Tankrengöring

I över 40 år har Kärcher varit synonymt med pålitliga och kraftfulla system för tankrengöring. Som marknadsledande inom professionella rengöringssystem erbjuder vi skräddarsydda lösningar för alla ändamål baserat på modulära komponenter. Våra högkvalitativa system är effektiva, kostnadseffektiva och energibesparande – resultatet av många års erfarenhet. Från konsultation och planering till konstruktion, leverans och underhåll av systemen, vi finns här för våra kunder. Vi erbjuder innovativa koncept och omfattande service.

Pålitliga och kraftfulla system för tankrengöring

System för alla behov vid rengöring av behållare.

Pålitliga rengöringssystem för tankar och behållare behövs inom transport/logistik samt kemisk industri. Det ökande flödet fraktgods, som en konsekvens av globaliseringen, har resulterat i högre krav på rengöringskvaliteten. Utöver stränga kvalitetsstandarder såsom HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) och SQAS (Safety and Quality Assessment System), måste överensstämmelse med harmoniserade certifieringar såsom ECD (European Cleaning Document) finnas. Med totalt ca 200 000 substanser är detta en uppgift som kräver många års erfarenhet. Varje rengöringssystem från Kärcher är specifikt utformat för de relevanta substanserna. Särskilt utvecklade Kärcher rengöringsmedel är en viktig del i detta system. Att garantera arbetssäkerheten är en livsviktig del vid tankrengöring. Detta omfattar skyddsåtgärder mot explosionsrisker (ATEX) samt frånluft och avloppsreningsåtgärder. Kärchers modulära systemlösningar har konstruerats för att möra diverse krav på rengöringssystem med maximal kundnytta. Modulsystemet gör det möjligt att modifiera och utvidga vid behov.


Användningsområden

Från interiör rengöring av fordonstankar till rengöring av polysilikon – Kärcher ger ett brett utbud av användningsmöjligheter.

Komponenter

Användningen av högkvalitativa komponenter är en viktig kärnkompetens vid tankrengöring.

Referenssystem

På denna sida hittar du ett urval av våra system, av vilka 250 redan har planerats och installerats världen över.

Målgrupper – alltid den rätta lösningen.

Fraktlogistik är en tjänst som praktiskt taget tillhandahålls inom alla industriområden världen över. Denna tjänst omfattar förflyttning av ett ofantligt antal fraktgods och material. Vätskor, deg, pulver eller fasta material. Påfyllda tankar, containrar, fat och alla typer av behållare för förvaring, hantering eller transport. Kärcher tillhandahåller rengöringssystem för företag i alla storlekar, inom alla industrier och för alla typer av behållare.


Kemisk industri och handel

Kemisk industri och handel

Läkemedel, färg och lack, metall, skog, mineraloljor, plast, bindemedel, byggmaterial, betong.

Transport och Logistik

Transport och logistik

Expeditionskontor, lagerhållning och fraktbolag, silotransport, transport av styckegods och bulklast, betong, cement, asfalt och avfall samt specialtransporter.

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustri

Mejerier och bryggerier, råvarutillverkare, tillverkare av oljor och fetter, glukos och stärkelse, choklad, socker, protein och kosttillskott, drycker och juicer, färdigmat och djurmat.

Kontamineringstyper

Typer av kontaminering:

 • Produkter i vätskeform (såsom livsmedel, oljor och kemiska produkter)
 • Bulklast
 • Gaser
Kontaminering

Typer av kontaminering

 • Produkter i vätskeform (såsom livsmedel, oljor och kemiska produkter)
 • Bulklast
 • Gaser
Rengöringsmedel

Rengöringsmedia

 • Vatten, vattenlösningar (alkalisk, sur)
 • Osmosvatten
 • Alkaliska lösningar, syror, lösningsmedel

Skräddarsydda lösningar från modul till nyckelfärdig produkt.

Kärchers rengöringssystem för tankar och behållare är modulära systemlösningar skräddarsydda efter den särskilda typen av kontaminering och rengöringsfrekvens. Behovsbedömning med fokus på kvalitet, driftssäkerhet och effektivitet är det första steget mot ett välplanerat system. Ingenjörskonst – tillverkad i Tyskland.

Kundtjänst

Idé, planering, idrifttagning

Utmaningarna som prövar Kärcher skiljer sig lika mycket som kunderna vi förser med optimala lösningar. Vi åtföljer våra kunder från idé-, planerings- och konstruktionsfasen till idrifttagning och kontinuerlig drift av systemet.

De talrika projekt som vi färdigställt i alla tänkbara sektorer för tank- och behållarrengöring utgör grunden för det förtroende våra kunder har för oss. Samt fördelen med att ha Kärcher, ett världsledande företag inom högtryckstvätteknik, som pålitlig partner. Företag över hela världen och i diverse branscher vinner på detta lösningskoncept.

Enligt standard, nyckelfärdigt och effektivt

Standardenligt, nyckelfärdigt och effektivt

Majoriteten av våra kunder föredrar en komplett lösning – ett nyckelfärdigt system. Därför erbjuder vi även driftstillstånd enligt tillämpliga standarder, utöver moderna beprövade effektiva systemkoncept. Exempelvis i formen av explosionsskydd enligt ATEX 94/9 eller avlopps- och luftbehandlingssystem i överensstämmelse med tyska miljöskyddslagen.

Kärcher tillhandahåller nödvändig varmvattensgenerering, torkning, fallskydd, frånlufts- och avloppsreningssystem.

Vi möter kraven på minskade energikostnader och CO2-utsläpp med innovativa, beprövade processtekniker som garanterar pålitlig drift. Särskilda rengöringsmedel från Kärcher för behållarrengöring ger bättre rengöringsresultat, högre effektivitet samt minskar påverkan på miljön.


”Plug & Play” – det geniala behållarkonceptet.

Kärchers behållarkoncept är nyckelfärdiga, beprövade kompletta lösningar. En särskild funktion i konceptet är den helintegrerade behållarkonstruktionen. Det möjliggör användning på så gott som alla platser med minimal installation och maximal mobilitet, i hela världen. Kan omedelbart användas när behållare har installerats. Kärchers behållarrengöringssystem kan utökas med extra moduler vid behov om man använder ”Plug & Play”-principen.

TSC-behållare

Effektiva lösningar

Kärchers containerkoncept är väl beprövade: Alla nödvändiga rör- och elektriska anslutningar finns enkelt tillgängliga på containerväggen.

Komponenter från instegs- till premiumklassen

Stationära högtryckskomponenter med varmvatten för interiör och exteriör rengöring av containrar och tankar är fullständigt testade och provade med ett stort urval tillbehör för diverse användningsområden.

Fördelar med TSC-konceptet:

 • Mindre installationsarbete
 • Mycket planerings- och kostnadssäkert
 • Maximal flexibilitet och mobilitet
 • Modulär konstruktion med beprövade komponenter

Kontakt

Om du vill veta mer om våra innovativa lösningar, tveka inte att kontakta oss.

Telefon: 031-577 396

eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.