Ansvar för distributions- och produktionskedjan

Jordens resurser är begränsade. Kärcher är noga med att både vi och våra leverantörer tar hänsyn till detta. Vi kontrollerar regelbundet våra leverantörers kvalitets-, miljö- och säkerhetsstandarder. Syftet är att återvinna så mycket som möjligt med våra innovativa rengöringslösningar, undvika potentiellt skadliga ämnen så långt det är möjligt, utesluta barnarbete och orättvisa löner.

Sustainability Supply Chain Products Banner full

Normer för kvalitet, sociala frågor, miljö och arbetsskydd

Att hantera resurser effektivt är vår kärnkompetens. Vi använder denna förmåga för att öka hållbarheten hos våra produkter och leveranskedjor.

Konsumenter är kritiska i dessa dagar. De ställer fler frågor innan de köper än de brukade. Vad de vill veta är: Var är produkten tillverkad, av vem och under vilka förhållanden? Vilka material är den tillverkad av? Kan den återvinnas efteråt? Hur effektiv är maskinen? Kärcher tar dessa konsumentfrågor på största allvar och besvarar dessa frågor.

Vi ställer också frågor till våra leverantörer. Kvalitet, sociala, miljö- och arbetsskyddsnormer kontrolleras i årliga revisioner. Vi kräver att våra leverantörer följer våra överensstämmelseregler genom att skriva under vår uppförandekod.

Insikt: Vårt arbete och våra projekt för produktionskedjan

Product sustainability at Kärcher

Vad gör våra produkter hållbara

Energi- och vattenbesparande produktion med låga utsläpp och ekologiskt medvetna materialval – produkter för rengöring och skötsel ska vara hållbara på många sätt.

>Läs mer

Cleaning agent production at Kärcher

Hållbara rengöringsmedel: Från konceptet till produktion

Dagens rengöringsmedel måste uppfylla många krav. Ekologiskt hållbara processlösningar blir allt viktigare. Kärcher står inför denna utmaning i de nya kemikalie- och testlaboratorierna på anläggningen i Winnenden, Tyskland. Här kan du få en översikt över utvecklingen av hållbara rengöringsmedel.

> Läs mer

Översikt: Vårt engagemang i produktionskedjan

Sauger

Miljövänliga produkter

På Kärcher arbetar mer än 950 anställda inom forskning och utveckling för att ständigt göra våra processer och produkter ännu effektivare så att våra kunder kan spara så mycket energi som möjligt och bevara de naturliga resurserna när de utför sina rengöringsarbeten. Detta har resulterat i vårt produktsortiment eco!efficiency för professionell användning. Även våra produkter för konsumenter imponerar med hög energieffektivitet, bland annat tack vare sin låga el- och vattenförbrukning.

Plastikgranulat

Plast – kvalitet och återvinning

Vi har gradvis ersatt stålet i våra rengöringsmaskiner med polypropenplast i hög kvalitet. Vi använder en mycket högkvalitativ, återvunnen polyamid baserad på tekniken Technyl® 4earth® för tillverkning av högtryckstvättarnas spolrör. Plastkomponenter som vi producerar i våra egna tillverkningsanläggningar och delar från externa leverantörer kontrolleras regelbundet avseende skadligt material. Vi har dessutom utvecklat en process för att tillvarata defekta delar i vår plastproduktion och återföra dem i vår egen produktionsprocess.

ISO Weltkarte

Certifierade fabriker över hela världen

Tack vare vårt integrerade ledningssystem för kvalitet, miljöskydd och energieffektivitet kan vi kontinuerligt förbättra våra processer och även våra prestationer. Våra fabriker i USA, Mexiko, Brasilien, Tyskland, Italien och Kina är certifierade i enlighet med ISO 14001 miljöledningsstandard och ISO 9001 kvalitetsstyrningsstandard. Fabriker i Tyskland, Rumänien och Italien är dessutom certifierade i enlighet med standarden för energihantering av ISO 50001.

Transport

Höga standarder för leverantörer

Alla som vill bli leverantörer till Kärcher måste uppfylla stränga kriterier. Vi genomför regelbundet internrevisioner och företagsbesök, framför allt hos leverantörer av produktionsmaterial. Vi kräver även att våra leverantörer följer våra överensstämmelseregler genom att skriva under vår uppförandekod. För leverantörsledning används en standardiserad systemplattform. Den gör processerna mer transparenta, sänker kostnaderna och gör relationen till leverantörerna mer hållbar.

Verpackung FC 5

Återvinningsbara förpackningar

Bra förpackningar ska göra vad som krävs. Även förpackningsmaterialen måste uppfylla viktiga hållbarhetskrav. Redan i dag består våra förpackningar i genomsnitt av över 80 procent returpapper och 95 procent är pappersbaserade. Allt förpackningsmaterial är helt återvinningsbart. Senast 2025 kommer vi att optimera hållbarheten i alla produktförpackningar: Vi förbättrar stabiliteten hos våra produkter och produktytor för att uppnå plastfria förpackningar.

Gebäude 50 (1)

Miljövänliga byggnader

Vi tillämpar höga miljökrav vid konstruktion av nya byggnader på våra anläggningar. Ett värmesystem för flis bränner företagets avfallsved från lastpallar på ett koldioxidneutralt sätt på Kärchers nya anläggning i Winnenden. Elektriciteten för luftkonditioneringssystemet i vår nya kontorsbyggnad kommer från en solcellsanläggning på taket. Detta har stor effekt. Genom att utnyttja förnyelsebara energikällor i kombination med omfattande isoleringsåtgärder ligger byggnaderna 20 procent under de gränsvärden som anges i den tyska energibesparingsförordningen (Energiesparverordnung).


Miljöinformation

muelltonne

Information om avfallshantering av gamla elektriska maskiner

Miljövänliga produkter, tjänster och processer är integrerade i vårt företags målsättning. Vi uppfyller därför också skyldigheterna i det europeiska WEEE-direktivet och vill påpeka följande:

Gamla elektroniska maskiner får inte kastas med hushållsskräp. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att ta dessa till en lämplig återvinningsplats (dvs. som drivs av ett företag eller en lokal myndighet). Du kan också returnera dina gamla enheter utan kostnad till alla Kärcher Center.

Observera att elektrisk och elektronisk utrustning (B2B) för kommersiell användning inte ska kasseras via kommunala insamlingssystem. Vi informerar dig gärna om lämpliga kasseringsalternativ.

Tag bort icke uppladdningsbara och laddningsbara batterier i den mån det är möjligt, och kassera dem på ett miljövänligt sätt på korrekt uppsamlingsplats. Om personliga data lagras på en enhet måste dessa raderas före kassering.

Skylten med en soptunna på betyder att gamla elektroniska maskiner inte får kastas med hushållsskräp.

Gammal utrustning kan innehålla skadliga ämnen som kan vara farliga för miljön och hälsan. Gamla maskiner återvinns eftersom de innehåller råmaterial.

REACH-förordningen

Vi följer utvecklingen av informationsskyldigheten i paragraf 33 mycket noga. Omedelbart efter att den första kandidatförteckningen publicerades den 28 oktober 2008 kontaktade vi våra leverantörer för att erhålla den information som krävs. Vi reagerar omedelbart på kompletteringar av kandidatförteckningen.

Enligt tillgängliga uppgifter innehåller nästan alla Kärcher-produkter komponenter med bly – exempelvis mässing – (CAS 7439-92-1) i legeringarna i koncentrationer som är högre än 0,1 %. Användningen av detta material är i linje med tillämpliga lagbestämmelser. Om det används som avsett finns det ingen fara för hälsa eller miljö. Säkerhetsinformation krävs inte.

Kontakta oss för mer information.

REACH-förordningen

ErP ekodesigndirektiv

För information om EU-direktiv 666/2013 (gällande ekodesignkrav för dammsugare, bilaga 1, punkt 2(b) om information som ska tillhandahållas av tillverkare), vänligen kontakta Kärchers kundtjänst.