Hållbarhet hos Kärcher

Begreppet hållbarhet är djupt inbäddat i familjeföretaget Kärcher. Vi tar ansvar för miljön, våra produkter, produktionskedjan, företaget, samhället och vår personal. För vi tror att det är så vi gör skillnad för det samhälle vi lever i. Var skillnaden!

Vi tar ansvar

Hållbar företagsutveckling är huvudfokuset i våra aktiviteter. Vi vill skapa värdegrunder för våra kunder, anställda och företaget. Bakgrunden till detta är vår tydliga och starka känsla av att det är vårt sociala ansvar som företag och vi tar detta ansvar på största allvar inom alla områden i företaget. Bland annat genom att ta fram hållbara produkter, pålitliga samarbeten med våra kunder, anställda och leverantörer samt genom att skapa attraktiva arbetsförhållanden, minska det ekologiska fotavtrycket i våra affärsverksamheter, och säkerställa en effektiv resursanvändning.

Baserat på vårt varumärke har vi myntat mottot "Be the difference!” för vår hållbarhetskommunikation. Det beror på att vi vill göra skillnaden – och vara ledande i vår bransch. För att uppnå detta har vi definierat tydliga mål fram till 2025: Alla Kärchers fabriker över hela världen använder grön el för produktionen. I våra produkter och produktförpackningar fokuserar vi i allt högre grad på att minska plast och använda hållbara råvaror. Vi gör hållbarhet till en del av hela produktionskedjan.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Siegel Gewinner 2022

Handlingsfält i vår hållbarhetsstrategi


Kulturell sponsring

"Med sin hållbarhetsstrategi för 2025 har Kärcher satt som mål att koncentrera sitt sociala engagemang på temat värdebevarande. Ett område där detta redan har varit framgångsrikt i många år är kulturell sponsring. Här har vi bland annat arbetat med att kostnadsfritt bevara historiska monument och byggnader.

Sedan 1980 har vi rengjort över 150 monument runt om i världen som en del av vårt restaureringsarbete. Det har varit kolonnaderna på Petersplatsen i Rom, Kristusstatyn i Rio de Janeiro, de 3300 år gamla Memnonstoderna i Luxor i Egypten och de uthuggna presidenthuvudena på Mount Rushmore, men även domkyrkan i Aachen och Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Berlin.

Genom att ta bort organisk tillväxt och mörka avlagringar ser vi till att monumenten kan stå kvar i många generationer, och gör det lättare för restauratörer att upptäcka och åtgärda skador. Dessa projekt har en ledtid på cirka två år och planeras och genomförs alltid i nära samarbete med huvudmän, bevarandeexperter, restauratörer och konsthistoriker."


Fakta och siffror

Där det finns mål måste framgångarna vara mätbara. Det gäller även hållbarhet, eftersom det inte räcker för ett företag att bara komma med löften. Vi måste hålla reda på de mål som satts upp inom strategin och kontinuerligt övervaka vår hållbarhetsprestanda.

Sedan 2014 har vi registrerat genomförandet av våra hållbarhetsmål konsekvent, enhetligt och fullständigt digitalt på alla produktions- och logistikplatser över hela världen. Det är exempelvis så vi utvärderar koldioxidutsläpp, vatten och energiförbrukning, och analyserar utvecklingen inom förpackningsmaterialområdet.

Vi övervakar också kraven i miljölagstiftning och -standarder, såsom ISO 14001-standarden, på ett standardiserat och helt digitalt sätt. Sammantaget följer vi upp över 10 000 lagar och förordningar.

När vi rapporterar våra nyckeltal följer vi riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI).

Fakta och siffror om hållbarhet, en översikt

Utmärkelser


Hållbar. Från början.

Att ta ansvar har alltid varit en väsentlig del av Kärchers företagskultur. Alfred Kärcher och hans fru vägleddes av insikten att varaktig ekonomisk framgång endast är möjlig när man tar hänsyn till sociala frågor.

År 1939, när det unga företaget flyttade till Winnenden, byggde Alfred Kärcher ett eget reningsverk för spillvatten på företagets tomt. År 1940 grundade Alfred Kärcher en stiftelse för anställda i behov av stöd som såg till att barn till anställda fick leksaker i julklapp under åren 1943 till 1948.

Fler milstolpar följde efter hand. Dessa inkluderade det första storskaliga rengöringsprojektet – av Kristusstatyn i Rio de Janeiro – idrifttagning av egna solcellssystem i företagets lokaler, publicering av Kärchers uppförandekod, forskningsprojekt för energieffektiv produktion, införandet av ett globalt energiledningssystem och serietillverkning av de första produktdelarna av återvunnen plast.

Alfred och Irene Kärcher

Initiativ och samarbeten