. Alfred Kärcher och hans fru vägleddes av insikten att varaktig ekonomisk framgång endast är möjlig när man tar hänsyn till sociala frågor.

År 1939, när det unga företaget flyttade till Winnenden, byggde Alfred Kärcher ett eget reningsverk för spillvatten på företagets tomt. År 1940 grundade Alfred Kärcher en stiftelse för anställda i behov av stöd som såg till att barn till anställda fick leksaker i julklapp under åren 1943 till 1948.

Fler milstolpar följde efter hand. Dessa inkluderade det första storskaliga rengöringsprojektet av Kristusstatyn i Rio de Janeiro, driftsättningen av egna solcellssystem i företagets lokaler, publicering av Kärchers uppförandekod, forskningsprojekt för energieffektiv produktion, införandet av ett globalt energiledningssystem och serietillverkning av de första produktdelarna i återvunnen plast.

Alfred_Irene

Initiativ och samarbeten